Szkody po nawałnicy uprawniają do pełnego odszkodowania! Nie pozwól pomniejszyć jego kwoty.

Podczas dochodzenia odszkodowania po wichurze należy uważać na nieuczciwe praktyki stosowane przez większość zakładów ubezpieczeń. Prowadzą one do zaniżenia odszkodowania. W wyniku takich praktyk zaniżone odszkodowanie nie wystarcza na naprawę zniszczonego domu. Bez pomocy specjalistów ciężko wygrać z zakładem ubezpieczeń spór o odszkodowanie po nawałnicy.

Odszkodowania po wichurze

Najczęściej silny wiatr jest definiowany przez ubezpieczycieli jako huragan. Odszkodowanie po huraganie zostanie wypłacone, gdy uszkodzeniu uległo posiadane mienie. Będą to stałe elementy budynku np. dach, ściany. Poza tym odszkodowanie można uzyskać także za ruchomości np. meble. Zależnie od posiadanej polisy można uzyskać odszkodowanie za zniszczone wskutek nawałnicy rośliny, altanki i inne tego typu budowle.

Skąd można uzyskać odszkodowanie po wichurze?

Odszkodowanie przysługuje z obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych. Dotyczy to oczywiście rolników. Zgodnie z przepisami warunkiem wypłaty odszkodowania jest wiatr o sile co najmniej 24 m/s. Odszkodowanie można uzyskać za budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Będzie to nie tylko dom, ale także stodoła, chlewnia, warsztat, garaż oraz inne budynki gospodarcze.

W przypadku pozostałych budynków odszkodowanie po wichurze można uzyskać z własnej polisy. Zakres ubezpieczenia musi jednak objąć szkody powstałe wskutek nawałnicy czy huraganu. OWU uściśla też, kiedy występuje według ubezpieczyciela huragan.

Zależny od polisy jest też zakres odszkodowania, czyli za co ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po wichurze. Ubezpieczenie może obejmować tylko stałe elementy, ale także ruchomości domowe czy zniszczenia w ogrodzie.

Jakie występują problemy z wypłatą odszkodowania po huraganie? Przede wszystkim zaniżenie wysokości odszkodowania. Wyliczona przez ubezpieczyciela kwota jest za niska, aby odbudować zniszczony budynek. Zdarzają się także przypadki odmowy wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciele kwestionują też prędkość wiatru i z tego powodu odmawiają odszkodowania.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie powinno pokryć koszt naprawy zniszczeń. To, jak dokładnie zostanie wyliczone zależy od warunków polisy. W przypadku budynków rolnych decydują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zakłady ubezpieczeń robią co mogą, żeby zaniżyć wypłatę odszkodowania po wichurze. Jakie są najczęstsze sztuczki ubezpieczycieli? Na co nie dać się nabrać?

Przede wszystkim zakład ubezpieczeń nie może pomniejszyć kwoty odszkodowania o pomoc uzyskaną z innych tytułów. Chodzi tu też o środki otrzymane od państwa lub samorządu, czy też zbiórek publicznych. W poprzednich latach zdarzały się podobne potrącenia z kwoty odszkodowania stosowane przez zakłady ubezpieczeń, jednak Sąd Najwyższy uchwałą uznał je za niezgodne z przepisami. Odszkodowanie przysługuje więc w pełnej wysokości niezależnie od tego, czy Ubezpieczony uzyskał pomoc od innych osób i w jakiej wysokości.

Ponadto, zakład ubezpieczeń nie może stosować zasady proporcji, czy też niedoubezpieczenia. Zgodnie z praktyką ubezpieczycieli w przypadku jeżeli dom został ubezpieczony na 300 tysięcy złotych, a jego faktyczna wartość to 600 tysięcy złotych wypłacana jest tylko połowa odszkodowania. Postępowanie to jest niezgodne z przepisami. Ubezpieczyciel powinien w każdym przypadku pokryć rzeczywistą wartość szkody i wypłacić pełne odszkodowanie.

Trzecią praktyką zaniżenia odszkodowania przez zakład ubezpieczeń jest stosowanie amortyzacji, czyli zużycia technicznego budynku. Problem ten występuje przy obowiązkowych ubezpieczeniach gospodarstw rolnych. Zakład ubezpieczeń zawierając umowę ubezpieczenia bierze pod uwagę zużycie techniczne przy określeniu sumy ubezpieczenia. Natomiast przy wypłacie odszkodowania stosuje to potrącenie raz jeszcze. Zdaniem sądów i Rzecznika Finansowego nie jest to zgodne z prawem.

Przykład: Drewniana stodoła została w polisie ubezpieczona na sumę 20.000 złotych. Ubezpieczyciel wycenił stodołę na 100.000 złotych i potrącił zużycie techniczne budynku w wysokości 80%. Po wichurze odszkodowanie za zerwany dach wyliczono na 16.000 złotych. Tyle zdaniem ubezpieczyciela wyniesie odbudowa dachu. Od tej kwoty ubezpieczyciel potrącił 80% zużycia technicznego i odszkodowanie wyniosło 3.200 złotych. Jest to nieprawidłowo, gdyż nie można dwukrotnie potrącić stopnia zużycia technicznego. Ubezpieczyciel może potrącić jedynie zużycie od dnia wystawienia polisy, czyli symboliczną kwotę. W takim przypadku należy złożyć reklamację od decyzji o wypłacie odszkodowania

Należy pamiętać o tym, że każdą decyzję ubezpieczyciela warto przeanalizować pod kątem uzyskania dopłaty do odszkodowania. Wszystkie analizy i konsultacje u nas są bezpłatne.

Najczęściej zadawane pytania związane ze szkodą po wichurze

Czy w przypadku zniszczenia domu po wichurze przysługuje zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest przyznawany na podstawie ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w sytuacji osobie albo rodzinie, która poniosła szkody wskutek klęski żywiołowej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może być bezzwrotny. Co ważne, zasiłek jest przyznawany niezależnie od odszkodowania po nawałnicy.

Czy warto przyjmować ugodę przez telefon po zniszczeniu domu?

Ugoda bezpowrotnie kończy sprawę o odszkodowanie. Dlatego jej zawarcie należy dobrze przemyśleć, a poza tym ocenić koszty remontu. Warto wiedzieć, że w ciągu 14 dni od zawarcia ugody telefonicznej można od niej odstąpić. Po upływie tego terminu odstąpienie od ugody telefonicznej może być trudniejsze.

Czy z ubezpieczenia budynków rolnych można uzyskać odszkodowanie za zniszczone meble?

Nie, polisa ubezpieczenia budynków nie obejmuje ruchomości, czyli na przykład mebli czy sprzętu elektronicznego. Odszkodowanie za meble można uzyskać z dobrowolnego ubezpieczenia ruchomości domowych.

Czy zniszczenie fotowoltaiki po wichurze można pokryć z ubezpieczenia domu?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych co do zasady instalacje zarówno na dachach, jak wolnostojące powinny być objęte zakresem polisy. Ubezpieczyciel wypłaci więc odszkodowanie za uszkodzenie farmy fotowoltaicznej, jak również instalacji na dachu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych takie odszkodowanie będzie wypłacone, jeśli wykupimy polisę obejmującą zakresem uszkodzenie instalacji fotowoltaicznych.

Czy siła wiatru ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania?

Siła wiatru ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych. W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy szkód powstałych po huraganie, którego siła nie może być mniejsza niż 24 m/s. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych definicja huraganu jest różna i zależy od OWU, z którymi należy się zapoznać przy kupnie polisy. Wymagana przez ubezpieczyciela siła wiatru mieści się w granicach 13-24 m/s. Tylko za szkody powstałe po nawałnicy o takiej sile ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Problemów związanych z uzyskaniem odszkodowania po wichurze jest mnóstwo. Niejasne zapisy i praktyki ubezpieczycieli często zniechęcają do walki. Nie warto jednak się poddawać i walczyć o swoje. Zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy. Konsultacje i porady są bezpłatne, a za wygraną sprawę rozliczamy się z uzyskanego odszkodowania. Skontaktuj się z nami i za darmo sprawdź, czy Twoje odszkodowanie nie zostało zaniżone.

Za darmo sprawdź, czy i Tobie przysługuje odszkodowanie za szkody po wichurze

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę