Blog

Rower po wypadku
2018-01-14
Uszkodzenie roweru z winy innej osoby powoduje konieczność zapłaty przez nią odszkodowania równego wartości roweru lub kosztom jego naprawy. czytaj więcej
Zaszycie przedmiotów po operacji
2018-01-14
W przypadku zaszycia przedmiotów w ciele pacjenta odpowiedzialny szpital musi zapłacić odszkodowanie. czytaj więcej
Szkody chemiczne
2017-12-31
Zakłady chemiczne przez swoją działalność doprowadzają do uszkodzenia samochodów, często może wystąpić szkoda całkowita. Za szkodę w wyniku emisji pyłów przysługuje odszkodowanie. czytaj więcej
Brak uszczerbku na zdrowiu
2017-12-10
Nawet przemijające zaburzenia sprawności organizmu mogą być podstawą do uzyskania odszkodowania powypadkowego. Krzywda może bowiem polegać na stłuczeniu, dużym stresie związanym z wypadkiem czy też na powierzchownym urazie kręgów szyjnych lub żeber. czytaj więcej
Smagnięcie biczem
2017-09-24
Smagnięcie biczem to uraz szyjnego odcinka kręgosłupa, do którego najczęściej dochodzi w czasie wypadków drogowych. Niestety nie w każdym przypadku poszkodowanemu będzie przysługiwało odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
czytaj więcej
Odszkodowanie za zalanie mieszkania
2017-08-30
Zalanie, pożar, przeciekający dach? - w każdym z tych przypadków zazwyczaj zakłady ubezpieczeń zaniżają wypłaty odszkodowań. Wynika to z zasad czytaj więcej
Zadośćuczynienie
2017-08-30
Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić wyrządzoną przez odpowiedzialnego za wypadek krzywdę niemajątkową. Wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu okoliczności, w tym uszczerbku czytaj więcej
Wypadek w drodze do pracy, wypadek w drodze z pracy
2017-08-30
Często zdarzenia związane z pracą kwalifikowane są jako wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy. O ocenie decyduje karta wypadku sporządzona czytaj więcej

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę