ODSZKODOWANIE ZA BORELIOZĘ

Kleszcz - odszkodowanie

Borelioza, zwana również krętkowicą kleszczową, to choroba zakaźna o możliwie poważnych skutkach. Do zakażenia boreliozą dochodzi poprzez ukłucie kleszcza, a właściwie przez ślinę lub jego wymiociny i zakażenie tą drogą bakteriami należącymi do krętków Borrelia burgdorferi. Oprócz objawów skórnych, u osób zakażonych mogą wystąpić również objawy narządowe, które są zdecydowanie bardziej problematyczne. Kluczową rolę odgrywa wczesna diagnostyka i podjęcie leczenia. Wielu chorych koncentruje się na antybiotykoterapii i złagodzeniu objawów. Zapominają przy tym, że przysługuje im odszkodowanie za boreliozę. Interesuje Cię, skąd można otrzymać odszkodowanie dla chorych na boreliozę i ile wynosi odszkodowanie za boreliozę? O tym poniżej.

Czy należy się odszkodowanie za boreliozę?

W pewnych przypadkach można otrzymać odszkodowanie za boreliozę. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na boreliozę. Warto podkreślić, iż wraz ze wzrostem zachorowań na boreliozę, rośnie również liczba postępowań sądowych dotyczących odszkodowania dla chorych na boreliozę. Co do zasady odszkodowanie za boreliozę przyznawane jest przez większość towarzystw ubezpieczeniowych jako poważne zachorowanie lub poważne choroby. To, czy należy Ci się odszkodowanie za boreliozę uzależnione jest więc od warunków Twojej polisy NNW i sumy ubezpieczenia. Warto również wspomnieć, że na rynku ubezpieczeń pojawiają się dodatkowe pakiety do ubezpieczeń, które obejmują zachorowanie na boreliozę. 

Borelioza – czy należy się odszkodowanie z PZU lub innego zakładu?

Ubezpieczyciele nie są święci. Stosunkowo często zaniżają wysokość wypłacanego odszkodowania lub wydają decyzje odmowne. Co oznacza, że nie chcą wypłacić należnego ubezpieczonym odszkodowania za boreliozę. Kiedy Ty zastanawiasz się, ile wynosi odszkodowanie za boreliozę, zakład ubezpieczeń wnikliwie sprawdza, czy aby na pewno należy Ci się odszkodowanie. Robią co się da, aby uniknąć wypłacenia środków pieniężnych. Posuwają się do różnych praktyk. Przede wszystkim ubezpieczyciele definiują boreliozę, czyli określają, co rozumieją przez taką chorobę. Przykładowo odszkodowanie z PZU za boreliozę otrzymasz, jeśli z wystąpieniem choroby wiązał się pobyt w szpitalu. Zatem, jeśli została u Ciebie zdiagnozowana borelioza, to, czy należy się odszkodowanie z PZU, uzależnione będzie od przebiegu choroby i jej leczenia. Ale, jak pokazuje orzecznictwo, w niektórych przypadkach niespełnienie dodatkowych warunków, których wymaga zakład ubezpieczeń, aby otrzymać od niego odszkodowanie za boreliozę, nie skutkuje tym, iż nie otrzymasz w ogóle odszkodowania za boreliozę. Przykład: odmowa hospitalizacji z uzasadnionych względów. Jak słusznie zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w Jaśle:

Ubezpieczyciel winien bliżej przyjrzeć się i przeanalizować wyjątkowe okoliczności faktyczne towarzyszące sprawie. W szczególności powinien przynajmniej spróbować odnieść się do okoliczności, które były przyczyną tego, że powód nie poddał się leczeniu szpitalnemu. Tym bardziej w sytuacji, gdy powód przedkłada bogatą dokumentację medyczną, orzeczenie lekarskie i decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej z uwagi na rozpoznaną boreliozę (Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 538/15).

Jeśli masz problem z ubezpieczycielem, który odmawia Ci wypłaty odszkodowania za boreliozę, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy przeanalizują Twój przypadek.

Ile wynosi odszkodowanie za boreliozę?

Nie da się jednoznacznie określić, ile wynosi odszkodowanie za boreliozę. W przypadku polis NNW, wysokość odszkodowania za boreliozę uzależniona będzie między innymi od warunków Twojego ubezpieczenia, przebiegu choroby oraz wydatków, jakie poniosłeś w związku z leczeniem choroby. Niemniej jednak wysokość odszkodowania może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci określić wysokość odszkodowania za boreliozę, które powinieneś otrzymać. Jeśli ubezpieczyciel zaniży wypłacone odszkodowanie, musisz walczyć o to, co Twoje.

Borelioza – odszkodowanie z ZUS i KRUS

Niekiedy odszkodowanie za boreliozę przyznawane jest z ZUS lub KRUS. Jeśli została u Ciebie zdiagnozowana borelioza, odszkodowanie z ZUS i KRUS wypłacane jest:

 • jeśli borelioza zostanie zakwalifikowana jako choroba zawodowa lub 
 • jeśli przez boreliozę jesteś niezdolny do pracy lub 
 • jeśli przez boreliozę doznałeś stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Przy założeniu, że do ugryzienia kleszcza doszło w miejscu pracy. W orzecznictwie wielokrotnie kwestionowano niezdolność do pracy i długość uszczerbku na zdrowiu wynikającą z boreliozy. 

Odszkodowanie z KRUS za boreliozę

Odszkodowanie z KRUS za boreliozę przyznawane jest w oparciu o postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r., zgodnie z którym:

jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. 

Przy czym rolnicza choroba zawodowa to choroba, która wystąpiła u rolnika w związku z wykonywaną przez niego pracą w gospodarstwie rolnym i jeżeli jest ona objęta wykazem chorób zawodowych określonych w odpowiednich przepisach prawa. Natomiast w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych ustawodawca wskazał boreliozę. Zatem jeśli podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, dojdzie do ugryzienia przez kleszcza, w wyniku czego pojawi się borelioza, odszkodowanie z KRUS będzie Ci przysługiwać. 

Borelioza – odszkodowanie z ZUS

Jeśli została u Ciebie zdiagnozowana borelioza, odszkodowanie z ZUS dostaniesz, jeśli do zakażenia doszło poprzez kontakt z kleszczem w okresie pracy z narażeniem na kleszcze. Czyli istotną rolę odgrywa „narażenie zawodowe”. Jeśli Twoja diagnoza to borelioza i nie wiesz, jak dostać odszkodowanie za boreliozę, skontaktuj się z naszą kancelarią, która od dawna pomaga ludziom w walce o odszkodowania za boreliozę.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę