Uwaga, nowe obowiązki dla kierowców! Prawo lepiej chroni pieszych!

wypadek na jezdni

Ta zmiana Prawa o ruchu drogowym dotyczy ponad siedmiu tysięcy osób, które corocznie są ofiarami wypadków drogowych na przejściach dla pieszych! Już od 1 czerwca kierowców i pieszych obowiązywać będą nowe przepisy prawne. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące przechodzenia na przejściu dla pieszych. Powinno to znacznie uprościć powypadkowe postępowania, od których zależy wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Obecnie prawo jasno mówi o sytuacjach pomiędzy pieszym a kierowcą – co zatem ulegnie zmianie?

Będzie łatwiej o odszkodowanie za potrącenie pieszego

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie odpowiedzialności kierującego pojazdem. Szczególnie warto jest skupić się na sytuacjach, gdy pieszy wstępuje na oznaczone pasami przejście (tzw. zebrę). Jeśli zdarzy się potrącenie drugiej osoby, to kierowca zostanie uznany za winnego. Z jednej strony może ponieść odpowiedzialność karną, a z drugiej pieszy będzie miał łatwiejszą drogę do uzyskania zadośćuczynienia z polisy sprawcy i zwrotu kosztów związanych z potrąceniem.

Jaki jest cel tych przepisów? Mają one wymusić od kierowcy pojazdu jeszcze większą czujność podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Powinien on nie tylko zmniejszyć prędkość, ale również wykazać się czujnością, mając na uwadze to, iż pieszy może w każdej chwili wstąpić na zebrę. Zwiększenie surowości przepisów powinno więc doprowadzić do tego, by sytuacji, w których dochodzi do zderzenia samochodu z osobą nieprzebywającą w aucie było znacznie mniej.

Miałeś wypadek na pasach? Sprawdź za darmo jakie odszkodowanie możesz uzyskać

Czy oznacza to jednak, iż piesi będą bezkarni, jeśli do zdarzenia doszło na pasach? Każda sprawa będzie rozważana indywidualnie, więc nie trzeba się obawiać o automatyczne zrzucenie winy na kierowcę. Na pieszych również nałożone są nowe obowiązki, które zabraniają rozmawiania przez telefon podczas przechodzenia przez pasy lub smsowania. Niezastosowanie się do owego przepisu może stanowić o tym, na czyją korzyść będzie rozstrzygnięte postępowanie. Jeśli opisane powyżej zmiany można podsumować w kilku słowach, brzmiałyby one: „zwiększenie czujności oraz bezpieczeństwa na pasach”.

Jaka kwota odszkodowania za potrącenie na pasach?

Pieszy, którego wina nie jest wyłączna może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy sprawcy. W grę wchodzi wypłata zadośćuczynienia, pokrycie wszelkich poniesionych kosztów, a nawet ustanowienie renty powypadkowej. Ile może wynieść zadośćuczynienie? To zależy od skutków wypadku. Konsekwencje potrącenia mogą być bardzo poważne. W przypadku wypadków śmiertelnych odszkodowanie będzie przysługiwać członkom rodziny zmarłego. Natomiast w przypadku obrażeń ciała wysokość wypłaconego odszkodowania zależy od doznanych obrażeń, długości leczenia i wpływu wypadku na życie poszkodowanego. Trzy najczęstsze przypadki pokażą, na jaką kwotę odszkodowania można liczyć.

Przykład 1.

Ten wypadek okazał się tragiczny. Poszkodowany zginął potrącony na przejściu dla pieszych. Dla naszej Klientki dochodziliśmy odszkodowania za śmierć brata. Oboje byli bezdzietni i bardzo ze sobą związani. W wyniku śmierci bliskiej osoby nasza Kientka zamknęła się w sobie i ograniczyła aktywność. Wypłata z polisy OC za śmierć brata objęła przede wszystkim zadośćuczynienie w kwocie 35.000 złotych oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Przykład 2.

Poszkodowany doznał częstego dla pieszych urazu głowy. Niestety, skutkiem obrażeń ciała doznanych podczas wypadku był silny zespół bólowy głowy oraz pogorszenie słuchu. Po trudnych negocjacjach z zakładem ubezpieczeń uzyskaliśmy ugodę w kwocie 70.000 złotych oraz wypłatę miesięcznej renty.

Przykład 3.

Poszkodowany doznał złamania kostki. Pomimo leczenia oraz rehabilitacji nie odzyskał pełnej sprawności. Długie zwolnienie lekarskie spowodowało rozwiązanie umowy o pracę. Po negocjacjach uzyskaliśmy dla naszego Klienta 30.000 złotych w drodze ugody oraz 2000 złotych miesięcznej renty.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę