Odszkodowania po nawałnicach

Podczas likwidacji szkód powstałych podczas sierpniowej nawałnicy należy uważać na nieuczciwe praktyki prowadzące do zaniżenia odszkodowania stosowane przez większość zakładów ubezpieczeń. W wyniku takich praktyk zaniżone odszkodowanie nie wystarcza na odbudowę zniszczonego domu.

Przede wszystkim zakład ubezpieczeń nie może pomniejszyć kwoty odszkodowania o pomoc uzyskaną z innych tytułów, w tym o środki otrzymane od państwa lub samorządu, czy też zbiórek publicznych. W poprzednich latach zdarzały się podobne potrącenia z kwoty odszkodowania stosowane przez zakłady ubezpieczeń, jednak Sąd Najwyższy uchwałą uznał je za niezgodne z przepisami. Odszkodowanie przysługuje więc w pełnej wysokości niezależnie od tego, czy Ubezpieczony uzyskał pomoc od innych osób i w jakiej wysokości.

Ponadto, zakład ubezpieczeń nie może stosować zasady proporcji, czy też niedoubezpieczenia. Zgodnie z praktyką ubezpieczycieli w przypadku jeżeli dom został ubezpieczony na 300 tysięcy złotych, a jego faktyczna wartość to 600 tysięcy złotych wypłacana jest tylko połowa odszkodowania. Postępowanie to jest niezgodne z przepisami, gdyż ubezpieczyciel powinien w każdym przypadku pokryć rzeczywistą wartość szkody i wypłacić pełne odszkodowanie.

Trzecią niezgodną z przepisami praktyką zaniżenia odszkodowania przez zakład ubezpieczeń przy obowiązkowych ubezpieczeniach gospodarstw rolnych jest stosowanie amortyzacji, czyli zużycia technicznego budynku. Zakład ubezpieczeń zawierając umowę ubezpieczenia bierze pod uwagę zużycie techniczne przy określeniu sumy ubezpieczenia. Natomiast przy wypłacie odszkodowania stosuje to potrącenie raz jeszcze, co zdaniem sądów i Rzecznika Finansowego nie jest zgodne z prawem.

Należy pamiętać o tym, że każdą decyzję ubezpieczyciela warto przeanalizować pod kątem uzyskania dopłaty do odszkodowania.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę