Blizny zamiast opalenizny! Oparzenia w solarium są podstawą do wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie za poparzenie w solarium

Solarium pozwala nam na cieszenie się opalenizną poza sezonem letnim, który w Polsce jest dość krótki. Niestety, niekiedy wizyta w solarium pociąga za sobą dolegliwości oraz uszczerbek na zdrowiu.

Efektem wizyty w solarium mogą być oparzenia pierwszego, drugiego lub nawet trzeciego stopnia. Odszkodowanie za oparzenia po wizycie w solarium może być wypłacone, jeżeli wykażemy winę właściciela solarium. Wina ta może polegać na niesprawnym sprzęcie, np. zużytych żarówkach, niewłaściwie dokonanej przeróbce łóżka. Przyczyną może też być niewłaściwe dobranie czasu i mocy opalania przez obsługę solarium.

Odszkodowanie za poparzenie w solarium obejmować będzie poza zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę, ból i cierpienie zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów leczenia dermatologicznego, zakupionych leków, a nawet operacji plastycznych, jeżeli są konieczne.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę