ODSZKODOWANIE ZA ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

a man holds his head while sitting on a sofa

Odszkodowanie za straty moralne

Oprócz spowodowania urazów fizycznych wypadek uderza także w zdrowie psychiczne osoby poszkodowanej . Wyrównanie doznanych strat moralnych w świetle przepisów prawa jest jak najbardziej możliwe i osoby poszkodowane stresem mają możliwość uzyskania zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Stres pourazowy potrafi spowodować znaczne utrudnienia dla funkcjonowania osoby poszkodowanej. Funkcją zadośćuczynienia jest wynagrodzenie skutków doznanego urazu, w tym doznanych cierpień fizycznych ale też urazów psychicznych. Osobie poszkodowanej należą się więc świadczenia z polisy OC sprawcy, a w niektórych przypadkach także i z własnych polis. 

Doznałeś rozstroju zdrowia psychicznego ? Chcesz wynagrodzenia doznanych strat moralnych po wypadku? Zadzwoń teraz i zdobądź godne świadczenie za straty moralne.

Zespół stresu pourazowego – co to jest?

PTSD (zespół stresu pourazowego), nazywany jest również syndromem stresu postraumatycznego. Syndrom ten łączony jest z występowaniem doświadczeń tak silnych i traumatycznych związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, wynikających przede wszystkim z obecności w miejscu ataków terrorystycznych lub działań wojennych, że odbija się to na sposobie funkcjonowania osoby poszkodowanej. Silny uraz psychiczny występuje także u ofiar wypadków. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać zespół stresu pourazowego, ponieważ tylko właściwa diagnostyka i podjęcie leczenia jest w stanie wyleczyć powstały po wypadku uraz psychiczny. Przy czym test, a właściwie testy i skale, ponieważ tych jest wiele, pozwalają na stwierdzenie, czy u danej osoby wystąpił silny stres pourazowy.

Po Twoim wypadku pozostała trauma? Zadzwoń teraz do Delikta Odszkodowania i zdobądź godne świadczenie za straty moralne.

Jak rozpoznać zespół stresu pourazowego?

Na przestrzeni lat podjęto wiele badań dotyczących skutków urazu psychicznego, dzięki czemu wiadomo już po czym poznać, że osoba poszkodowana ma objawy stresu. PTSD wiąże się z unikaniem i nadmiernym pobudzeniem po narażeniu na sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz natręctwem myśli. Zatem stres pourazowy zazwyczaj jest wynikiem poczucia zagrożenia lub straty, a przede wszystkim krzywdy, jakiej doznał człowiek. Aby został stwierdzony PTSD, przyjmuje się, że objawy muszą wystąpić bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu, jako reakcja pourazowa i muszą trwać przynajmniej przez miesiąc.

Wystąpił u Ciebie stres pourazowy i nie wiesz, co dalej? Skontaktuj się z Delikta Odszkodowania. Nasi specjaliści pomogą Ci uzyskać odszkodowanie adekwatne do Twoich dolegliwości. 

Zespół stresu pourazowego -objawy

Z pewnością warto wiedzieć, po czym poznać zespół stresu pourazowego. Niewątpliwie taki rozstrój zdrowia charakteryzuje się różnorakimi objawami w sferze nie tylko emocjonalnej, ale również w sferze:

 • behawioralnej,
 • psychicznej,
 • poznawczej,
 • zdrowotnej.

W przypadku sfery emocjonalnej, objawami PTSD jest niepokój i lęk oraz poczucie winy. Oprócz tego występować może smutek i przygnębienie, a nawet depresja. Warto dodać, że do objawów zespołu stresu pourazowego w sferze emocjonalnej zalicza się również gniew i irytację. Natomiast do objawów w sferze emocjonalnej zalicza się m.in. wycofywanie się, łatwość męczenia się, niezdolność do przeżywania zadowolenia, odizolowanie oraz myśli samobójcze. Ponadto do objawów PTSD zalicza się również ciągłe przeżywanie doznanej traumy, koszmary senne oraz utratę zainteresowań. Poza tym objawami stresu pourazowego jest również wzmożona reakcja zaskoczenia na bodźce oraz nadmierna czujność.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie rozstrój zdrowia psychicznego, nasi specjaliści pomogą wywalczyć dla Ciebie odszkodowanie za straty moralne, które pomoże Ci powrócić do sprawności i ukoi chociaż w pewnym stopniu przykre przeżycia.

Zespół stresu pourazowego – objawy fizyczne

Jednocześnie ten stan wiąże się również z występowaniem objawów fizycznych. Tutaj zaliczyć do nich można przede wszystkim następujące objawy występujące u osoby poszkodowanej w przypadku rozstroju zdrowia jako skutek silnego stresu:

 • bóle głowy,
 • brak apetytu,
 • kołatanie serca,
 • nadmierne pocenie się,
 • podniesione ciśnienie tętnicze krwi,
 • przyspieszony oddech,
 • zaburzenia snu.

Przy czym nie wszystkie wymienione objawy muszą występować, aby został zdiagnozowany rozstrój zdrowia psychicznego.

Rozstrój zdrowia psychicznego – leczenie

W rzeczywistości poszkodowany, jak i najbliżsi, bardzo często pytają, jak tylko zostaje stwierdzony PTSD, jak się leczy taką dolegliwość. Leczenie zespołu stresu pourazowego opiera się przeważnie na terapii indywidualnej. Natomiast w niektórych przypadkach proponowana jest terapia grupowa lub rodzinna. Z kolei w przypadku części poszkodowanych, oprócz terapii ze specjalistą, wdrażana jest również farmakoterapia. Przy czym w leczeniu farmakologicznym najczęściej stosowane są substancje z grupy SSRI, które pomagają zwalczyć depresję oraz stany lękowe.

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego – jak długo trwa

Oczywiście, jeśli zadajesz sobie pytanie, ponieważ cierpisz na silny stres spowodowany wypadkiem, jak sobie radzić ze skutkami stresu, musisz wiedzieć, że leczenie PTSD będzie długotrwałe. A jego powodzenie i długość będą w znacznej mierze uzależnione od wielu czynników, które z pozoru wydają się nieistotne. Zaliczyć do nich można przede wszystkim wiek i ogólny stan zdrowia. Poza tym nie da się wprost powiedzieć, jak długo trwa leczenie, bo to zależy przede wszystkim od występujących objawów oraz ich zakresu. Jednak najważniejszym czynnikiem wpływającym na uporanie się ze skutkami stresu jest przyczyna wystąpienia dolegliwości. Jeśli wystąpił u Ciebie zespół stresu pourazowego po wypadku samochodowym lub innym traumatycznym doświadczeniu, pamiętaj, że przysługuje Ci rekompensata.

Chcesz wiedzieć, ile pieniędzy możesz otrzymać za silny uraz psychiczny? Napisz lub zadzwoń!

Straty moralneodszkodowanie

Jeśli wystąpił u Ciebie po wypadku rozstrój zdrowia, świadczenie Ci przysługuje. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekompensata należy się nie tylko za cierpienia o charakterze fizycznym, ale również za cierpienie psychiczne. Zatem za traumę powypadkową będzie przysługiwało świadczenie za uszczerbek na zdrowiu i poniesione straty o charakterze materialnym oraz zadośćuczynienie. Przy czym zgodnie z orzecznictwem sądowym:

zadośćuczynienie jest instrumentem, jaki ma wynagrodzić doznaną przez poszkodowanego, w wyniku naruszenia przysługujących mu dóbr osobistych, szkodę niemajątkową. Typowymi czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia są uznawane w doktrynie i orzecznictwie długotrwałość cierpień psychicznych i fizycznych, ich intensywność, rodzaj odniesionych obrażeń, wpływ na dalsze życie poszkodowanego, poczucie bezradności i nieprzydatności, konsekwencje w życiu osobistym oraz zawodowym, rodzaj naruszonego dobra osobistego, wiek poszkodowanego sposób dokonanego naruszenia (wyrok z 29 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt I C 3840/16).

Stres pourazowy może być jedynym skutkiem wypadku i wówczas, jeżeli wiąże się z rozstrojem zdrowia stanowi podsstawę do przyznania zadośćuczynienia. Może także być jedną z dolegliwości i wówczas jego wystąpienie powoduje podwyższenie kwoty zadośćuczynienia. Może także być wywołany stratą osoby najbliższej.

Odszkodowanie za stres związany z wypadkiem

Poszkodowani w wypadkach powinni wiedzieć, że przysługuje im rekompensata za stres powypadkowy, jak i za skutki urazu psychicznego wywołanego niespodziewanym zdarzeniem. Dotyczy to nie tylko sytuacji kiedy wystąpił PTSD. Odszkodowanie obejmuje również sytuacje, kiedy wystąpiła m.in. nerwica po wypadku lub inne dolegliwości. Pojęcie „straty moralne” jest szerokie i obejmuje zaburzenia funkcjonowania osoby poszkodowanej, komplikacje będące skutkami urazów fizycznych oraz utraty zdrowia fizycznego, jak również pozbawienie prawa do życia w sposób zgodny z oczekiwaniami osoby poszkodowanej. Jeśli Twój stan emocjonalny i psychiczny jest wynikiem wypadku, ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie z OC sprawcy za stres. Rozstrój zdrowia psychicznego to poważny skutek wypadków i orzecznictwo sądowe dostrzega tę okoliczność. Oczywiście odszkodowanie ma pokryć szkody majątkowe i ubytek na zdrowiu, z kolei zadośćuczynienie ma zrekompensować cierpienie i ból. Jednocześnie warto pamiętać, że ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie za uraz psychiczny po wypadku, będzie oczekiwał przedstawienia dokumentacji medycznej, która potwierdzi leczenie psychologiczne po wypadku.

Wystąpił u Ciebie stres związany z wypadkiem lub nerwica? Za darmo przeanalizujemy Twoją sprawę i pomogżemy Ci uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Nasi specjaliści już czekają. Zadzwoń

Odszkodowanie za uraz psychiczny – kto to wypłaca?

Naprawdę odszkodowanie za zespół stresu pourazowego można otrzymać z własnej polisy NNW lub OC sprawcy. Jednak w przypadku polisy NNW, ten ubezpieczony otrzyma wypłatę za rozstrój zdrowia psychicznego, kto ma w treści OWU wskazaną taką okoliczność. Najczęściej musi dojść do powstania trwałego urazu psychicznego. Natomiast odszkodowanie za stres powypadkowy można otrzymać z polisy OC sprawcy, wtedy kiedy po wypadku z winy innej osoby wystąpił silny stres lub inne tego typu dolegliwości. Rozstrój zdrowia psychicznego występuję najczęściej po wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy. Niezależnie od tego, skąd odszkodowanie za zespół stresu pourazowego ma być wypłacone, konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Jakie odszkodowanie za straty moralne?

Nie da się wskazać konkretnej wysokości odszkodowania, które można realnie otrzymać bez analizy sprawy, ponieważ każdy przypadek jest inny. Oczywiście ma znaczenie podczas ubiegania się o odszkodowanie za zespół stresu pourazowego uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany. Poza tym warto mieć na względzie, że ubezpieczyciele różnie wyceniają odszkodowanie za zespół stresu pourazowego. PZU przykładowo, określa na podstawie doznanego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia zaburzeń wskutek doznanego urazu głowy na poziomie 5–20 %, więc rozpiętość jest całkiem spora. W przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę dla osoby poszkodowanej to średnio do kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo z polisy sprawcy można uzyskać zwrot kosztów leczenia, w tym pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. W przypadku, gdy stres po przebytym urazie powstał w wyniku wypadku przy pracy jednorazowe odszkodowanie wypłaci także ZUS. Co ważne, zadośćuczynienia pieniężnego z OC sprawcy można żądać niezależnie od świadczeń z własnej polisy oraz ZUS. 

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po wypadku?

Oczywiście odszkodowanie z polisy OC sprawcy za zespół stresu pourazowego obejmuje również zwrot kosztów pomocy psychologicznej po wypadku. Wydatki poniesione na prywatną służbę zdrowia podlegają zwrotowi, jeśli wizyta w systemie NFZ mogła się odbyć po długi czasie oczekiwania. Dlatego warto gromadzić potwierdzenia dokonania płatności za pomoc specjalistów oraz potwierdzenia dostępności terminów w publicznej służbie zdrowia. Refundacji podlegają także leki, które zostały zalecone podczas leczenia.

Cierpiałeś po wypadku na zespół stresu pourazowego? Zadzwoń do specjalistów z Delikta Odszkodowania . Kancelaria uzyska dla Ciebie wysokie odszkodowanie, a Ty możesz wracać do zdrowia.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę