Blizny zamiast opalenizny! Oparzenia w solarium są podstawą do wypłaty odszkodowania

solarium, beauty salon, sunbathing

Oparzenia powstałe w solarium wiążą się z nasilonymi dolegliwościami, a czasami również bliznami. Oczywiście mało kto spodziewa się, że zamiast opalenizny powstaną blizny. Pojawia się szok, niedowierzanie i próba leczenia oraz usuwania powstałych zmian, które są niezwykle trudne do usunięcia. Dlatego jeśli korzystasz z solarium, pamiętaj o tym, kiedy i kto wypłaci Ci odszkodowanie za oparzenie w solarium.

Solarium nie całkiem bezpieczne

Solarium, a dokładniej opalanie się w solarium w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Oczywiście solarium pozwala nam na cieszenie się opalenizną poza sezonem letnim, który w Polsce jest dość krótki. Niestety, niekiedy wizyta w solarium pociąga za sobą dolegliwości oraz uszczerbek na zdrowiu. Przede wszystkim efektem wizyty w solarium mogą być oparzenia pierwszego, drugiego lub nawet trzeciego stopnia. Poparzenia w solarium oprócz dolegliwości bólowych, mogą wiązać się z powstaniem trwałych blizn lub przebarwień na ciele lub twarzy, a także z koniecznością poniesienia dodatkowych i to całkiem niemałych kosztów leczenia i niwelowania bólu, a nawet, w skrajnych przypadkach, utraconym dochodem. Dlatego warto pomyśleć o tym, czy należy Ci się odszkodowanie za poparzenie na solarium.

Czy za poparzenie w solarium należy się odszkodowanie?

W sytuacji kiedy doszło do poparzenia ciała w solarium, nie załamuj rąk. Przede wszystkim zadbaj o swoje zdrowie i postaraj się walczyć o powrót skóry do poprzedniego stanu. Poza tym jeśli wina leży po stronie właściciela lub pracownika solarium, postaraj się, aby ponieśli odpowiedzialność finansową za zaistniałą sytuację. Pamiętaj, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub w mieniu, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego :

prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 §1 kc).

Właściciel solarium lub jego ubezpieczyciel uchyla się od wypłaty odszkodowania? Skontaktuj się z nami . Pomożemy Ci uzyskać należne Ci odszkodowanie za poparzenie w solarium.

Kiedy odszkodowanie za poparzenie w solarium przysługuje klientowi?

Jeśli podczas sesji w solarium poparzyłeś sobie ciało, to w pewnych okolicznościach należeć Ci się będzie odszkodowanie. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto ponosi odpowiedzialność za poparzenie w solarium oraz od tego, czy stosowałeś się do zaleceń personelu solarium i regulaminu korzystania z solarium. Jeśli przedłużałeś czas opalania się w solarium ryzykując przy tym swoje zdrowie wbrew zaleceniom, najprawdopodobniej nie dostaniesz odszkodowania za poparzenie na solarium.

Poparzyłeś sobie ciało na solarium? Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i powiemy Ci, czy należy Ci się odszkodowanie za poparzenie w solarium. Zadzwoń już teraz.

Skąd odszkodowanie za poparzenie w solarium?

Co do zasady odszkodowanie za poparzenie w solarium może Ci przysługiwać z własnej polisy NNW lub polisy OC właściciela solarium. Musisz jednak zastanowić się w jakich okolicznościach doszło do poparzenia i kto jest za to odpowiedzialny. Poza tym przeanalizuj treść swojej polisy NNW. Być może odszkodowanie będzie Ci przysługiwało również z własnego ubezpieczenia.

Odszkodowanie za poparzenie w solarium z polisy NNW

Odszkodowanie za poparzenie w solarium z polisy NNW będzie Ci przysługiwało, jeśli OWU twojego ubezpieczenia NNW obejmują uszczerbek na zdrowiu, do którego u Ciebie doszło. Przy czym istotne znaczenie będzie miało to, czy do wypadku doszło przez Twoje niedbalstwo lub doszło do niego z Twojej winy.

Przykład: po spożyciu alkoholu postanowiłeś pójść do solarium. Dodatkowo czas opalania wynosi według regulaminu solarium maksymalnie 15 minut. Ty uznałeś, że to za mało i postanowiłeś wydłużyć czas korzystania z solarium do 25 minut. W wyniku czego doszło do poparzenia ciała. W takiej sytuacji Twój ubezpieczyciel będzie kwestionował zasadność wypłaty odszkodowania za poparzenie w solarium.

Jeśli natomiast doszło do uszczerbku na zdrowiu objętego polisą NNW z winy właściciela solarium, Twój ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie za poparzenie w solarium.

Zadzwoń i dowiedz się całkowicie za darmo, czy przysługuje Ci odszkodowanie za poparzenie w solarium z polisy NNW.

Poparzenie w solarium a odszkodowanie z polisy OC właściciela

Z kolei odszkodowanie za poparzenie z polisy OC właściciela solarium będzie Ci przysługiwać, jeśli wykażesz winę właściciela solarium. Przy czym wina ta może polegać przede wszystkim na:

 • niesprawnym sprzęcie, np. zużytych żarówkach,
 • niewłaściwie dokonanej przeróbce łóżka,
 • niewłaściwym dobraniem czasu,
 • złym doborem mocy opalania przez obsługę solarium.

Nasze doświadczenie podpowiada, że właściciele solariów starają się winą za poparzenie obarczyć klienta, czyli poszkodowanego, dążąc do tego, żeby nie walczył o odszkodowanie.

Co obejmuje odszkodowanie za poparzenie w solarium?

Odszkodowanie za poparzenie w solarium obejmować będzie poza zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę, ból i cierpienie zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów leczenia dermatologicznego, zakupionych leków, a nawet operacji plastycznych, jeżeli są konieczne. W szczególnych okolicznościach, kiedy nie mogłeś wykonywać pracy zarobkowej, odszkodowanie za poparzenie w solarium będzie obejmować również utracony dochód.

Odmowa wypłaty odszkodowania za poparzenie w solarium z polisy OC 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel właściciela solarium odmówi Ci wypłaty odszkodowania z polisy OC. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają odszkodowania. Oczywiście liczą  przy tym na to, że wydając decyzję odmowną, uprawniony do odszkodowania odpuści temat i nie będzie walczył o należne mu odszkodowanie. Dotyczy to również odszkodowania za poparzenie w solarium z polisy OC. Niestety tak robi znaczna część poszkodowanych. Z pewnością walka z zakładami ubezpieczeń jest trudna i stresująca dla osoby niedoświadczonej, dlatego jeśli poparzyłeś sobie ciało w solarium, powierz dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu doświadczonej kancelarii, która specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań.

Jakie odszkodowanie za poparzenie w solarium?

Wysokość odszkodowania za poparzenie w solarium uzależniona jest od poniesionej szkody. Czyli, im większe problemy zdrowotne miałeś w związku z poparzeniem i im większe koszty leczenia poniosłeś, tym większe odszkodowanie Ci się należy. W przypadku niewielkich uszczerbków na zdrowiu, odszkodowanie może wynieść kilkaset złotych, w przypadku poparzeń III stopnia, odszkodowanie za poparzenie w solarium może wymienić kilka tysięcy złotych, natomiast w przypadku poparzeń II stopnia nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście ostateczna wysokość odszkodowania za poparzenie w solarium uzależniona jest od konkretnego przypadku.

Zadzwoń <+48 535 02 02 32> do nas już dziś po bezpłatną wycenę.

Zadośćuczynienie za poparzenie w solarium

Pamiętaj, że oprócz odszkodowania za poparzenie w solarium, które ma na celu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu niezbędnych produktów, możesz żądać zadośćuczynienia za poparzenie w solarium. Ma ono na celu pokrycie szkody o charakterze niemajątkowym. W tym przypadku Twojego cierpienia.

Dochodzenie odszkodowania po poparzeniu w solarium nie jest sprawą prostą. Właściciele solarium i ich ubezpieczyciele robią co mogą, aby uniknąć wypłaty odszkodowania. Samodzielna próba uzyskania rekompensaty może być zbyt trudna i długa. Dlatego w przypadku, gdy zastanawiasz się na odszkodowaniem za poparzenie w solarium skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę