ODSZKODOWANIE ZA ZŁAMANIE MIEDNICY

Leg and Hip of a Girl Sitting on the Floor

Złamanie miednicy jest bolesnym i problematycznym urazem, który wpływa na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego. Wiąże się ono z dużymi dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchomości. Pomimo tak przykrych doświadczeń, musisz pamiętać o tym, że prawdopodobnie przysługuje Ci zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za złamanie miednicy po wypadku

Odszkodowanie za złamanie miednicy po wypadku pozwala pokryć wydatki, które poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem. Nie bez znaczenia pozostaje zrekompensowanie poszkodowanemu cierpienia i dolegliwości bólowych, a także ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Złamanie miednicy należy do uciążliwych urazów, które wpływają na ograniczenie ruchomości, a często nawet w ogóle wykluczają przemieszczanie się. Poza tym uszkodzenia narządów miednicy mogą prowadzić do występowania przewlekłych dolegliwości bólowych dolnej części kręgosłupa, a nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych. Dlatego, jeśli doszło u Ciebie do takiego urazu skorzystaj z pomocy doświadczonej kancelarii, aby uzyskać pełną rekompensatę.

Złamałeś miednicę w wypadku? Pomożemy Ci wywalczyć pieniądze w krótkim czasie. Zadzwoń już teraz!

Skąd odszkodowanie za złamanie miednicy po wypadku w Polsce

Odszkodowanie za złamanie miednicy po wypadku może przysługiwać z trzech źródeł, w tym z:

 • polisy NNW,
 • ubezpieczenia OC sprawcy wypadku,
 • ZUS.

Oczywiście to, skąd świadczenie za uraz miednicy po wypadku będzie Ci przysługiwać zależy od okoliczności, w których doszło do złamania i samego wypadku, a także od tego, czy posiadasz ubezpieczenie na życie i czy ubezpieczasz się w ramach ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. Poza tym może się zdarzyć, że rekompensata będzie Ci przysługiwać tylko z jednego z wymienionych powyżej podmiotów. Może być tak, że w ogóle nie będzie Ci należne. Bywa jednak też tak, że możesz otrzymać świadczenie z każdego z nich niezależnie. Każdy przypadek jest inny i powinien być indywidualnie rozpatrywany, dlatego warto udać się do specjalistów, którzy ocenią, skąd odszkodowanie za złamanie miednicy po wypadku jest Ci należne.

Przykład 1: Jeżeli doznałeś urazu podczas wykonywania pracy, a Twój pracodawca ponosi za to odpowiedzialność, to możesz otrzymać pieniądze z kilku źródeł. Otrzymasz jednorazowe odszkodowanie z ZUS, świadczenie ze wszystkich polis NNW które posiadasz oraz dodatkowo z OC sprawcy (pracodawcy).

Przykład 3: Do złamań miednicy dochodzi często podczas wypadków komunikacyjnych. W tym przypadku po złamaniu kości miednicy poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie i rekompensatę z polisy sprawcy wypadku.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku za złamanie miednicy

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku za złamanie miednicy będzie Ci przysługiwać, jeśli doszło do wypadku z winy innej osoby. Przykładem może być wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, w którym Ty ucierpiałeś.

Złamałeś miednicę i zastanawiasz się, skąd otrzymać odszkodowanie? Napisz lub zadzwoń chętnie pomożemy.

Złamanie miednicy odszkodowanie ZUS

Oczywiście w niektórych przypadkach będzie Ci się należeć odszkodowanie z ZUS za złamanie miednicy. Jest to właściwie jednorazowe odszkodowanie z ZUS, które przysługuje poszkodowanym objętym ubezpieczeniem wypadkowym i które w wyniku wypadku przy pracy doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego są niezdolni do pracy. Zatem żeby otrzymać odszkodowanie za złamanie miednicy z ZUS, muszą być spełnione wskazane powyżej przesłanki.

Odszkodowanie za złamanie miednicy z polisy NNW

Odszkodowanie za złamanie miednicy przysługuje Ci również z polisy NNW. Oczywiście, o ile posiadasz własną polisę. W treści OWU towarzystwa ubezpieczeń wskazują okoliczności i dolegliwości zdrowotne, za które ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Aby uzyskać odszkodowanie za złamanie miednicy z polisy NNW, w treści OWU musisz mieć wskazany taki uraz lub musisz być objęty pakietem wypadkowym. Przykładowo, jeśli wystąpiło u Ciebie złamanie miednicy, PZU wypłaci Ci odszkodowanie, jeśli wykupiłeś odpowiedni pakiet. Może to być odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, ale też zwrot kosztów leczenia, świadczenie szpitalne czy za niezdolność do pracy.

Chcesz otrzymać wypłatę z polisy NNW za uraz miednicy? Napisz lub zadzwoń już teraz. Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i pomogą Ci otrzymać satysfakcjonujące Cię świadczenie.

Złamanie miednicy – zadośćuczynienie

Oprócz odszkodowania za złamanie kości miednicy po wypadku, przysługuje Ci zadośćuczynienie, które ma na celu zrekompensowanie szkody o charakterze niematerialnym, a więc przede wszystkim stresu, bólu, cierpienia, itd. Co oczywiście wynika z treści art. 445 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ile odszkodowania za złamanie miednicy?

To, ile odszkodowania za złamanie miednicy otrzymasz, zależy między innymi od podmiotu, do którego wnioskujesz o świadczenie. W przypadku odszkodowania z ZUS za złamanie miednicy, wysokość świadczenia uzależniona będzie od stopnia uszczerbku. Z kolei w przypadku odszkodowania za złamanie miednicy z polisy NNW, wysokość świadczenia uzależniona będzie od warunków umowy z ubezpieczycielem. Natomiast, jeśli odszkodowanie ma być wypłacone z OC sprawcy, warto wiedzieć, co obejmuje odszkodowanie za złamanie miednicy. Przede wszystkim wysokość odszkodowania będzie uzależniona od uszczerbku na zdrowiu oraz doznanego bólu i cierpienia. Dodatkowo masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację, zakupu środków farmaceutycznych, dojazdów do placówki medycznej. Poza tym możesz się ubiegać o zwrot utraconego dochodu.

Delikta Odszkodowania przeanalizuje Twój przypadek i pomoże Ci ocenić właściwą wysokość odszkodowania za złamanie miednicy. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz już teraz!

Jaka wysokość odszkodowania za złamanie miednicy

Wysokość zadośćuczynienia po urazie miednicy zależy nie tylko od doznanego uszczerbku. Istotne jest to, czy uszkodzeniu miednicy towarzyszą urazy w innych częściach ciała. Wysokość odszkodowania za złamanie kości kulszowej, czy to, ile odszkodowania za rozejście spojenia łonowego otrzymasz, zależy od rodzaju złamania, wielkości uszczerbku oraz tego, czy złamaniu towarzyszą dodatkowe dolegliwości np. dotyczące kończyny dolnej. Poza tym na wysokość zadośćuczynienia wpływ mają również ewentualne powikłania i powrót do zdrowia, jak również towarzyszące uszkodzenia narządów wewnętrznych i krwotoki potęgujące ból i cierpienie osoby poszkodowanej. Oczywiście ważne są też straty i wydatki oraz zmiana sytuacji życiowej poszkodowanego, który doznał uszkodzenia miednicy. W przypadku bardziej skomplikowanych złamań miednicy wymagających leczenia operacyjnego i rehabilitacji, świadczenie będzie dużo wyższe. Najczęściej jednak wysokość świadczeń za złamanie miednicy wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wyższe kwoty są także do uzyskania zwłaszcza, jeśli złamaniu miednicy towarzyszą inne urazy. W przypadku poważnego złamania miednicy, wysokość odszkodowania wynosi nawet ponad 100 000 zł!

Oto, jakie świadczenie można uzyskać w przykładowych sprawach z OC sprawcy jako rekompensatę doznanego urazu miednicy:

Przykład 1: Poszkodowana w wypadku doznała złamania miednicy typu Malgaigne’a – złamania obu kości łonowych i złamania kości krzyżowej po stronie prawej. Z polisy NNW otrzymała wypłatę za 30% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15.000 złotych. Dodatkowo po zawartej ugodzie poszkodowana otrzymała 80.000 złotych zadośćuczynienia, zwrot kosztów opieki, dojazdów i leczenia oraz rentę miesięczną w wysokości 500 złotych.

Przykład 2: Poszkodowana w wypadku komunikacyjnym doznała w obrębie miednicy złamania kości łonowej i kości biodrowej. W wyniku doznanych urazów kość łonowa została zniekształcona. Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił 40.000 złotych zadośćuczynienia oraz zwrócił koszty związane z leczeniem złamania miednicy.

Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za uszkodzenia miednicy

Świadczenie za urazy kości miednicy po wypadku jest często poruszanym tematem w naszej praktyce odszkodowawczej. Poszkodowani zadają pytania przede wszystkim związane z tym skąd mogą otrzymać odszkodowanie za stwierdzone złamanie kości miednicy, wpływie spożycia alkoholu przed wypadkiem na wypłatę świadczenia oraz sposobu uzyskiwania odszkodowania za złamanie. Wielu poszkodowanych zadaje pytania dotyczące sposobu wyceny złamania przez towarzystwo ubezpieczeń oraz tego, czy odmowa wypłaty odszkodowania za złamanie miednicy zamyka poszkodowanym drogę do uzyskania świadczenia pieniężnego.

Czy można otrzymać odszkodowanie za złamanie miednicy z 2 źródeł?

Oczywiście! Odszkodowanie za złamanie miednicy w Polsce można otrzymać nawet z 3 źródeł (ZUS, polisa NNW osoby poszkodowanej oraz OC sprawcy). Przy czym wypłata odszkodowania zależy od spełnienia przesłanek uprawniających do wypłaty świadczenia pieniężnego.

Odmowa wypłaty odszkodowania za złamanie miednicy – co dalej?

Odmowa wypłaty odszkodowania za złamanie miednicy nie oznacza, że już na pewno nie otrzymasz środków pieniężnych. W pierwszej kolejności należy napisać odpowiedniej treści odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Następnie, jeśli to nie pomoże, należy skierować sprawę na drogę sądową. Doświadczona kancelaria odszkodowawcza z pewnością pomoże wywalczyć odszkodowanie od nawet najbardziej upartego towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy tylko wiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia.

Złamanie miednicy – odszkodowanie PZU z polisy NNW

Jeśli posiadasz polisę NNW i doznałeś w wypadku złamania miednicy, należy przeanalizować treść ubezpieczenia wraz z OWU. Jeśli miało miejsce złamanie miednicy, odszkodowanie PZU wypłaci poszkodowanemu wtedy, kiedy polisa obejmuje taką dolegliwość. Oczywiście potem trzeba przeanalizować, o jaką wysokość odszkodowania za złamaną miednicę z PZU można się ubiegać, co najlepiej zostawić profesjonalistom z kancelarii odszkodowawczej.

Jak uzyskać odszkodowanie za złamanie kości łonowej?

W pierwszej kolejności musisz się zastanowić, skąd przysługuje Ci odszkodowanie za złamanie kości łonowej. Następnie musisz zgromadzić odpowiednią dokumentację i potwierdzenia wydatków i poniesionej szkody. W dalszej kolejności musisz złożyć do ubezpieczyciela odpowiedni wniosek wraz z gromadzoną dokumentacją.

Odszkodowanie za złamanie miednicy z NNW a alkohol

Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie z polisy NNW, a spożywałeś przez wypadkiem alkohol, ubezpieczyciel może kwestionować zasadność wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia NNW tłumacząc to postanowieniem zawartym w OWU, które wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela, jeśli do urazu wystąpiło po spożyciu alkoholu. Oczywiście w wielu przypadkach taka decyzja będzie błędna i należy walczyć o należne odszkodowanie za złamanie miednicy. Istotne jest, czy spożycie alkoholu miało wpływ na powstanie urazu.

Uzyskanie odszkodowania za złamanie miednicy nie jest łatwym zadaniem. Warto zgłosić się do kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowań. Dzięki temu dowiesz się, skąd możesz uzyskać odszkodowanie za swój wypadek i jaka kwota Ci przysługuje.

Nie czekaj i zadzwoń lub napisz już teraz!

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę