Warsztat zamiast naprawić uszkodził pojazd.

Kwota przyznana Klientowi przez TUW TUZ: 0 zł
Kwota po negocjacji przez Delikta Odszkodowania: 1981,75 zł

Nasz Klient wstawił samochód do warsztatu w celu wymiany oleju i filtrów, kiedy przyszedł odebrać pojazd został poinformowany przez właściciela, iż pracownik uszkodził pojazd.

Klient zgłosił szkodę do ubezpieczyciela warsztatu, jednakże po trzech miesiącach dostał decyzję odmowną.

Po podjęciu czynności przez firmę Delikta Odszkodowania Ubezpieczyciel wypłacił Klientowi kwotę zgodną z kosztorysem pomniejszoną o kwotę franszyzy. Po wystąpieniu do właściciela warsztatu uzyskaliśmy również kwotę franszyzy redukcyjnej, dzięki czemu Poszkodowany otrzymał pełne odszkodowanie.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę