Odszkodowanie za wypadek przy rozładunku

Kwota przyznana przez zakład ubezpieczeń: 0 zł

Kwota uzyskana przez Delikta Odszkodowania: 13602,32 zł

Nasza Klientka uległa wypadkowi podczas rozładunku samochodu. Podczas przeprowadzki zeskakiwała z samochodu dostawczego i doznała urazu powodującego uszkodzenie więzadłowe stawu skokowo-goleniowego lewego.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania argumentując, że pojazd nie był w ruchu. Naszym zdaniem postąpił niesłusznie, gdyż szkody podczas rozładunku objęte są zgodnie z przepisami odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Złożyliśmy reklamację do zakładu ubezpieczeń, jednak i ta została odrzucona.

Sąd przyznał nam rację wskazując, iż nie ulega wątpliwości, że zeskok z kartonem z samochodu, w wyniku czego poszkodowana doznała szkody, był jednym z czynności wykonywanych podczas rozładunku. Pomiędzy zeskokiem z pojazdu a szkodą doznaną przez poszkodowaną istnieje normalny związek przyczynowy. Nie budzi również wątpliwości, że doznany przez poszkodowaną uraz stawu skokowego lewego jest następstwem zeskoku z samochodu.

Wyrok jest prawomocny.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę