Odszkodowanie za wypadek na hulajnodze elektrycznej

W Polsce elektryczne hulajnogi stają się coraz bardziej popularne. Coraz więcej jest osób wypożyczających hulajnogi, jak i poruszających się własnymi pojazdami elektrycznymi. W świetle prawa hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Z kolei urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem elektrycznej hulajnogi, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przykłady UTO to np. segway, deskorolka elektryczna, hoverboard. W przypadku hulajnogi pozbawionej napędu elektrycznego zastosowanie ma z kolei definicja urządzeń wspierających ruch (UWR).

Proces dochodzenia odszkodowania za wypadek na hulajnodze elektrycznej

Odpowiedzialność kierującego hulajnogą elektryczną

Wprowadzenie ustawowej definicji hulajnogi elektrycznej nałożyło na każdego użytkownika hulajnogi elektrycznej szereg ograniczeń. Oto najważniejsze regulacje obowiązujące każdego kierującego hulajnogą elektryczną w ruchu drogowym:

 • Zasady poruszania się: użytkownik zobowiązany jest jeździć hulajnogą elektryczną na ścieżce rowerowej, a w razie jej braku po jezdni, gdy ograniczenie prędkości na niej jest nie większe niż 30 km/h. W innych przypadkach kierujący hulajnogą ma obowiązek poruszania się po chodniku,
 • W przypadku hulajnogi elektrycznej niedozwolone jest przewożenie innych osób,
 • W przypadku osób pełnoletnich nie są potrzebne uprawnienia, natomiast dla osób powyżej 10 roku życia konieczna jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T,
 • Jadąc hulajnogą należy być trzeźwym, obowiązują te same ograniczenia, co w przypadku samochodów,
 • Hulajnoga elektryczna powinna poruszać się po drodze dla rowerów z prędkością maksymalną 20 km/h. Prędkość na chodniku powinna być dostosowana do ruchu pieszych, czyli 4/6 km/h,
 • Ponadto hulajnoga elektryczna powinna być zaparkowana w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie jego braku równolegle do krawędzi jezdni i jak najdalej od niej.

Co ważne, przekroczenie dopuszczalnej prędkości stanowi wykroczenie osoby kierującej hulajnogą z art. 86a Kodeksu wykroczeń:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany

Poza odpowiedzialnością wykroczeniową kierujący hulajnogą może ponosić odpowiedzialność cywilną za wypadek, który spowodował. Dotyczy to zarówno szkód rzeczowych (uszkodzenie pojazdu, innej hulajnogi, roweru, roweru elektrycznego), jak i przypadków potrącenia hulajnogą elektryczną. Dlatego ważne jest ubezpieczenie użytkownika hulajnogi. W celu zabezpieczenia się przed zapłatą zadośćuczynienia za wypadek, który spowodował użytkownik hulajnogi powinien on chronić się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W przypadku braku takiej polisy sprawca musi zapłacić ofierze potrącenia hulajnogą elektryczną zadośćuczynienie z własnej kieszeni.

Unormowanie zasad odpowiedzialności jest ważne, gdyż użytkownicy hulajnóg elektrycznych poruszają się często na chodnikach i ścieżkach rowerowych i niekiedy stwarzają zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Wcześniej, przez kilka lat hulajnogi elektryczne jeździły w Polsce bez żadnej regulacji, nie było szczegółowych norm obowiązujących hulajnogi elektryczne.

Odszkodowanie za szkodę osobową podczas korzystania z elektrycznej hulajnogi

To, kto wypłaca odszkodowanie za wypadek z udziałem elektrycznej hulajnogi zależy od przyczyny zdarzenia. W przypadku, gdy winę ponosi kontuzjowany użytkownik hulajnogi lub brak jest winy (nastąpiło niefortunne zdarzenie), to uzyskać odszkodowanie można jedynie z własnej polisy.

W przypadku, gdy odpowiedzialnym jest ktoś inny można dochodzić zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Będą to dwie grupy przypadków:

 • odszkodowanie z polisy OC za wypadki komunikacyjne, na przykład gdy samochód nie ustąpi pierwszeństwa kierującemu hulajnogą,
 • odszkodowanie z polis innych osób (zarządcy drogi, rowerzystów, innego użytkownika hulajnogi, pieszych)

W przypadku wypadków komunikacyjnych obowiązuje zasada winy. Zderzenie z innym pojazdem mechanicznym powoduje, że konieczne jest ustalenie, kto złamał obowiązujące w ruchu drogowym przepisy.

Zasada winy obowiązuje także przy pozostałych zdarzeniach. W przypadku, gdy osoba kierująca hulajnogą dozna rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu z winy innej osoby może uzyskać zadośćuczynienie oraz zwrot poniesionych kosztów z polisy OC sprawcy. Jakie to mogą być wypadki?

 • zderzenie, za które winę ponosi rowerzysta,
 • wypadek z winy pieszego,
 • zdarzenie użytkownika hulajnogi, za które odpowiedzialność ponosi zarządca drogi z powodu dziur, kolein, złego oznakowania,
 • zderzenie elektrycznych hulajnóg,

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzoną hulajnogę elektryczną?

W przypadku jazdy wypożyczanymi hulajnogami elektrycznymi szkoda w pojeździe występuje tylko po stronie jej właściciela. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik miał wypadek jadąc elektryczną hulajnogą stanowiącą jego własność może dochodzić odszkodowania za doznaną szkodę. Zakład ubezpieczeń sprawcy wypłaci wówczas rekompensatę dla użytkownika hulajnogi elektrycznej w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy elektrycznej hulajnogi albo w przypadku szkody całkowitej jej wartości sprzed wypadku. Obowiązują tu ogólne zasady dotyczące rozliczania odszkodowań za szkody w majątku.

Nasz sukces – ponad 8.000 złotych za wypadek na hulajnodze elektrycznej

Jedna ze spraw, którą prowadziła Delikta Odszkodowania dotyczyła użytkownika elektrycznej hulajnogi, który ucierpiał w wypadku.

 • Kwota przyznana Klientowi po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń przez Delikta Odszkodowania: 5 039,81 zł
 • Kwota przyznana Klientowi po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 3 500,00 zł

Nasz Klient jechał do pracy elektryczną hulajnogą po ścieżce rowerowej. Przejeżdżając przez przejazd na zielonym świetle został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Sprawca zdarzenia wykonując manewr lewoskrętu nie zatrzymał się przed przejazdem. W wyniku zdarzenia Poszkodowany doznał rozległych obrażeń kolana lewego, a także całkowitego uszkodzenia elektrycznej hulajnogi .

Zgodnie z udzielonym przez naszego Klienta pełnomocnictwem zgłosiliśmy zdarzenie do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Po przeanalizowaniu dokumentów zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia wypłacił na rzecz naszego Klienta kwotę 5 039,81 zł tytułem zadośćuczynienia, kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych oraz uszkodzonej elektrycznej hulajnogi.

Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń, ponieważ powyższa kwota była zbyt niska w stosunku do doznanych obrażeń oraz odczuwanych dolegliwości i trudności w codziennym funkcjonowaniu. W związku z powyższym skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wnikliwej analizie zebranej dokumentacji pełnomocnik zakładu ubezpieczeń zaproponował zawarcie ugody w kwocie 3 500,00 zł za całość roszczeń, która była korzystna dla naszego Klienta.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej

Czy wina sprawcy wypadku musi być stwierdzona wyrokiem sądu, aby uzyskać odszkodowanie z jego polisy?

Nie ma konieczności uzyskiwania wyroku skazującego, aby uzyskać odszkodowanie za szkodę doznaną w wyniku potrącenia hulajnogą albo też zderzenia z hulajnogą. Zasady odpowiedzialności określa się bowiem na podstawie dowodów, którymi mogą być świadkowie, zdjęcia, zapis z kamery.

Czy w przypadku rowerów elektrycznych zasady odpowiedzialnością są te same, co w przypadku hulajnóg elektrycznych?

Niezależnie, czy sprawca spowodował wypadek zasilaną prądem hulajnogą, czy też rowerem elektrycznym zasady odpowiedzialności będą te same dla wszystkich kierujących pojazdami elektrycznymi. Wszystkie są bowiem przykładami środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Kierujący nimi odpowiadają na zasadzie ryzyka za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność użytkownika hulajnogi nie różni się od odpowiedzialności kierowcy samochodu.

Czy osoba, która w wyniku potrącenia hulajnogą została ranna, a sprawcy nie ustalono, gdyż zbiegł z miejsca wypadku może uzyskać odszkodowanie?

Niestety, nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za szkodę w wyniku potrącenia hulajnogą przez nieznanego sprawcę wypadku. W przypadku pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odszkodowania takie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Elektryczne hulajnogi jednak nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wielu użytkowników hulajnóg ma polisy obejmujące taką odpowiedzialność. Wynika to z popularności elektrycznych hulajnóg i wprowadzenia odpowiednich zapisów do polis zakładów ubezpieczeń. Jednak polisa dla osób kierujących elektrycznymi hulajnogami wciąż obowiązkowa nie jest.

Czy odszkodowanie od kierującego hulajnogą elektryczną podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z ogólnymi zasadami opodatkowania odszkodowanie uzyskane od kierującego hulajnogą należy wykazać w zeznaniu podatkowym, jeżeli zostało uzyskane bezpośrednio od użytkownika hulajnogi elektrycznej bez udziału sądu. Zwolnione od opodatkowania są odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela sprawcy wypadku albo na drodze sądowej lub w wyniku mediacji od kierującego hulajnogą elektryczną. Zatem polubowna wypłata pieniędzy przez użytkownika hulajnogi elektrycznej osobie trzeciej będzie opodatkowana.

Czy brak świadków na miejscu wypadku wyklucza odszkodowanie dla użytkownika elektrycznej hulajnogi?

W przypadku, gdy przyczyną wypadku na hulajnodze są nierówności nawierzchni, a nie mamy świadków, to na miejscu wypadku należy udokumentować zaniedbania poprzez zdjęcia lub film. Warto zadbać także o świadków pośrednich, czyli na przykład przechodniów. Natomiast jeżeli poszkodowany został potrącony przez hulajnogę, to w przypadku obrażeń ciała dowodem może być dokumentacja medyczna z miejsca zdarzenia (pogotowie).

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowania dla kierujących hulajnogą elektryczną. Dochodzimy świadczeń odszkodowawczych zarówno od sprawców, z ich polis odpowiedzialności cywilnej, jak i z polis własnych użytkownika hulajnogi. Sprawdź, jak działamy skontaktuj się z nami.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:



  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę