Skuteczna windykacja

Windykacja oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń. W ramach windykacji podejmowane są czynności, dzięki którym dłużnik zapłaci należność, do której jest zobowiązany. Sprawy windykacyjne dotyczą najczęściej ściągania należności z niezapłaconych faktury, wynagrodzeń oraz niezwróconych pożyczek.

Postępowanie windykacyjne

Procedura windykacyjna dzieli się na trzy etapy – windykację polubowną, windykację sądową i windykację komorniczą.

W ramach polubownej windykacji wierzytelności kancelaria wzywa dłużnika do zapłaty, wylicza wysokość odzyskiwanej należności wraz z odsetkami oraz prowadzi negocjacje ugodowe. Jeżeli firma zajmuje się odzyskiwaniem należności profesjonalnie, to na tym etapie w wielu przypadkach następuje odzyskanie długu. Kluczem do sukcesu jest windykacja prawna, to jest oparte na przepisach ściąganie należności z uświadomieniem dłużnikowi ryzyka, jakim jest dla niego wystąpienie na drogę sądową o zapłatę długu. Drugim ważnym elementem jest umiejętność komunikacji z dłużnikiem, który często chce spłacić dług, jednak ważne dla niego są ustępstwa, na przykład rozłożenie należności na raty. Na tym etapie często dochodzi do zawarcia ugody przedsądowej, która zadowala obie strony.

Przykład
Wierzyciel reprezentowany przez kancelarię zlecił nam odzyskiwanie należności w wysokości 20.000 złotych. Dług powstał poprzez brak zapłaty faktur za zakupiony towar. Po sporządzeniu wezwania do zapłaty i kontakcie z Dłużnikiem okazało się, że chce on spłacić swój dług. Wskutek działań covidowych popadł w tarapaty finansowe, jednak powoli wychodzi na prostą. Podczas rozmów ustaliliśmy, że dokona wpłaty kwoty 5.000 złotych, a pozostałą część zadłużenia powiększoną o odsetki rozłożymy na równe raty w wysokości 2.000 zł. Ugoda zadowoliła obie strony, a dług po kilku miesiącach został spłacony w całości.

Co zrobić, jeśli polubowne środki zawiodą? Na wezwanie do zapłaty nikt nie odpowiada, dłużnik nie odbiera telefonów, nie odpowiada na maile, nie odbiera korespondencji? Jedynym wyjściem jest sądowe odzyskiwanie należności. Kancelaria w ramach windykacji sądowej sporządza pozew o zapłatę, na podstawie którego sąd wydaje nakaz zapłaty. Bardzo często już w tym momencie dłużnik spłaca wierzytelność. Odzyskanie długu w sądzie może wcale nie trwać miesiącami. Wręcz przeciwnie, windykacja wierzytelności na drodze sądowej może zakończyć się już po kilku miesiącach zapłatą należności albo prawomocnym wyrokiem.

A co zrobić, gdy mamy wyrok, a dłużnik nadal nie płaci. W tym przypadku konieczna jest windykacja komornicza. Skierowanie sprawy do egzekucji następuje po uzyskaniu prawomocnego wyroku nakazującego zapłatę. Przed wszczęciem egzekucji iw jej trakcie kancelaria windykacyjna dokonuje oceny stanu majątkowego dłużnika. Odzyskiwanie należności potwierdzonych na drodze sądowej jest zależne od tego, czy dłużnik posiada majątek. W przypadku jego braku egzekucja będzie nieskuteczna. Będzie można ją jednak podjąć w przyszłości zwłaszcza, gdy ustalimy dodatkowy majątek, z którego można prowadzić egzekucję.

Odzyskiwanie należności od firm – windykacja faktur

Windykacja wierzytelności związanych z działalnością gospodarczą to najczęstsze sprawy windykacyjne. Zatory płatnicze to zmartwienie wielu firm. Bardzo często wystarczy odpowiednie przeprowadzenie windykacji polubownej, aby odzyskać należność wynikającą z faktury. Jeśli środki polubowne zawiodą, to należy złożyć pozew o zapłatę.

Co bardzo ważne, usługi windykacyjne świadczone dla firm mogą być bezkosztowe. Jak to możliwe? Z przepisów wynika możliwość żądania przez wierzycieli oprócz odsetek także rekompensaty za odzyskiwanie należności. Jej wysokość zależy od kwoty należności i wynosi:
– 40 euro – gdy wartość dochodzonej należności nie przekracza 5000 złotych,
– 70 euro – gdy wartość wierzytelności wynosi między 5 a 50 tysięcy złotych,
– 100 euro – gdy dłużnik zalega co najmniej 50.000 złotych.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych dopuszcza ponadto poza rekompensatą dochodzenie uzasadnionych kosztów odzyskiwania należności, które przekraczają wysokość tej kwoty. Oznacza to możliwość doliczenia do długu kosztów firmy zajmującej się odzyskiwaniem wierzytelności.

Przykład
Dłużnik nie zapłacił faktury w wysokości 2000 złotych. Na drodze sądowej uzyskaliśmy wyrok na tę kwotę wraz z odsetkami oraz kwotą 40 euro jako rekompensata za odzyskiwanie należności. Po skutecznym odzyskaniu wierzytelności wystąpiliśmy do sądu o dodatkowe 300 złotych, czyli zwrot poniesionych kosztów przez Wierzyciela na nasze wynagrodzenie i koszty opłat. Sąd zasądził wskazaną kwotę, którą musiał zapłacić Dłużnik.

Za darmo sprawdź, czy możesz bez żadnych kosztów zlecić sprawę

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Ściąganie długów od osób prywatnych jest trudniejsze. Bardzo często długi te są kiepsko udokumentowane, wynikają z ustnych pożyczek. Odzyskiwanie długów bez umowy choć trudne nie jest jednak niemożliwe.

Najczęstsze pytania jakie słyszymy podczas ściągania długów od osób fizycznych są następujące:
– jak odzyskać pieniądze od dłużnika, któremu pożyczyłem pieniądze,
– jak odzyskać dług, który pożyczyłem osobie prywatnej,
– jak odzyskać dług od znajomego,
– jak odzyskać pieniądze od byłego chłopaka,
– jak odzyskać dług od kolegi,
– jak odzyskać pożyczkę od znajomego.

Odzyskanie należności wydaje się bardzo trudne. Z kilku przyczyn. Brakuje umowy na piśmie, a dodatkowo często dłużnikiem jest osoba bliska. Problemem może być też to, że dłużnik wyprowadził się, straciliśmy z nim kontakt.

A jaką mamy odpowiedź? Warto zlecić nam prowadzenie sprawy windykacyjnej. Na początku przeanalizujemy, jaki dowodami dysponujemy. Umowa nie musi być zawarta na piśmie, ważne żebyśmy wykazali, że była to pożyczka, a nie darowizna. Pomóc może korespondencja e-mailowa, smsowa, na komunikatorach internetowych, tytuł przelewu, zeznania świadków. Tak naprawdę zgromadzenie dokumentacji już pod kątem windykacji sądowej jest najważniejsze. Następnie rozpoczynamy windykację polubowną. Często już na tym etapie uzyskujemy co najmniej potwierdzenie długu, a czasem spłatę należności. Odszukujemy dłużnika, który niekiedy przeprowadził się do innego miasta. Jeżeli etap polubowny nie przyniesie rezultatu, to rozpoczynamy sądową windykację wierzytelności, a w ostateczności kierujemy sprawę do komornika.

Za darmo sprawdź, czy odzyskanie długu w Twoim przypadku jest możliwe

Sprawy windykacyjne – usługi windykacyjne, działania windykacyjne

Wszystkie działania windykacyjne, które podejmujemy są zgodne z prawem. Stosujemy ponadto w sprawach windykacyjnych techniki, które są najskuteczniejsze. Co ważne, usługi windykacyjne dla firm świadczone przez nas mogą być bezkosztowe dzięki rekompensacie za odzyskiwanie należności.

Najczęstsze sprawy windykacyjne prowadzone przez nas dotyczą niezapłaconych faktur i wynagrodzeń, niezwróconych pożyczek, niezapłaconych kar umownych, niezapłaconych należności zasądzonych wyrokiem karnym lub cywilnym, czynszu za najem lub dzierżawę, niezwróconych zaliczek.

Zaletą z przekazania sprawy windykacyjnej kancelarii jest skuteczność, szybkość działania i brak konieczności samodzielnego kontaktu z dłużnikiem i sporządzania pism. Dzięki temu dług zostanie odzyskany bez dużego nakładu pracy wierzyciela.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę