Odszkodowanie z NNW pojazdu

Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym z polisy NNW przysługuje kierowcy i pasażerom, jeśli właściciel samochodu wykupił ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, NNWKP, NNWK). Odszkodowanie to może otrzymać, w przeciwieństwie do szkód z OC także kierowca uznany za wyłącznie winnego zdarzenia. Świadczenie z tytułu NNW można otrzymać niezależnie od odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Wypłata i wysokość odszkodowania powypadkowego zależy od postanowień polisy i ogólnych warunków umów (OWU). Przeważnie zakres ubezpieczenia obejmuje poza urazami powstałymi podczas wypadku komunikacyjnego także wypłatę odszkodowania za szkody powstałe podczas:

– wsiadania i wysiadania z pojazdu,

– załadowywania i rozładowywania samochodu,

– zatrzymywania lub postoju pojazdu,

– naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,

– otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażowej,

– tankowania na stacji paliw.

Kupując ubezpieczenie NNW do samochodu należy zapoznać się z warunkami, w szczególności z tym, za jakie uszczerbki na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i w jakiej wysokości, jaka jest suma ubezpieczenia, jakie są wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz co dokładnie obejmuje ubezpieczenie. Na rynku dostępne są produkty, które poza wypłatą odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu pokrywają także np. koszty leczenia powypadkowego. Dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia pomoże uchronić się przed niespodziewaną odmową wypłaty odszkodowania z polisy NNW kierowcy i pasażera.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę