ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE ZĘBÓW

W dzisiejszym świecie, kiedy panuje kult młodości i piękna, każdemu zależy na pięknym uśmiechu. A ciężko o piękny uśmiech z uszkodzonym zębem. Dlatego, pamiętaj, że w wielu przypadkach przysługuje Ci odszkodowanie za uszkodzenie zębów. 

Czy za złamany ząb należy się odszkodowanie?

Wiele osób nie zastanawia się nad tym, czy za złamany ząb przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Co znaczy, że błędnie zakładają, że ubezpieczyciele nie wypłacają poszkodowanym środków za jakiekolwiek uszkodzenia zębów i przez takie myślenie tracą szansę za pokrycie kosztów leczenia lub implantów z pieniędzy otrzymanych przez towarzystwo ubezpieczeń. Dlatego warto wiedzieć, że w wielu przypadkach, poszkodowanym należy się odszkodowanie za uszkodzenie zębów. Oczywiście to, czy ubezpieczyciel wypłaci Ci należne odszkodowanie za złamany ząb zależy w głównej mierze od tego, czy w ogóle przysługuje Ci odszkodowanie oraz od tego, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia. W końcu trudno mówić o wypłacie odszkodowania z polisy OC innej osoby, jeśli za uszkodzony ząb odpowiadamy my sami. 

Złamałeś ząb i zastanawiasz się, czy należy Ci się odszkodowanie? Zadzwoń lub napisz do Delikta Odszkodowania. Nasi specjaliści przeanalizują za darmo Twoją sprawę i pomogą CI uzyskać odszkodowanie.

Skąd odszkodowanie za złamany ząb?

Po pierwsze, po odszkodowanie za złamany ząb, jak i po odszkodowanie za wybicie zęba lub po odszkodowanie za utratę zęba, możesz udać się do kilku podmiotów. Ponieważ co do zasady, odszkodowanie za złamany ząb może przysługiwać z:

 • polisy NNW,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • polisy OC sprawcy. 

Po drugie, możesz dostać odszkodowanie od każdego z wymienionych powyższych podmiotów, a może być tak, że nie będzie Ci przysługiwać żadne odszkodowanie. Na przykład wtedy, kiedy złamany ząb jest wynikiem wypadku, za który tylko Ty odpowiadasz, co oznacza, że nie przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy za uszkodzenie zęba, a nie posiadasz polisy NNW lub nie obejmuje ona uszkodzeń zębów. Jednak najczęściej jest tak, że poszkodowanym przysługuje odszkodowanie od przynajmniej jednego ze wspomnianych podmiotów. 

Zastanawiasz się, skąd przysługuje Ci odszkodowanie za złamany ząb? Zadzwoń lub napisz do nas. Po bezpłatnym przeanalizowaniu sprawy, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie z każdego możliwego źródła. 

Polisa NNW a odszkodowanie za złamany ząb

Jeśli posiadasz polisę NNW, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci odszkodowanie za złamany ząb oraz inne uszkodzenia związane z uzębieniem, w tym np.  odszkodowanie za wybite zęby i odszkodowanie za ukruszony ząb. Dlatego, jeśli uszkodziłeś ząb, a posiadasz polisę NNW, musisz koniecznie przeanalizować OWU polisy ubezpieczeniowej. Oczywiście treść umowy z ubezpieczycielem powinna dać Ci również odpowiedź na pytanie, ile odszkodowania za złamany ząb możesz otrzymać. Niestety może się okazać, że niewiele zrozumiesz z treści polisy. Nie powinieneś się tym jednak przejmować. Większość ludzi ma problem ze zrozumieniem treści polisy – część z nich odpuszcza walkę o odszkodowanie za uszkodzenie zębów, inni po odmowie wypłaty odszkodowania – rezygnują. Jednak profesjonalna kancelaria odszkodowawcza pomoże Ci zrozumieć, jakie są warunki Twojej polisy i czy przysługuje Ci odszkodowanie za uszkodzenie zębów z polisy NNW.

Uszkodziłeś ząb a posiadasz polisę NNW? Skontaktuj się z Delikta Odszkodowania, która bezpłatnie przyjrzy się Twojemu przypadkowi i pomoże Ci uzyskać odszkodowanie. 

ZUS a odszkodowanie za uszkodzenie zęba

Odszkodowanie za uszkodzenie zęba może zostać Ci wypłacone w określonych sytuacjach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednorazowe odszkodowanie <https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/jednorazowe-odszkodowanie> za uszkodzenie zęba z ZUS otrzymasz, jeśli:

 • jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS,
 • na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stałeś się długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Dopiero spełnienie wszystkich warunków wskazanych przez ZUS, uprawnia Cię do uzyskania świadczenia. 

Odszkodowanie z OC sprawcy

Z kolei odszkodowanie z OC sprawcy będzie Ci przysługiwać, jeśli w wyniku wypadku lub czynu zabronionego doznałeś szkody w postaci uszkodzenia zęba – może to być zarówno złamanie, wybicie, jak i ukruszenie zęba lub inne uszkodzenie. Przy czym wysokość odszkodowania za uszkodzenie zęba z OC sprawcy obejmuje nie tylko poniesioną szkodę, czyli ubytek zdrowia, ale również wszelakie koszty, które poszkodowany poniósł w związku z uszkodzeniem zęba, jak i powrotem do zdrowia. To znaczy, że odszkodowanie za uszkodzenie zęba obejmuje również koszty leczenia stomatologicznego i chirurgicznego oraz wszelakie wydatki poniesione na zakup środków farmaceutycznych i dojazdy do placówki opieki zdrowotnej. Poza tym oprócz odszkodowania z OC sprawcy za poniesioną szkodę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie, które przyznawane jest za doznaną krzywdę o charakterze niematerialnym.

Straciłeś ząb w wyniku wypadku lub złego leczenia? Delikta Odszkodowania pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie. Zadzwoń już teraz 535-02-02-32 i ciesz się dodatkowymi środkami na koncie.

Odszkodowanie od dentysty

Co ciekawe i dla wielu osób z pewnością jest zaskoczeniem, niektórym osobom przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie od lekarza dentysty. Odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie zębów można otrzymać za błąd medyczny lekarza dentysty. Do uszkodzenia zębów może dojść zarówno podczas leczenia stomatologicznego, jak i chirurgicznego oraz ortodontycznego. Może to być na przykład wyrwanie niewłaściwego zębaOczywiście każdy przypadek jest inny, dlatego warto udać się do doświadczonej kancelarii odszkodowawczej <https://delikta-odszkodowania.pl/kontakt/> w celu uzyskania pomocy. Zwłaszcza, że wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie zębów od stomatologa może wynieść nawet ponad 100 000 zł.

Za jakie uszkodzenie zębów można otrzymać odszkodowanie od dentysty?

Istnieje wiele okoliczności, które uprawniają Cię do uzyskania odszkodowania od dentysty. Oczywiście będzie Ci przysługiwać odszkodowanie za chirurgiczne usunięcie zęba, który nie musiał być usunięty, uszkodzenie zęba i uszkodzenie nerwu trójdzielnego przez stomatologa. Odszkodowania należą się również za złamane narzędzie w zębie. Poza tym odszkodowanie można otrzymać za złamanie szczęki lub żuchwy. Oprócz tego, odszkodowanie od stomatologa przysługuje za:

 • podanie niewłaściwego środka znieczulającego,
 • podanie środka z nieoznakowanego opakowania,
 • ponowne użycie jednorazowego sprzętu, artykułu lub narzędzi endodontycznych,
 • pozostawienie ciał obcych po zabiegu chirurgicznym,
 • przepisanie niewłaściwego leku dziecku lub ciężarne,.
 • użycie niewysterylizowanych narzędzi i aparatury,
 • wprowadzenie do dróg oddechowych obcych przedmiotów,
 • wykorzystanie materiału stomatologicznego u pacjenta, który ma alergię na ten materiał.

Oprócz tego, odszkodowanie przysługuje Ci za brak udzielonej informacji o popełnionym błędzie, które konsekwencje mogą się zdarzyć w przyszłości.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzone zęby od dentysty?

Jeśli dentysta popełnił błąd, w wyniku którego uszkodził Ci zęby, musisz wiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzone zęby od dentysty. Oczywiście możesz zwrócić się do dentysty lub bezpośrednio do ubezpieczyciela stomatologa, w którym ten posiada polisę OC. Najczęściej jednak będzie konieczne złożenie powództwa do sądu. Z pewnością sprawy o odszkodowanie od dentysty nie należą do najprostszych, jednak doświadczeni specjaliści z kancelarii odszkodowawczej z pewnością sobie z nią poradzą. Dlatego nie warto działać na własną rękę i lepiej od razu zgłosić się do profesjonalistów.

Chcesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od dentysty za uszkodzenie zębów? Potrzebujesz wsparcia kancelarii specjalizującej się w błędach dentystycznych lub ortodontycznych? Zadzwoń już teraz 535-02-02-32. Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci w walce z ubezpieczycielem.

Jakie odszkodowanie za uszkodzenie zębów można uzyskać?

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie odszkodowanie za uszkodzenie zębów można uzyskać z własnej polisy – musisz spojrzeć do treści umowy z towarzystwem ubezpieczeń. W przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy, odszkodowanie za złamany ząb lub inne uszkodzenie, będzie uzależnione od poniesionej szkody i kosztów związanych z leczeniem. Jeśli podczas pobytu w restauracji zaobserwowałeś u siebie złamany ząb podczas jedzenia, odszkodowanie może wypłacić Ci jej właściciel, a w praktyce zostanie ono wypłacone z OC restauracji. Odszkodowanie za chirurgiczne usuwanie zęba może wynieść od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. A w niektórych przypadkach odszkodowanie za utratę zęba będzie wynosiło ponad sto tysięcy złotych. Oczywiście musisz pamiętać, że co do zasady należy Ci się odszkodowanie za ukruszony ząb, jak i odszkodowanie za złamany, wybity, czy usunięty ząb.

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszkodzenie zębów – co dalej?

Jeśli towarzystwo ubezpieczeń odmówiło Ci wypłaty odszkodowania za uszkodzenie zębów, nie musi to oznaczać końca walki o należne Ci środki pieniężne. Przede wszystkim musisz zredagować odpowiednie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, czyli podjąć próby polubownego załatwienia sporu. Jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nic nie da. Towarzystwa ubezpieczeń wykorzystują wiele trików, dzięki którym na tym etapie wielu poszkodowanych uprawnionych do otrzymania odszkodowania, rezygnuje z walki o pieniądze. Dlatego warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej, która doskonale wie w jaki sposób rozmawiać z ubezpieczycielami. Często po kontakcie kancelarii z towarzystwem ubezpieczeń, np. PZU, odszkodowanie za uszkodzenie zęba wypłacane jest w ciągu kilku tygodni. Oczywiście może się zdarzyć, że konieczne będzie wniesienie powództwa do sądu. 

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania za złamany ząb? Kancelaria Odszkodowawcza Delikta Odszkodowania pomoże Ci w walce z ubezpieczycielem. Nasi specjaliści czekają na Twój kontakt. Zadzwoń lub napisz już teraz.

Najczęściej zadawane pytania o odszkodowania za uszkodzenie zębów?

Wiele osób przychodzi do nas zadając pytania o odszkodowanie za uszkodzenie zębów. Część pytających nie jest w ogóle świadoma możliwości otrzymania odszkodowania za wybity ząb. Inni z kolei mają problem z uzyskaniem świadczenia pieniężnego od ubezpieczyciela. 

Czy odszkodowanie za złamany ząb obejmuje zwrot kosztów leczenia?

Tak. Odszkodowanie za złamany ząb obejmuje również zwrot poniesionych kosztów na leczenie. Poza odszkodowaniem, możesz walczyć o zadośćuczynienie za poniesione szkody o charakterze niematerialnym.

Jakie odszkodowanie za chirurgiczne usunięcie zęba?

Wysokość odszkodowania za chirurgiczne usunięcie zęba może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Każdy przypadek jest inny, dlatego nie można z góry określić wysokości odszkodowania z OC sprawcy.

Leczenie zębów jest procesem niezwykle drogim i koniecznym. Dlatego należy skorzystać ze wszelkich możliwości wsparcia finansowego. Uzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia jest jednym z nich. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy będzie to łatwiejsze. Skontaktuj się z nami i uzyskaj wyższe odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę