Odszkodowanie przysługuje pomimo braku trwałego uszczerbku na zdrowiu

Kwota przyznana przez zakład ubezpieczeń: 750 zł

Kwota uzyskana przez Delikta Odszkodowania: 5000 zł

Nasz Klient w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu klatki piersiowej, silnych stłuczeń, podejrzenia złamania dwóch żeber, stłuczenia w okolicy pachwiny lewej, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym i stłuczenia kończyny górnej prawej w okolicach barku.

Poszkodowany nie doznał ani trwałego ani długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jak stwierdził jednak sąd nie można jedna pomijać, tego, iż doznany uraz oraz proces leczenia łączył się z dolegliwościami bólowymi. Nadto przez okres 1 miesiąca poszkodowany wymagał pomocy osób trzecich w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Jego aktywność życiowa i w tym okresie uległa znacznemu ograniczeniu. Przez okres blisko 2 miesięcy pozostawał również na zwolnieniu lekarskim i nie mógł wykonywać pracy zawodowej.

W takim stanie rzeczy tj. biorąc pod uwagę rozmiar doznanych obrażeń i cierpień, proces leczenia i skutki w chwili obecnej kwotą zadośćuczynienia adekwatną do rozmiaru poniesionej przez powoda krzywdy, jak stwierdził sąd będzie kwota 5.000 zł.

Wyrok jest prawomocny.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta



    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę