Odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy za śmierć osoby bliskiej

Śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym to ogromna strata, z którą trudno sobie poradzić. Jeszcze trudniej zorientować się w kwestiach prawnych dotyczących rekompensaty finansowej od sprawcy tragicznego zdarzenia. I choć żadna kwota nie jest w stanie przywrócić do życia zmarłej osoby, to warto podjąć kroki ku temu, aby uzyskać środki finansowe z OC sprawcy.

Każdemu, kto stracił bliską osobę w wyniku wypadku komunikacyjnego, przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie, szczególnie współmałżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom oraz rodzeństwu, ale także dalszej rodzinie czy konkubentom.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – różnica

Odszkodowanie jest rekompensatą za straty materialne, natomiast zadośćuczynienie stanowi rekompensatę niemajątkową, wynikającą z cierpienia oraz bólu po stracie bliskiej osoby. Zasady przyznawania obu typów rekompensaty reguluje Kodeks cywilny.

Wyróżnia się kilka rodzajów rekompensaty finansowej:

 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu lub innych nakładów finansowych poniesionych z powodu zgonu,
 • renta (jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub jeśli był on głównym żywicielem rodziny),
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Z reguły są to kwoty wypłacane jednorazowo. W przypadku renty rekompensata pieniężna może być wypłacana regularnie miesięcznie lub w innych, ustalonych odstępach czasu.

Dlaczego warto ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Rekompensata finansowa pobierana jest z OC sprawcy, co daje rodzinie zmarłego gwarancję wypłacenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Przyda się zwłaszcza tym osobom, które w wyniku wypadku straciły członka rodziny odpowiedzialnego za jej utrzymanie. W ten sposób można zapewnić sobie godziwe warunki do życia.

Pieniądze uzyskane z odszkodowania lub zadośćuczynienia przeznaczane są również na pomoc psychologa, który pomaga w radzeniu sobie ze śmiercią bliskiego. Środki te wykorzystywane są także na pokrycie kosztów pogrzebu lub leczenia osób, które brały udział w zdarzeniu komunikacyjnym.

Bez względu jednak na przeznaczenie finansowej rekompensaty, jest ona niezbędna do tego, aby odnaleźć się w nowej, niełatwej rzeczywistości.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę