Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu

Uzyskanie odszkodowania od szpitala nie wydaje się łatwe. Samodzielna walka o zadośćuczynienie może być długa i trudna, jednak z pomocą specjalistów powinna się udać. W przypadku zakażeń szpitalnych odszkodowanie zostanie wypłacone przez szpital. Doprowadzenie do tego wymaga jednak odpowiedniej dokumentacji i wiedzy medycznej. Dzięki naszemu doświadczeniu prowadzimy i, co najważniejsze wygrywamy sprawy o odszkodowanie za zakażenie szpitalne.

Zakażenie bakterią w szpitalu – odszkodowanie

Pobyt w szpitalu kończący się zakażeniem to zmora dla pacjentów. Nie dość, że muszą dbać o schorzenia, z powodu których byli hospitalizowani, to dodatkowo muszą walczyć ze skutkami zakażeniem bakterią. 

Odszkodowanie od szpitala przysługuje, jeżeli zakażenie było wynikiem popełnionych zaniedbań personelu, złej organizacji pracy, braku odpowiednich badań lub środków zapobiegawczych. 

Jak udowodnić zaniedbanie szpitalowi?? Przede wszystkim należy zapoznać się z całą dokumentacją medyczną, prześledzić ja pod kątem popełnionych zaniedbań. Nasi eksperci oceniają, czy zachowano zasady izolacji, odpowiednią liczbę środków higienicznych, odkażanie, profilaktykę antybiotykową. Na tej podstawie można ocenić, czy przysługuje odszkodowanie za zakażenie. 

Jakie są najczęstsze zakażenia szpitalne? Niewątpliwie gronkowiec złocisty, bakteria Clostridium difficile, acineobacter baumanni, salmonella i klebsiella, ale także rotawirusy, wirusy grypy. W szpitalu może się zdarzyć także zakażenie koronawirusem. Bardzo groźne są wirusowe zapalenia wątroby (WZW typu b i typu c).  

Wysokość odszkodowania za zakażenie w szpitalu

Poszkodowany w wyniku zakażenia szpitalnego może domagać się wypłaty zadośćuczynienia, pokrycia kosztów związanych z leczeniem, jak również wyrównania dochodów i wypłaty renty. 

Wysokość zadośćuczynienia od szpitala zależy od stopnia trwałego uszczerbku, długości leczenia, skutków zakażenia. Wszystkie roszczenia należy odpowiednio udokumentować i uzasadnić. 

W przypadku odszkodowania za zakażenie gronkowcem sądy przyznają kwoty od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych. Wszystko zależy od powikłań doznanych przez poszkodowanego. 

W przypadku odszkodowania za wzw (wirusowe zapalenie wątroby) kwoty wynoszą co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Postępowanie o odszkodowanie od szpitala

Zakażony pacjent może dochodzić odszkodowania w dwojaki sposób. 

Podstawowy sposób to normalna droga cywilnoprawna. Poszkodowany sam lub za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej zgłasza szkodę do szpitala, w którym doszło do zakażenia. Szpital przekazuje sprawę ubezpieczycielowi i najczęściej wydawana jest decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania. W drugiej kolejności pozostaje droga sądowa, czyli złożenie pozwu o odszkodowanie za skutki zakażenia. 

Drugim sposobem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Na złożenie tego wniosku jest jednak zaledwie rok od zaobserwowania zakażenia. Postępowanie przed komisją toczy się szybko i jest tanie (200 złotych opłaty od wszczęci postępowania. Ma jednak także wady. Górną granicą może być wyłącznie kwota 100.000 złotych. Często zdarza się także, że w przypadku uznania swojej winy szpital składa rażąco niską propozycję ugody. O odszkodowanie trzeba wówczas walczyć w sądzie 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie za zakażenie w szpitalu. 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę