Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu a odszkodowanie

Trwały uszczerbek na zdrowiu z pewnością ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia. Jednak brak trwałego uszczerbku na zdrowiu nie oznacza jednak, że nie przysługuje Ci odszkodowanie. Orzecznictwo w tym zakresie nie pozostawia cienia wątpliwości. To koniec robienia w balona poszkodowanych!

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie

Uszczerbek na zdrowiu, a dokładniej jego trwałość, ma wpływ na wysokość odszkodowania. Dotychczas ubezpieczyciele niechętnie przyznawali poszkodowanym odszkodowanie jeśli nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tymczasem okazuje się, że brak trwałości uszczerbku na zdrowiu nie oznacza, że w takiej sytuacji poszkodowanemu odszkodowanie nie przysługuje. Oczywiście w odpowiedniej wysokości.

Jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bezpłatnie skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Czy należy się odszkodowanie za stłuczenie?

Odszkodowanie możesz uzyskać z polisy lub (przy wypadku przy pracy) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko o ile wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku polisy OC. Co oznacza, że za stłuczenie zadośćuczynienie z polisy OC będzie Ci przysługiwać. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowym.

Mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu stanowi niedopuszczalne uproszczenie i nie znajduje oparcia w treści art. 445 § 1 k.c. Stwierdzony uszczerbek na zdrowiu może być jednak stosowany pomocniczo przy ocenie stopnia naruszenia sprawności organizmu. Na rozmiar krzywdy, a w konsekwencji na wysokość zadośćuczynienia składają się okoliczności każdej konkretnej sprawy, a w szczególności cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku, ale także rodzaj wykonywanej pracy przez poszkodowanego przed wypadkiem, jego szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa i inne czynniki podobnej natury. 

Najczęstsze pytania naszych Klientów na temat odszkodowania pomimo braku trwałego uszczerbku

Nasi Klienci często zadają nam pytania związane z możliwością otrzymania odszkodowania pomimo braku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Krótko mówiąc pytają nas, czy za stłuczenie należy się odszkodowanie. To tylko podkreśla, jak często ubezpieczyciele działają wbrew obowiązującym przepisom prawa, a poszkodowani mają problem z uzyskaniem należnego im odszkodowania. Dlatego poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania przez Klientów w związku z odszkodowaniem za stłuczenie.

Stłuczenie żeber – odszkodowanie

Za stłuczenie żeber przysługuje Ci odszkodowanie. Do urazów żeber dochodzi najczęściej w trakcie wypadków drogowych, ale nie tylko. Stłuczenie żeber objawia się najczęściej problemami z oddychaniem, a dokładniej nasilonymi dolegliwościami bólowymi podczas wykonywania ruchów klatką piersiową. Czyli również podczas oddychania. Pojawiają się problemy ze snem oraz codziennym funkcjonowaniem. Choćby z tego powodu należy Ci się odszkodowanie za stłuczenie żeber. Warto również dodać, iż jeśli do urazu doszło w wyniku zdarzenia drogowego nie z Twojej winy, oprócz odszkodowania za stłuczenie żeber (np. zwrotu kosztów leczenia), przysługiwać Ci będzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Oczywiście to, ile odszkodowania za stłuczenie żeber dostaniesz, uzależnione będzie od charakteru urazu. Niemniej jednak wysokość zadośćuczynienia będzie niższa niż ma to miejsce w przypadku złamania żeber.

Odszkodowanie za stłuczenie ręki

Odszkodowanie za stłuczenie ręki przysługuje Ci podobnie, jak odszkodowanie za stłuczenie żeber. Zwłaszcza jeśli stłuczenie ręki utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie i powoduje przykre dolegliwości bólowe. Wiele osób ma wątpliwości, czy jest sens walczyć z ubezpieczycielem o odszkodowanie za stłuczenie ręki, ponieważ ten odwołuje się do licznych wyroków i aktów prawnych. Tymczasem w naszej opinii nie powinieneś rezygnować z walki o środki z odszkodowania.

Wygraliśmy w imieniu naszych Klientów wiele spraw o odszkodowanie za stłuczenie ręki. Chętnie pomożemy również Tobie. Zadzwoń do nas pod nr +48 535 02 02 32.

Stłuczenie barku – odszkodowanie

Stłuczenie barku wiąże się z występowaniem dolegliwości bólowych, które wpływają na możliwość wykonywania pracy i codzienność poszkodowanego. Zresztą może skutkować nie tylko bólem i znacznym dyskomfortem, ale może również wpływać na kwestie zawodowe i edukacyjne poszkodowanego. Do tego, w wielu przypadkach, stłuczenie barku w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób życia poszkodowanego. Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odpowiedniego odszkodowania, sąd przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, uwzględni Twoje cierpienia fizyczne, dyskomfort psychiczny, a także wpływ na codzienne funkcjonowanie i ewentualne ograniczenia i zmiany dotychczasowego trybu życia. Sąd opiera swoje postanowienie na zasadzie umiarkowanej wysokości zadośćuczynienia. Jak podkreślono w wyroku Sądu Rejonowego w Nysie z 7 czerwca 2019 r., sygn. akt: I C 1604/18:

wysokość zadośćuczynienia musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, przy uwzględnieniu skali i zakresu następstw uszkodzenia ciała i sytuacji życiowej poszkodowanego. Z drugiej strony zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie osoby pokrzywdzonej.

Odszkodowanie za stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego

Odszkodowanie za stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego powinieneś otrzymać od ubezpieczyciela z polisy sprawcy. Wysokość odszkodowania za stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego uzależniona będzie od zakresu i charakteru urazu, a także od dolegliwości jakie odczuwasz, ich przewlekłości oraz wpływu na Twoje życie.

Bezpłatne porady i konsultacje prawne. Sprawdź, czy otrzymasz odszkodowanie za stłuczenie kręgosłupa. 

Jak możemy Ci pomóc?

Możemy Ci pomóc na każdym etapie kontaktu z ubezpieczycielem. Przede wszystkim wtedy, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub znacząco obniża jego wysokość

Jeśli ubezpieczyciel odmówił lub zaniżył wysokość odszkodowania za stłuczenie. Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci określić wysokość należnego Ci odszkodowania.

Jesteśmy skuteczni w tym, co robimy. Poniżej przedstawiamy przykład postępowania sądowego zakończonego sukcesem. Dzięki nam, Klient uzyskał od ubezpieczyciela aż 5000 zł za stłuczenie pomimo braku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wcześniej, na infolinii ubezpieczyciela uzyskał informację, że musi mieć trwały uszczerbek na zdrowiu i przy stłuczeniu odszkodowanie mu nie będzie przysługiwać.

Zadośćuczynienie za stłuczenie – sukces naszej kancelarii 

Ubezpieczyciel przyznał 750 zł. Delikta Odszkodowania uzyskała 5000 zł! Nasz Klient w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu klatki piersiowej, silnych stłuczeń, stłuczenia w okolicy pachwiny lewej, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym i stłuczenia kończyny górnej prawej w okolicach barku. Poszkodowany nie doznał ani trwałego, ani długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak stwierdził jednak sąd, nie można jedna pomijać, tego, iż doznany uraz oraz proces leczenia łączył się z dolegliwościami bólowymi. Nadto przez okres 1 miesiąca poszkodowany wymagał pomocy osób trzecich w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Jego aktywność życiowa i w tym okresie uległa znacznemu ograniczeniu. Przez okres blisko 2 miesięcy pozostawał również na zwolnieniu lekarskim i nie mógł wykonywać pracy zawodowej. W takim stanie rzeczy, tj. biorąc pod uwagę rozmiar doznanych obrażeń i cierpień, proces leczenia i skutki w chwili obecnej kwotą zadośćuczynienia adekwatną do rozmiaru poniesionej przez powoda krzywdy, jak stwierdził sąd będzie kwota 5000 zł. Wyrok jest prawomocny.

Delikta Odszkodowania to doświadczona i skuteczna kancelaria, która pomoże Ci w walce o odszkodowanie za stłuczenie, nawet jeśli nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu! Zadzwoń +48 535 02 02 32 i uzyskaj więcej informacji na temat tego, jak działamy!

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę