Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu

Uzyskanie odszkodowania od szpitala nie wydaje się łatwe. I takie nie jest. Samodzielna walka o zadośćuczynienie i odszkodowania szpitalnego może być długa i trudna. Z pomocą specjalistów jednak powinna się udać. W przypadku zakażeń szpitalnych odszkodowanie zostanie wypłacone przez szpital lub jego ubezpieczyciela. Doprowadzenie do tego wymaga jednak odpowiedniej dokumentacji i wiedzy medycznej. Dzięki naszemu doświadczeniu prowadzimy i, co najważniejsze wygrywamy sprawy o odszkodowanie za zakażenie szpitalne.

Zakażenie bakterią w szpitalu – odszkodowanie

Pobyt w szpitalu kończący się zakażeniem to zmora dla pacjentów. Nie dość, że muszą dbać o schorzenia, z powodu których byli hospitalizowani, to dodatkowo muszą walczyć ze skutkami zakażeniem bakterią. 

Odszkodowanie od szpitala przysługuje, jeżeli zakażenie było wynikiem popełnionych zaniedbań personelu, złej organizacji pracy, braku odpowiednich badań lub środków zapobiegawczych. 

Jak udowodnić zaniedbanie szpitalowi?? Przede wszystkim należy zapoznać się z całą dokumentacją medyczną, prześledzić ja pod kątem popełnionych zaniedbań. Nasi eksperci oceniają, czy zachowano zasady izolacji, odpowiednią liczbę środków higienicznych, odkażanie, profilaktykę antybiotykową. Na tej podstawie można ocenić, czy przysługuje odszkodowanie za zakażenie. 

Jakie są najczęstsze zakażenia szpitalne? Niewątpliwie gronkowiec złocisty, bakteria Clostridium difficile, acineobacter baumanni, salmonella i klebsiella, ale także rotawirusy, wirusy grypy. W szpitalu może się zdarzyć także zakażenie koronawirusem. Bardzo groźne są wirusowe zapalenia wątroby (WZW typu b i typu c).

Każda z bakterii wymaga odmiennego postępowania i zgromadzenie właściwych dowodów. Odszkodowanie za zaniedbania w szpitalu będzie przyznane, jeżeli je się udowodni. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów od uzyskiwania odszkodowań szpitalnych.

Wysokość odszkodowania za zakażenie w szpitalu

Poszkodowany w wyniku zakażenia szpitalnego może domagać się wypłaty zadośćuczynienia, pokrycia kosztów związanych z leczeniem, jak również wyrównania dochodów i wypłaty renty. 

Wysokość zadośćuczynienia od szpitala zależy od stopnia trwałego uszczerbku, długości leczenia, skutków zakażenia. Wszystkie roszczenia należy odpowiednio udokumentować i uzasadnić. 

W przypadku odszkodowania za zakażenie gronkowcem sądy przyznają kwoty od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych. Wszystko zależy od powikłań doznanych przez poszkodowanego. 

W przypadku odszkodowania za wzw (wirusowe zapalenie wątroby) kwoty wynoszą co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Postępowanie o odszkodowanie od szpitala

Zakażony pacjent może dochodzić odszkodowania w dwojaki sposób. 

Podstawowy sposób to normalna droga cywilna. Poszkodowany sam lub za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej zgłasza szkodę do szpitala, w którym doszło do zakażenia. Szpital przekazuje sprawę ubezpieczycielowi i najczęściej wydawana jest decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania. Taka decyzja nie kończy jednak sprawy. W drugiej kolejności pozostaje droga sądowa, czyli złożenie pozwu o odszkodowanie za skutki zakażenia. 

Drugim sposobem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Na złożenie tego wniosku jest jednak zaledwie rok od zaobserwowania zakażenia. Postępowanie przed komisją toczy się szybko i jest tanie (200 złotych opłaty od wszczęci postępowania. Ma jednak także wady. Górną granicą może być wyłącznie kwota 100.000 złotych. Często zdarza się także, że w przypadku uznania swojej winy szpital składa rażąco niską propozycję ugody. O odszkodowanie trzeba wówczas walczyć w sądzie.

Najczęściej zadawane pytania w związku z odszkodowaniem od szpitala za zakażenie

Czy można uzyskać od szpitala odszkodowanie za clostridium difficile?

Odszkodowanie za zakażenie clostridium difficile od szpitala przysługuje, jeśli wykażemy złamanie zasad sanitarnych w szpitalu lub inne zaniedbanie szpitala. Zakażenie bakterią clostridium difficile jest szalenie groźne i w wielu przypadkach może doprowadzić do śmierci pacjenta. Dochodzenie odszkodowania opiera się na dowodach, które są trudno dostępne. Dysponuje nimi szpital, od którego dochodzimy odszkodowania za zakażenie clostridium difficile. Co jest najważniejsze? Wiedzieć, czego należy szukać. Dlatego warto powierzyć sprawę specjalistom, którzy przeanalizują dokumentację medyczną i ocenią szanse na wygranie sprawy.

Jak dochodzić odszkodowania po śmierci pacjenta wskutek zakażenia szpitalnego?

Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania po śmierci pacjenta, który został zakażony w szpitalu jest najbliższa rodzina. Większość uprawnionych może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, natomiast wszyscy uprawnieni mogą ubiegać się o odszkodowanie na drodze cywilnej. Podstawą przy ubieganiu się o odszkodowanie szpitalne są dowody – analiza dokumentacji medycznej i zasad sanitarnych obowiązujących w szpitalu. Na tej podstawie można ocenić, czy szpital ponosi winę za zakażenie szpitalne.

Czy od szpitala można uzyskać odszkodowanie za wzw (wirusowe zapalenie wątroby)?

Wirusowe zapalenie wątroby (wzw) spowodowane jest wirusem. Najczęstszymi typami wirusów szpitalnych są HBV i HCV powodujące odpowiednio WZW typu B i C. Wirus przenoszony jest najczęściej podczas operacji z powodu braku zachowania standardów higienicznych. Udowodnienie zakażenia HCV lub HBV w szpitalu wymaga analizy dokumentacji medycznej oraz znajomości organizacji szpitala. To pozwala na stwierdzenie nieprawidłowości, które doprowadziły do zakażenia. Skorzystanie z wiedzy specjalistycznej jest niezbędne, aby wygrać sprawę o odszkodowanie szpitalne.

Czy należy się odszkodowanie za zakażenie gronkowcem w szpitalu?

Szpital wypłaci odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym, jeżeli udowodnimy, że zakażenie nastąpiło w szpitalu w wyniku zaniedbań. Gronkowcem można zarazić się także w innych okolicznościach, dlatego to niezmiernie ważne. Po zebraniu dowodów można złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego albo wystąpić do szpitala o wypłatę odszkodowania za zakażenie. Odszkodowania za zakażenie gronkowcem złocistym wypłacane są przeważnie w kwocie kilkudziesięciu do stu tysięcy złotych.

Często słyszymy, czy warto dochodzić odszkodowania za zakażenie w szpitalu? Z jakiego powodu? Przede wszystkim długi czas rozpatrywania sprawy, brak dowodów, przekonanie o uprzywilejowanej sytuacji szpitala. 

Dlatego proponujemy pomoc naszej kancelarii w dochodzeniu tych trudnych roszczeń. Nie przyspieszymy mocno postępowania, jednak je uprościmy. Przede wszystkim wiemy, jakich dowodów należy szukać i potrafimy dobrze ocenić sprawę. 

Na początek kliknij i bezpłatnie przeanalizuj swoją sprawę.

 

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę