Rekompensata za źle wykonany zabieg fryzjerski

 

Zbyt krótkie strzyżenie, nieprawidłowo wykonana koloryzacja, a nawet spalone włosy. Skutki błędnie wykonanych usług fryzjerskich to coś, z czym każdy z nas chociaż raz w życiu musiał się zmierzyć. A mimo to wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w takich sytuacjach konsumentowi przysługuje prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania. Jak ubiegać się o rekompensatę za nieprawidłowo wykonany zabieg fryzjerski?

Podstawa prawna

Zakład fryzjerski funkcjonuje tak jak każde przedsiębiorstwo. Zarządca takiego obiektu odpowiada zarówno za stan budynku, jak i kwalifikacje pracowników. Przedsiębiorca musi przestrzegać przepisów zawartych w kodeksie cywilnym oraz respektować prawa konsumentów.

Korzystając z usług fryzjera, zawieramy z taką osobą umowę ustną. W związku z tym zarówno stylista fryzur, jak i usługobiorca muszą wywiązać się w zawartych w umowie warunków. Fryzjer jest zobowiązany do wykonania oczekiwanej i wcześniej ustalonej przez konsumenta usługi. Natomiast klient ma obowiązek za nią zapłacić.

Jak zgłosić reklamację?

Konsument korzystając z oferty zakładu, zawiera umowę dotyczącą usług fryzjerskich. Co się dzieje, jeśli usługa została źle wykonana? Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty w postaci np. korekty lub ponownego wykonania fryzury. Usługobiorca może też ubiegać się o zwrot pieniędzy wydanych na pielęgnację lub usunięcie złych skutków usługi fryzjerskiej.

Reklamację do salonu fryzjerskiego najlepiej sporządzić w dwóch egzemplarzach. Pierwszy dokument należy złożyć w formie pisemnej w zakładzie fryzjerskim. Natomiast jego kopię z podpisem fryzjera lub zarządcy przedsiębiorstwa zachować. 

Nasi Klienci zaczynali walkę o odszkodowanie właśnie od takiej prostej i czytelnej reklamacji. Pomogła ona w uzyskaniu zadośćuczynienia i naprawieniu szkód. Jeśli jednak masz problem ze stworzeniem takiego dokumentu to skorzystaj z pomocy specjalistów i za darmo sprawdź, co powinna zawierać reklamacja usług fryzjerskich.

Polubowne rozstrzygnięcie sprawy

Najczęściej zdarza się, że po zgłoszeniu przez klienta reklamacji ustnej, fryzjer proponuje zniżkę lub zobowiązuje się do naprawienia szkody podczas kolejnej wizyty w zakładzie fryzjerskim. Jeśli straty lub niedociągnięcia nie zostaną skorygowane w zadowalający dla konsumenta sposób, ma on prawo dochodzić swoich praw. Możliwe jest postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, w którym fryzjer posiada polisę OC, a następnie postępowanie sądowe.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o rekompensatę

Chcąc ubiegać się o rekompensatę straty, trzeba zgromadzić wiarygodne dowody. Jakie dokumenty potwierdzą wykonanie usługi fryzjerskiej i zaistniałych na jej skutek szkód?

Dowód wykonania usługi


Niezbędnym i najbardziej wiarygodnym dokumentem jest sam paragon. Jeśli niezadowolony klient chce domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia, musi mieć dowód, który potwierdzi, że jakakolwiek usługa miała w ogóle miejsce. Pracownik zakładu fryzjerskiego jest zobowiązany do wydania konsumentowi paragonu. Jeśli tak się nie stanie, klient ma prawo żądać otrzymania takiego dokumentu, ponieważ zapłacił on za dany zabieg. 

Fotografie

Niezwykle przydatne okażą się też zdjęcia włosów przed i po zabiegu z dokładnymi datami ich wykonania. Pomogą one udowodnić, że bezpośrednią przyczyną pogorszenia ich stanu była wizyta u fryzjera.

Rachunki, faktury

Należy też zbierać faktury i rachunki za środki pomagające w regeneracji włosów. Jeżeli klient korzystał z usług innego fryzjera, aby dokonać korekty po nieudanym zabiegu, to rachunki za te wizyty również będą miały wpływ na wysokość odszkodowania. 

Często zdarza się, że osoby poszkodowane nie dysponują dokumentami. Nie oznacza to jednak, że odszkodowanie im nie przysługuje. Będzie je tylko trudniej uzyskać. Jeśli klient zastosuje nasze wskazówki, to nie powinien mieć problemów z uzyskaniem rekompensaty.

Za darmo sprawdź, jak udokumentować szkodę i jaką pomoc możesz uzyskać.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie ma charakter niemajątkowy. Takie świadczenie będzie przysługiwało osobom, które zaznały bólu lub cierpienia w trakcie wykonywania usługi lub bezpośrednio po niej. Do wypłaty takiego wynagrodzenia strat kwalifikują się m.in. fryzury, które oszpecają wizerunek konsumenta w taki sposób, że jest on zmuszony do ukrywania jej pod nakryciami głowy. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

 

Z kolei odszkodowanie dotyczy strat majątkowych. O takie świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które doznały znaczących szkód w wyniku działań fryzjera. Często zdarza się, że konsekwencje wizyty u stylisty fryzur towarzyszą usługobiorcy przez wiele miesięcy, a nawet lat. A czasami nawet wymagają one specjalistycznego i kosztownego leczenia. 

Jeśli klientowi w czasie wykonywanej usługi spalono włosy lub użyto kosmetyków, które sprawiły, że ich stan znacząco się pogorszył to ma on pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jego wysokość zależeć będzie od rodzaju i wysokości strat. Zadośćuczynienie z kolei określa się biorąc pod uwagę wpływ źle wykonanej usługi na życie poszkodowanego. 

Mimo że uzyskanie uczciwej rekompensaty nie jest proste, to nie warto rezygnować z wniesienia reklamacji. Kwoty takich świadczeń sięgają czasem kilku tysięcy złotych. W razie jakichkolwiek problemów można skorzystać z pomocy specjalistów. Dzięki wsparciu  takich osób, poszkodowany otrzyma niezaniżone wynagrodzenie strat zarówno materialnych, jak i moralnych.

Za darmo sprawdź, czy i  jak dużą rekompensatę możesz otrzymać!

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę