Niewiarygodny finał sprawy o odszkodowanie! O rozstrzygnięciu na korzyść poszkodowanego zadecydowała niezależna opinia lekarska.

Odmowa wypłaty odszkodowania za operację
  • Kwota przyznana Klientowi przez  PZU ŻYCIE SA : 0 zł
  • Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 2500,00 zł

Ubezpieczony przebył zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji firmy Medtronic typu Brava CRT-D. W związku z tym, że posiadał ubezpieczenie grupowe w PZU na Życie Ubezpieczony zgłosił się do zakładu ubezpieczeń o wypłatę świadczenia – odszkodowania za operację wszczepienia kardiowertera – defibrylatora. Zakład omówił wypłaty świadczenia argumentując, iż zabieg był wykonany w celu terapii resynchonizyjącej pracę serca, a nie do wspomagania pracy serca przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

Decyzję uznaliśmy za niesłuszną, gdyż definicja zakładu ubezpieczeń jest niejasna. Poza tym urządzenie posiadane przez naszego klienta spełnia wymogi ubezpieczyciela. Sporządziliśmy niezależną opinię lekarską, która potwierdziła nasze stanowisko.

W związku z odmową wypłaty świadczenia został złożony pozew do sądu na kwotę 2500 zł zgodnie z warunkami ubezpieczenia grupowego. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, złożyliśmy apelację i ostatecznie Sąd drugiej instancji zasądził kwotę w całości wraz z odsetkami w kwocie ponad 500 złotych.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę