ODSZKODOWANIE ZA URAZ BARKU I OBOJCZYKA

human X-ray result chart

Odszkodowanie za uraz barku i obojczyka pozwala zrekompensować ból i nieprzyjemności, jakie wiążą się z urazem tej części ciała. Oczywiście wysokość odszkodowania uzależniona jest od wielu czynników, w tym od okoliczności w jakich doszło do urazu oraz charakteru uszkodzenia i poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Istotne jest również to, skąd odszkodowanie za uraz obojczyka i barku planujesz otrzymać. Jak to wygląda w praktyce? O tym poniżej!

Jakie odszkodowanie przysługuje za uraz barku?

To, jakie odszkodowanie przysługuje za uraz barku uzależnione jest przede wszystkim od tego, skąd otrzymasz świadczenie. Co do zasady za uraz barku odszkodowanie możesz otrzymać z własnej polisy NNW, o ile OWU przewidują wypłatę świadczenia za występujące urazy i polisy OC sprawcy wypadku, w którym doszło do uszkodzenia. Poza tym, jeśli do wypadku, w którym doznałeś urazu barku doszło w miejscu pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ale także niekiedy o uzupełniające odszkodowanie od pracodawcy.  Jeśli chodzi o urazy barku, za które można dostać odszkodowanie, wymienić można przede wszystkim uraz stożka rotatorów, wybity bark, zwichnięcie barku stawu ramiennego, a także nadwyrężenie barku, artroskopię barku oraz zesztywnienie. Poza tym pamiętaj, że należy Ci się odszkodowanie nawet za bliznę po operacji.

Stwierdzono u Ciebie uraz barku i nie wiesz, czy należy Ci się odszkodowanie? Skontaktuj się i uzyskaj bezpłatną analizę Twojej sprawy. 

Ile odszkodowania za uraz barku?

Wysokość odszkodowania za uraz barku uzależniona jest również od poniesionego uszczerbku na zdrowiu, który najczęściej waha się od 5 do nawet 40%. Przykładowo odszkodowanie za przewlekłe zmiany stawu barkowego uzależnione będzie od stopnia ograniczenia funkcji i przykurczu. W przypadku uszkodzenia prawego stawu barkowego, ubytek na zdrowiu wynosi od 5 do 30%. Natomiast uszkodzenie lewego stanu barkowego, to 5 – 25 % uszczerbku na zdrowiu.

Przykład: posiadasz polisę NNW w PZU. W wyniku wypadku na rowerze stwierdzono u Ciebie uraz barku, odszkodowanie PZU wypłaci Ci w wysokości od 5 do 30% kwoty wskazanej w UWU.

Odszkodowanie za zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego

Odszkodowanie za zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego, a dokładniej jego wysokość, uzależniona jest od zakresu ruchów i ustawienia kończyny. Jeśli zmiany obejmują prawy staw barkowy, stwierdzany jest uszczerbek w wysokości 20 – 30%. Natomiast w przypadku lewego – 15 – 30% ubytku na zdrowiu.

Ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie? Zadzwoń lub napisz  do nas. Powiemy Ci, czy masz rację!

Nawykowe zwichnięcia barku a odszkodowanie 

Jeśli wystąpił u Ciebie uraz barku, odszkodowanie za nawykowe zwichnięcia barku otrzymasz wtedy, kiedy potwierdzisz to dokumentacją medyczną. Wówczas, jeśli uraz dotyczy prawej strony, odszkodowanie za nawykowe zwichnięcia barku otrzymasz w oparciu o 25% uszczerbek na zdrowiu. Natomiast wysokość odszkodowania za nawykowe zwichnięcia barku lewego będzie wypłacana za 20% uszczerbek na zdrowiu. Uwaga, jeśli jesteś leworęczny to uszczerbek ustala się odwrotnie!

Odszkodowanie za staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości

Odszkodowanie za staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości wypłacane jest w zależności od zaburzeń funkcji. W przypadku dolegliwości ze strony prawego stawu barkowego, otrzymasz odszkodowanie za staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości w oparciu o 25 – 40% ubytek na zdrowiu. Z kolei za bark lewy – 20 – 35% uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania za zesztywnienie stawu barkowego

Wysokość odszkodowania za zesztywnienie stawu barkowego uzależniona jest od zakresu uszkodzenia, ustawienia i funkcji. Przy czym w ustawieniu czynnościowo korzystnym, czyli w odwiedzeniu około 70°, antepozycji 35° i rotacji zewnętrznej około 25°, w zależności od ustawienia i funkcji prawej strony barku, stwierdzany jest uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20 – 35%. Natomiast w przypadku barku lewego – 15 – 30%. Z kolei w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym, uszczerbek na zdrowiu prawego stawu barkowego określany jest w wysokości 40%, a lewy 35%.

Odszkodowanie za bliznowaty przykurcz stawu barkowego 

Odszkodowanie za bliznowaty przykurcz stawu barkowego wypłacane jest w zależności od

zaburzeń czynności stawu. Dolna granica uszczerbku na zdrowiu wynosi 5%, natomiast górna granica w przypadku stawu barkowego prawego wynosi 15%, a lewego – 10%.

Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem – odszkodowanie 

Odszkodowanie za uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się od 5 do 40% uszczerbku na zdrowiu, zwiększając przy tym stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji.

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie za uraz barku? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Jakie odszkodowanie można uzyskać za złamanie obojczyka?

To, ile odszkodowania za złamany obojczyk otrzymasz, uzależnione jest od stopnia zniekształcenia, ograniczenia ruchów i tego, której części obojczyka dotyczy uraz. Niemniej odszkodowanie za uraz obojczyka otrzymasz zarówno za zwichnięcie, jak i złamanie oraz staw rzekomy, zapalenie kości i dolegliwości neurologiczne.

Odszkodowanie za wadliwie wygojone złamanie obojczyka 

Odszkodowanie za wadliwie wygojone złamanie obojczyka otrzymasz w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów. Wysokość odszkodowania za uraz obojczyka będzie określana w oparciu o stopień ubytku na zdrowiu. Z czego prawy obojczyk to ubytek na zdrowiu w wysokości od 5 do 25%. Natomiast lewy – 5 – 20%.

Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny – odszkodowanie

Odszkodowanie za staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny ustalane jest w oparciu o ubytek na zdrowiu. W przypadku obojczyka prawego – w wysokości 25% ubytku na zdrowiu. Natomiast lewego – 20% ubytku na zdrowiu.

Odszkodowanie za zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego

Odszkodowanie za zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego wypłacane jest w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia. I wynosi przy urazie prawego obojczyka 5 – 25% uszczerbku na zdrowiu. Natomiast przy urazie lewego – od 5 do 20%.

Wysokość odszkodowania za uszkodzenia obojczyka

Wysokość odszkodowania za uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych, ocenia się na poziomie 5 – 25% uszczerbku na zdrowiu, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o 5%.

Czy wiesz, że prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie za uraz obojczyka? Zadzwoń po bezpłatną analizę sprawy przez specjalistów.

Najczęściej zadawane pytania związane z urazem barku i złamaniem obojczyka

Odszkodowanie za złamanie barku oraz inne urazy obojczyka i barku są częstym tematem poruszanym przez naszych Klientów. Najczęściej zadawane pytania związane z urazem barku i złamaniem obojczyka dotyczą przede wszystkim wysokości odszkodowania za uraz obojczyka i barku oraz możliwości otrzymania za konkretny uraz odszkodowania.

Chcesz wiedzieć, ile możesz otrzymać odszkodowania za złamany obojczyk? Zadzwoń po bezpłatną analizę Twojego przypadku 

Ile dostanę odszkodowania za złamany obojczyk?

Wysokość odszkodowania za złamany obojczyk, czyli to, ile odszkodowania za złamany obojczyk dostaniesz od ubezpieczyciela zależy od doznanego ubytku na zdrowiu oraz od źródła, które będzie wypłacało świadczenie. Jeśli odszkodowanie za uraz obojczyka będzie wypłacane z własnej polisy, odszkodowanie za złamany obojczyk będzie wypłacone zgodnie z warunkami OWU, a jego wysokość uzależniona będzie od sumy ubezpieczenia i poniesionej szkody. Jeżeli odszkodowania dochodzisz z polisy OC, to uzyskasz zadośćuczynienie, a także zwrot wszelkich poniesionych kosztów i utraconych dochodów.

Kiedy ZUS płaci odszkodowanie za uraz barku?

ZUS płaci odszkodowanie za uraz barku wtedy, kiedy do urazu doszło podczas pracy lub w wyniku choroby zawodowej. Aby uzyskać odszkodowanie z ZUS za uraz barku należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą uraz i okoliczności związane z jego wystąpieniem.

Ile mogę dostać odszkodowania za złamanie barku?

Wysokość odszkodowania za złamany bark uzależniona jest od kilku czynników. Za poważniejsze urazy można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niemniej średnia wysokość odszkodowania z OC za uraz barku w sprawach, które prowadziliśmy wynosi ok. 23 000 zł.

Czy za uraz przeciążeniowy barku przysługuje odszkodowanie?

Jeśli uraz przeciążeniowy barku jest spowodowany przyczyną zewnętrzną, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za uraz barku. Ubezpieczyciele często niezasadnie odmawiają wypłaty za urazy przeciążeniowe barku. Każda taka sprawa wymaga dokładnej analizy, ale poszkodowani nie stoją na przegranej pozycji.

Czy można dostać odszkodowanie za rehabilitację barku?

Co do zasady można dostać odszkodowanie za rehabilitację barku. Wynika to z treści art. 444 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

W przypadku polisy OC sprawa jest więc prostsza. Ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt rehabilitacji, o ile jej uzyskanie w systemie NFZ było utrudnione. Natomiast w przypadku własnych polis wszystko zależy od zapisów w umowie.

Walkę o odszkodowanie za uraz barku i obojczyka warto rozpocząć jak najszybciej i skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dzięki temu odszkodowanie może być wyższe, uzyskane szybciej i prościej. Na początku skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i oceń, czy możemy Tobie pomóc.

Skontaktuj się już dziś i ciesz się odszkodowaniem za uraz barku w niedługim czasie.

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę