ODSZKODOWANIE ZA POWIKŁANIA PO SZCZEPIENIU

Problematyka szczepień i ewentualnych powikłań po szczepieniu jest na czasie. Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu przysługuje kiedy wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu. Poniżej wyjaśniamy komu przysługuje odszkodowanie za powikłania po szczepieniu. Opisujemy, jak dochodzić odszkodowania za powikłania poszczepienne. Wskazujemy też na jaką wysokość odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu możesz liczyć. 

Co to jest Fundusz Kompensacyjny?

Fundusz Kompensacyjny, a właściwie Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, to instytucja powołana do zapewnienia każdemu możliwości uzyskania odszkodowania za powikłania po szczepieniu. Jak można dowiedzieć się z oficjalnej strony Funduszu Kompensacyjnego:

masz możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego za wszystkie szczepienia przeprowadzone od początku Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Co w praktyce oznacza szczepienia po 26 grudnia 2020 roku. Fundusz obejmie również obowiązkowe szczepienia ochronne i epidemiczne inne niż przeciwko COVID-19, które będą przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Odszkodowania za szczepienie – komu przysługują?

Odszkodowanie za szczepienie przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkim, u których wystąpiły niepożądane działania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego przyjętej szczepionki i które wiązały się z:

 • pobytem w szpitalu przez minimum 14 dni lub
 • wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego, który skutkował koniecznością obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji bez względu na jej długość.

Co oznacza, że odszkodowania za powikłania po szczepieniu z Funduszu Kompensacyjnego nie otrzymasz, nawet jeśli co prawda doszło u Ciebie do powikłań poszczepiennych, ale:

 • pobyt w szpitalu trwał krócej niż 14 dni, a doszło do wstrząsu anafilaktycznego,
 • pobyt w szpitalu nie był związany z podaniem szczepionki objętej działaniem Funduszu Kompensacyjnego,
 • nie wystąpiły działania niepożądane wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki oraz ulotce dołączanej do opakowania.

Istotne jest, że nie otrzymasz również odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego za śmierć bliskiego. Za tego typu powikłania możesz dochodzić odszkodowania za NOP (niepożadany odczyn poszczepienny) tylko na drodze cywilnej.

Nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie za szczepienie z Funduszu Kompensacyjnego? Kliknij i skontaktuj się. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci uzyskać odszkodowanie.

Fundusz Kompensacyjny i odszkodowanie za szczepienie w Polsce 

Mimo, iż Fundusz Kompensacyjny obejmie swoim zakresem również obowiązkowe szczepienia ochronne i epidemiczne inne niż szczepienia przeciwko COVID-19, które będą przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2023 roku, to niestety nie obejmie przypadków działań niepożądanych po szczepieniach zalecanych. Czyli np. takich, jak szczepionka na świńską grypę. Zatem nie masz co liczyć na odszkodowanie za szczepienia na świńską grypę.

Jak dochodzić odszkodowania za szczepienie?

Aby uzyskać odszkodowanie za szczepienie z Funduszu Kompensacyjnego, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do wspomnianej instytucji. Po poprawnie złożonym wniosku, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych uruchamia procedurę, mającą na celu weryfikację spełniania przesłanek wskazanych we wniosku. Po czym wydaje decyzję pozytywną lub odmowną na wniosek o odszkodowanie za powikłania poszczepienne z Funduszu Kompensacyjnego.

Wniosek do Funduszu Kompensacyjnego o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu

Wniosek do Funduszu Kompensacyjnego o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu  udostępnia Rzecznik Praw Pacjenta. Przepisy przewidują możliwość wyboru formy złożenia wniosku. Ponieważ możesz złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu drogą elektroniczną, jak i pisemną. Oczywiście do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki. Należy mieć na uwadze, że wniosek o odszkodowanie podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł. Jednak opłata ta jest zwracana w przypadku, kiedy decyzja o odszkodowanie została rozpatrzona pozytywnie. Równie ważne jest, że w wyjątkowych okolicznościach Rzecznik może zwolnić Cię z opłaty za złożenie wniosku.

Rzecznik może zwolnić od opłaty osobę składającą wniosek. Należy wraz z wniesieniem wniosku zwrócić się do Rzecznika o zwolnienie od opłaty, wskazując na swoją trudną sytuację finansową. Powinieneś jednak wykazać taką okoliczność, np. zaświadczeniem o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów. 

Kto opiniuje wnioski składane do Funduszu Kompensacyjnego o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu

Wnioski składane do Funduszu Kompensacyjnego o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu będą przedstawiane do zaopiniowania Zespołowi ekspertów, którzy zostali powołani przez Rzecznika Praw Pacjenta. Co oznacza, że do ich kompetencji należy wydawanie opinii medycznych do wniosków związanych z działaniami niepożądanymi przyjmowanych szczepionek. W praktyce, opinie medyczne wydawane przez Zespół ekspertów będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania za powikłania po szczepieniu przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Decyzja Funduszu Kompensacyjnego na wniosek o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu

Co do zasady decyzja Funduszu Kompensacyjnego na wniosek o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu wydawana jest przez Rzecznika Praw Pacjenta w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym otrzymał on kompletny wniosek o wypłatę odszkodowania za powikłania poszczepienne.

Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Do kiedy wniosek o odszkodowanie za powikłania poszczepienne z Funduszu Kompensacyjnego?

Jeśli pobyt w szpitalu lub obserwacja na SOR, a także leczenie poszpitalne i obserwacja na izbie przyjęć, miały miejsce przed 27 stycznia 2022 r., możesz złożyć wniosek maksymalnie do 31 grudnia 2022 r.

Przykład: w związku z powikłaniami po szczepieniu przeciwko COVID-19, spędziłeś w szpitalu 3 tygodnie. Przebywałeś tam w terminie od 1 czerwca do 22 czerwca 2021 r. Co oznacza, że wniosek możesz złożyć jedynie do końca 2022 r.

Jeśli obserwacja, pobyt w szpitalu lub leczenie poszpitalne miały miejsce po 27 stycznia 2022 r., wniosek możesz złożyć w terminie do 1 roku od ostatniego dnia obserwacji lub hospitalizacji. Jednak nie później niż 5 lat od dnia przyjęcia problematycznej szczepionki.

Przykład: w lutym 2022 r. przyjąłeś szczepionkę przeciwko COVID-19. Po czym okazało się, że doznałeś wstrząsu anafilaktycznego, przez który spędziłeś w szpitalu 2 tygodnie. Co oznacza, że wniosek o odszkodowanie za powikłania poszczepienne z Funduszu Kompensacyjnego możesz złożyć w ciągu roku od wyjścia ze szpitala.

H3 Pozostałe możliwości uzyskania odszkodowania za powikłania po szczepieniu

O ile nie możesz uzyskać odszkodowania za powikłania po szczepieniu z Funduszu Kompensacyjnego inne niż wskazane w ulotce producenta, o tyle bez problemu otrzymasz odszkodowanie za powikłania i uszczerbek na zdrowiu, a nawet za cierpienia wynikające z błędu lekarskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przy czym błędem lekarskim jest według orzecznictwa Sądu Najwyższego czynność, czyli zarówno działanie, jak i zaniechanie, lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym W pewnych okolicznościach możesz domagać się również odszkodowania i zadośćuczynienia od producenta.

Wystąpiły u Ciebie powikłania po szczepieniu i nie wiesz, czy należy Ci się odszkodowanie? Odezwij się do nas. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci wywalczyć  odszkodowanie. 

Wysokość odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu

Maksymalna wysokość odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu wynosi 100 000 zł. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, dostaniesz 3000 zł, jeśli udzielono Ci pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo 10 000 zł, gdy w związku ze wstrząsem anafilaktycznym musiałeś leżeć w szpitalu do 14 dni. Jeśli Twoja hospitalizacja trwała powyżej 120 dni, otrzymasz 100 000 zł. Kwota odszkodowania będzie powiększona o przebyte zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym i inne zabiegi, a także pobyt na OIOM. Ale całkowita wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż 100 000 zł. Oczywiście na ostateczną wysokość odszkodowania za powikłania po szczepieniu wpływ mają także poniesione przez poszkodowanego koszty. Jednak całkowita wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Jeżeli chcesz otrzymać odszkodowanie za powikłania poszczepienne musisz wiedzieć, że nie jest to łatwa sprawa. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy przeanalizują sprawę, zgromadzą dokumenty i zajmą się całą procedurą. Skontaktuj się z nami – bezpłatna analiza sprawy.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę