ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PSA

Pies to między innymi stróż, źródło dodatkowego dochodu, przewodnik. Ale przede wszystkim – najlepszy przyjaciel człowieka. Jego cierpienie lub śmierć jest zawsze przykrym doświadczeniem w życiu człowieka. Jeśli pies umiera ze starości lub w wyniku długiej choroby, jest nam się łatwiej pogodzić z jego stratą. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy pies ginie w wypadku… Doskonale wiemy, że przyjaźń psa jest bezcenna, ale pamiętaj, że za wypadek psa może przysługiwać Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odpowiedzialność za psa

Właściciele ufają swoim czworonogom. Uważają, że ich pies nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy. Są zdania, że pies jest sprytny, ostrożny i ma niczym przysłowiowy kot 7 żyć. Tymczasem nietrudno odnaleźć artykuły poświęcone wypadkom psów. Nawet jeśli Ty pilnujesz swojego psa i starasz się zapewnić mu wszystko to, co najlepsze, nie masz pewności, że inni robią to samo. W mediach masowych wiele mówi się o pogryzieniach przez psy, zderzeniach samochodów z psami oraz coraz częściej, o niewłaściwych praktykach weterynarzy, a nawet groomerów. 

Czy po wypadku psa właścicielowi przysługuje odszkodowanie?

Czy po wypadku psa właścicielowi przysługuje odszkodowanie? Oczywiście! Nie ukoi ono co prawda Twoich lęków i nie zmniejszy stresu, ale pozwoli Ci pokryć koszty leczenia psa lub będzie stanowić rekompensatę w pewnym stopniu za zszargane nerwy i cierpienie psa. Musisz jednak wiedzieć, że to czy dostaniesz odszkodowanie, zależy między innymi od okoliczności, w których doszło do wypadku psa. Przede wszystkim od tego, kto jest odpowiedzialny za wypadek. Czyli od tego, czy wypadek miał miejsce z winy Twojej, czy z winy innej osoby. Jeśli masz wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za wypadek psa, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy po zapoznaniu się, z Twoją sytuacją, będą w stanie Ci pomóc. Warto pamiętać, że co do zasady, odszkodowanie za wypadek psa możesz otrzymać zarówno od towarzystwa ubezpieczeń, w którym posiadasz ubezpieczenie psa, jak i z polisy OC. 

Ubezpieczenie psa

Ubezpieczenie psa oferuje obecnie właścicielom czworonogów wiele towarzystw ubezpieczeniowych w kraju. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a wiec to, za co otrzymasz środki finansowe w ramach ubezpieczenia, uzależnione jest od warunków posiadanej polisy. Obecnie ubezpieczenie psa obejmować może przede wszystkim koszty leczenia, śmierć psa oraz OC. Przykładowo Generali  oferuje ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia psa,
 • odpowiedzialności cywilnej właściciela psa,
 • od śmierci psa,
 • eutanazji psa w określonych przypadkach, 
 • kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Dotychczas najczęściej osobami, które decydowały się na ubezpieczenie psów, byli właściciele psów wystawowych, których wartość wyceniana jest na wysoką kwotę. W ostatnich latach zaobserwować można jednak wzrost zainteresowania ubezpieczeniami psów właścicieli przysłowiowych burków. Niemniej jednak, w dalszym ciągu stosunkowo niewielka część właścicieli psów ubezpiecza swojego pupila.  

Polisa OC a odszkodowanie za wypadek psa

Polisa OC również uwzględnia wypłatę odszkodowania za wypadek psa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy pies jest pasażerem samochodu, który brał udział w zdarzeniu drogowym. Oczywiście odszkodowanie z policy OC wypłacane jest wtedy, kiedy sprawcą wypadku jest inna osoba. To są jedyne okoliczności, kiedy właściciel zwierzaka może otrzymać odszkodowanie za wypadek psa z polisy OC. Środki finansowe możesz otrzymać również za potrącenie psa, jego pogryzienie, a także przez szkodę wyrządzoną przez rolnika, czy nawet uszczerbek na zdrowiu podczas polowania.

Odszkodowanie za wypadek psa a jego potrącenie

Odszkodowanie za wypadek psa przysługuje Ci, jako właścicielowi, w niektórych przypadkach również wtedy, kiedy Twój pupil zostanie potrącony przez samochód. Przy czym ważną rolę odgrywa tutaj Twój udział w wypadku. Czyli istotną kwestią jest to, czy wina za wypadek nie leży po Twojej stronie. Jeśli Twój pies biegał bez smyczy i wbiegł pod samochód, prawdopodobnie nie otrzymasz odszkodowania z polisy OC. Wiedz, że każdy właściciel odpowiada za swojego psa. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa, zawartych w art. 431 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Mało tego! Istnieje prawdopodobieństwo, że oprócz tego, że będziesz musiał pokryć szkodę, którą poniósł właściciel samochodu, będziesz musiał również zapłacić grzywnę. Wynika to z treści art. 77§1 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że:

kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Jeśli jednak wina za potrącenie psa leży po stronie kierowcy, wówczas otrzymasz odszkodowanie po wypadku psa z OC sprawcy. Przykładowo: pijany kierowca wjechał na chodnik, w wyniku czego śmierć poniósł Twój pies. 

Pogryzienie psa i jego wpływ na odszkodowanie za wypadek psa

Jeśli Twojego czworonoga pogryzł inny pies, możesz domagać się odszkodowania za wypadek psa z polisy OC właściciela. Oczywiście, jeśli ten taką posiada. Jeśli właściciel agresywnego zwierzęcia posiada ubezpieczenie OC obejmujące szkody wyrządzone przez zwierzęta, możesz skierować roszczenia o odszkodowanie z polisy OC do zakładu ubezpieczeń.

Szkoda wyrządzona przez rolnika i odszkodowanie za wypadek psa

Jeśli pies rolnika, który wykorzystywany był przez niego w gospodarstwie rolnym, ugryzł lub zagryzł Twojego psa, możesz dochodzić odszkodowania z OC rolnika. Wynika to z faktu, iż pies hodowany przez rolnika na potrzeby gospodarstwa rolnego, czyli pies pilnujący maszyn urządzeń rolniczych, inwentarza, plonów przed dzikimi zwierzętami oraz nieupoważnionymi osobami trzecimi, jak również służący zapewnieniu spokoju siedliska i prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, stanowi element gospodarstwa rolnego (Zob. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 114/16). W związku z czym, odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa możesz dochodzić bezpośrednio z polisy OC rolnika.

Polowanie i odszkodowanie za wypadek psa

Polowanie niestety czasem kończy się postrzeleniem psa. Właściciel czworonoga może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody od myśliwego. Za postrzelenie psa, ponosi on odpowiedzialność deliktową. 

Co obejmuje odszkodowanie po wypadku psa?

Odszkodowanie po wypadku psa obejmuje przede wszystkim zwrot kosztów leczenia psa. Niemniej jednak, odszkodowanie za leczenie psa obejmuje również: 

 • koszty pobytu w przychodni weterynaryjnej,
 • koszty leczenia psa, które powstały w wyniku choroby,
 • koszty eutanazji psa,
 • koszty kremacji zbiorowej.

Oprócz wyżej wymienionych elementów, odszkodowanie po wypadku psa obejmuje również utracone dochody. Dotyczy to jednak przede wszystkim psów wystawowych i rozrodczych. Jeśli masz wątpliwości, co do wysokości odszkodowania za wypadek psa, nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać Twoje wątpliwości i uzyskać z odszkodowania kwotę odpowiadającą Twojej szkodzie.

Zadośćuczynienie po śmierci psa

Czy po śmierci psa można otrzymać zadośćuczynienie? Były w tym zakresie wątpliwości, ale obecnie sądy potwierdzają takie prawo. Zadośćuczynienie po śmierci psa dla właściciela czworonoga nie jest niemożliwe do uzyskania. W orzecznictwie sądowym coraz częściej więź właściciela z psem traktowana jest jako dobro osobiste, które podlega ochronie. 

Sąd Okręgowy w Krakowie wskazał na niezwykle silną więź między powodem, a jego psem. Z kolei pozbawienie właściciela czworonoga możliwości osiągania satysfakcji z sukcesów psa, może stanowić dla niego niepowetowaną stratę, która wyrażać się może w cierpieniu, żalu i płaczu. W opinii sądu, może to nawet skutkować pogorszeniem relacji z najbliższą rodziną (zob. Wyrok Sądu Okręgowego z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II Ca 1883/16).

To, ile zadośćuczynienia po śmierci psa otrzymasz, uzależnione jest od indywidualnej oceny sprawy. Dlatego warto skontaktować się z naszą kancelarią odszkodowawczą, która pomoże Ci zgromadzić odpowiednią dokumentację, dzięki której otrzymasz stosowne zadośćuczynienie po śmierci psa.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę