Odszkodowania za wypadek na nartach

Rocznie w Polsce dochodzi do ponad pięciu tysięcy wypadków narciarskich. Wypadki te wiążą się często z obrażeniami, niekiedy bardzo poważnymi. Duża prędkość, z jaką potrafią poruszać się narciarze oraz śliskość terenu powoduje, iż często dochodzi do złamań kończyć oraz niebezpiecznych urazów głowy pociągających za sobą trwały uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku, gdy przyczyną wypadku jest nieprawidłowa technika narciarza może on uzyskać odszkodowanie jedynie z własnej polisy NNW. Warto przed wyjazdem przeczytać i porównać dokładnie warunki ubezpieczeń oraz wysokość odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, jak również możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń z polisy (np. zwrot kosztów leczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu, odszkodowanie za operację chirurgiczną).

W przypadku zderzenia narciarzy ten z nich, który zawinił zdarzeniu ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku. W związku z tym do tej osoby można zwrócić się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot poniesionych kosztów oraz wyrównanie utraconych dochodów. Coraz popularniejsze wśród narciarzy jest wykupywanie polisy OC, wówczas to zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z tych tytułów.

Odpowiedzialność właściciela stoku z wyciągiem narciarskim opiera się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, iż odpowiada on za wypadek w każdym przypadku poza wyłączną winą poszkodowanego, osoby trzeciej lub działaniem siły wyższej. Właściciel stoku będzie odpowiadał więc nie tylko za własne zaniedbania, jak na przykład brak właściwego oznaczenia trasy, złamanie zasad bezpieczeństwa, przeszkody na trasie (zdarzały się przypadki zderzenia narciarza z hydrantem czy słupem elektrycznym). Należy jednak pamiętać, że korzystanie ze stoku poza wytyczonym szlakiem powoduje, iż odpowiedzialność właściciela stoku zostaje ograniczona.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę