Wypadek w drodze do pracy, wypadek w drodze z pracy

Często zdarzenia związane z pracą kwalifikowane są jako wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy. O ocenie decyduje karta wypadku sporządzona przez pracodawcę. W takim przypadku odszkodowanie z ZUS nie przysługuje, pracownik otrzymuje jednak „chorobowe” w pełnej wysokości, może także skorzystać z własnej polisy NNW lub ubezpieczenia grupowego i uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub odszkodowanie za pobyt w szpitalu.
Brak odszkodowania z ZUS nie oznacza, iż pracownikowi nie będzie przysługiwać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie. Odszkodowanie powypadkowe można bowiem uzyskać z OC sprawcy. Jeżeli wypadek był jednocześnie wypadkiem drogowym (wypadek samochodowy, wypadek na motorze, wypadek na rowerze, potrącenie pieszego, potrącenie rowerzysty), to odszkodowanie zostanie wypłacone z OC sprawcy, tj. polisy OC pojazdu. Jeżeli przyczyną wypadku był dziurawy lub nieodśnieżony chodnik, to odszkodowanie wypłaci zarządca drogi. O odszkodowanie można się starać także w innych przypadkach, jeśli wykażemy winę innego podmiotu.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę