Ile się czeka na odszkodowanie?

Ile trwa wypłata odszkodowania

Na szybkim uzyskaniu pieniędzy z ubezpieczalni zależy każdemu. Niestety, zakłady ubezpieczeń to specjaliści od przeciągania prostych spraw – nawet, gdy pieniądze są konieczne w celu naprawy pojazdu albo leczenia się po wypadku. 

Likwidacja szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być długim procesem. W celu jego zakończenia osoba poszkodowana jest zobowiązania dostarczyć wiele niezbędnych dokumentów, jak i potwierdzić daną wersję wydarzeń.

Gdy jednak ustali się, iż wypłacenie określonej kwoty należy się ubezpieczonemu, zakład nie może zwlekać z dostarczeniem pieniędzy na jego konto. Jak długo trwa wypłata odszkodowania i w jakich sytuacjach termin ten może się wydłużyć?

Ile dni ma zakład ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w terminie trzydziestu dni. Są one liczone od dnia, w którym zostało złożone zawiadomienie o wypadku, które stanowi podstawę roszczenia. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie znaczyło, iż naliczane zostaną odsetki. Czas na wypłatę odszkodowania jest niepodważalny w większości przypadków – zdarzają się jednak nieliczne wyjątki. Warto zaznaczyć, że tylko w tych wyjątkowych sytuacjach wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń może być dokonana w dłuższym terminie.

Kiedy czas na wypłatę odszkodowania może się wydłużyć?

W sytuacji, gdy dokładne określenie okoliczności odpowiedzialności towarzystwa nie jest możliwe – czas na wypłatę odszkodowania wydłuża się o dodatkowe 14 dni. Jest tak również w przypadku, gdy trudno jest ustalić wysokość świadczenia, czyli kwotę, która należy się osobie poszkodowanej. W owych okolicznościach wszczyna się wzmożone postępowania mające na celu ustalenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

W żadnym jednak wypadku zakład ubezpieczeń nie może czekać z wypłatą odszkodowania dłużej niż 90 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Wyjątkiem jest toczące się postępowanie karne lub cywilne, od którego zależy odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń. 

Termin wypłaty odszkodowania po wyroku sądowym

Przy sprawach wyjątkowo skomplikowanych lub poważnych, często niezbędna jest interwencja sądu. Gdy zostaną one rozstrzygnięte, wypłata świadczenia powinna nastąpić niezwłocznie. 

Co zrobić, gdy odszkodowanie nie zostało wypłacone w terminie?

Zgłoś się do nas! Niezależnie od tego, czy zbyt długo czekasz na likwidację szkody czy kwota, którą otrzymałeś jest za niska, zadbamy o to, byś otrzymał należne Tobie pieniądze i to z odsetkami! Z naszą pomocą będziesz miał pewność, iż przepisy ustawowe oraz punkty przedstawione w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) zostaną spełnione przez ubezpieczyciela. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę