Ubezpieczyciel chciał zapłacić dwa razy mniej! Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym znalazł sprawiedliwość w sądzie.

Odszkodowanie za złamany bark
 • Kwota przyznana Klientowi przez  EUROPA TU S.A. : 7150,00 zł
 • Kwota przyznana po złożeniu reklamacji przez Delikta Odszkodowania: 4257,00 zł
 • Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 2600,00 zł

Nasz Klient podczas wyjazdu służbowego był uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w którym doznał obrażeń ciała w postaci urazu barku i obojczyka.

Po samodzielnym zgłoszeniu zdarzenia przez Klienta zakład ubezpieczeń przyznał sumę 7150,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz utraconych korzyści w postaci diety za podróże służbowe.

Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wnieśliśmy reklamację, dzięki której zakład ubezpieczeń po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji przyznał kwotę 4140,00 zł w związku z utraconymi korzyściami oraz dojazdami do placówek medycznych w wyniku wypadku.

Ponownie nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu zakład ubezpieczeń zaproponował ugodę w kwocie 2600,00 zł, która była korzystna dla naszego Klienta.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę