ODSZKODOWANIE ZA NOWOTWÓR

Odszkodowanie za raka

Nowotwory stanowią współcześnie nie tylko istotny problem medyczny, ale również społeczny i ekonomiczny. Z roku na rok coraz więcej ludzi zapada na różnego typu nowotwory. Pomimo rozwoju medycyny, śmiertelność jest wysoka. Odszkodowanie za nowotwór pozwala w wielu przypadkach przetrwać ten ciężki czas i zapewnić sobie odpowiednie leczenie.

Epidemiologia nowotworów w Polsce

Epidemiologia nowotworów w Polsce daje do myślenia. Według najnowszych danych, każdego roku diagnozuje się w Polsce u prawie 170 tysięcy obywateli różnorakie nowotwory. Każdego roku na choroby nowotworowe umiera około 100 tysięcy chorych. Natomiast milion walczy ze zdiagnozowanym nowotworem. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, iż największa liczba chorych na raka znajduje się w województwie śląskim (34546 chorych), niewiele mniej pacjentów z nowotworem mieszka na terenie województwa mazowieckiego (33983 chorych). Ryzyko zachorowania na raka rośnie wraz z wiekiem. Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów. Niemniej jednak decydującą rolę odgrywają zmiany demograficzne i zmiany cywilizacyjne, jak np. nieodpowiednia dieta, bierny tryb życia oraz zanieczyszczenie powietrza. Ważną rolę w leczeniu nowotworów odgrywa profilaktyka i wczesna diagnostyka, która jest trudna w przypadku części chorób z uwagi na fakt, iż czasem występuje nowotwór bez objawów. Rosnąca zachorowalność na nowotwory w Polsce sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej.

Skąd można uzyskać świadczenia dla osób chorych na raka?

Co do zasady świadczenia dla osób chorych na raka można uzyskać zarówno z ZUS, jak i od ubezpieczyciela w ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Odgrywają one istotną rolę w odnalezieniu się chorego i jego rodziny w nowej rzeczywistości. W wielu przypadkach to właśnie dodatkowe wpływy finansowe w ramach świadczeń z polisy ubezpieczeniowej umożliwiają podjęcie odpowiedniej terapii i leczenia, a także codzienne funkcjonowanie.

Świadczenia z polisy dla osób chorych na raka?

Świadczenia z polisy dla osób chorych na raka wypłacane są zarówno z polisy NNW, jak i części pakietu ubezpieczeniowego oraz polisy onkologicznej. Ubezpieczenie od raka w ramach każdej z wymienionych powyżej opcji stanowi doskonałe zabezpieczenie ubezpieczonego, jak i jego rodziny przed wysokimi kosztami leczenia. Nie bez znaczenia pozostaje pewne uczucie rekompensaty choremu zdiagnozowania nowotworu.

Odszkodowanie za raka z polisy NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadkó, czyli ubezpieczenie NNW, jest formą ubezpieczenia, które obejmuje zarówno ochronę życia, jak i zdrowia ubezpieczonego. A w niektórych sytuacjach również jego bliskich. Oczywiście jeśli przewiduje to ubezpieczenie. Jeżeli treść umowy tak stanowi, odszkodowanie za raka z polisy NNW wypłacane jest wtedy, kiedy zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa. Ponadto wypłacane są również środki za pobyt w szpitalu w związku z chorobą.

Wypłata odszkodowania z polisy onkologicznej 

Wypłata odszkodowania z polisy onkologicznej stanowi duże wsparcie finansowe dla ubezpieczonego. Świadczenie finansowe z polisy onkologicznej wypłacane jest wtedy, kiedy zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa, ale nie tylko. Warto podkreślić, że zakres polisy onkologicznej jest różny w zależności od towarzystwa ubezpieczonego. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, polisa onkologiczna obejmuje wypłatę określonej wysokości ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania nowotworu. W przypadku innych, polisa onkologiczna obejmuje również dodatkowe konsultacje ubezpieczonego. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, polisa onkologiczna obejmuje również pomoc w organizacji leczenia choroby nowotworowej.

Jakie odszkodowanie za nowotwór przysługuje?

Odszkodowanie za zachorowanie na chorobę nowotworową przysługuje w różnej wysokości. Uzależnione jest to od warunków polisy oraz towarzystwa ubezpieczeń. Często sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. Np. w Nationale – Nederlanden ubezpieczyciel za chorobę nowotworową wypłaca do 60 000 złotych. Warto dodać, że najczęściej wysokość odszkodowania za nowotwór uzależniona jest od jego rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Odszkodowanie za nowotwór niezłośliwy może być inne niż odszkodowanie za zachorowanie na nowotwór złośliwy. Niektóre polisy nie obejmują zachorowania na nowotwory niezłośliwe. Faktem jest, że obecnie wiele firm ubezpieczeniowych przewiduje możliwość rozszerzenie polisy o dodatkowe pakiety, dzięki którym odszkodowanie za chorobę nowotworową może obejmować również świadczenia lekowe oraz sfinansowanie leczenia poza granicami kraju, jeśli w  Polsce zostały wyczerpane możliwości leczenia. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje specjalne ubezpieczenia na wypadek nowotworu. Przykładem jest Uniqa. Ubezpieczyciel wypłaca choremu

należne świadczenia np. wypłaty za operacje, cykle radio- i chemioterapii, assistance medyczny, dostęp do konkretnych świadczeń z krótkim terminem realizacji, finansowanie potrzeb okołomedycznych – lepiej korespondują z potrzebami chorego i etapami leczenia. Tego typu polisy często zapewniają świadczenia słabo dostępne w publicznej służbie zdrowia, a bardzo ważne dla chorego: leki osłonowe, rehabilitację, implanty do operacji rekonstrukcyjnych, wspomniany już transport medyczny, a nawet opiekę dla dzieci. 

Polisa wobec tego zapewnia nie tylko odszkodowanie za zachorowanie na raka, ale również pokrycie należnych świadczeń.

Odmowa wypłaty odszkodowania za raka

Odmowa wypłaty odszkodowania nie jest niczym zaskakującym. Ubezpieczyciele niezbyt chętnie wypłacają należne ubezpieczonym środki finansowe. Podstawową kwestią jest ustalenie, czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W tym celu należy sprawdzić warunki OWU. Jeśli zgodnie z postanowieniami OWU ubezpieczenie powinno Ci zostać wypłacone, powinieneś złożyć reklamację na decyzję ubezpieczyciela. Część ubezpieczycieli stoi na stanowisku,  że wcześniejsze zachorowanie wyklucza wypłatę odszkodowania za raka. Czy jest to prawidłowa praktyka? Wszystko zależy od warunków polisy. Jeśli jednak chorowałeś na nowotwór i zataiłeś ten fakt przed ubezpieczycielem, może on nie wypłacić Ci odszkodowania za raka. Jeśli nie jesteś biegły w sprawach związanych z ubezpieczeniami, skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą <https://delikta-odszkodowania.pl/kontakt/>, która rozwieje Twoje wątpliwości.

Nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli w związku z odszkodowaniem za raka

Nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli w związku z odszkodowaniem za raka są stosunkowo często spotykane. Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zmieniają definicje medyczne. Co w praktyce sprowadza się do tego, że ubezpieczyciel nie uznaje za nowotwór czegoś, co według wiedzy medycznej nim jest. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK,

Definicje medyczne zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń muszą być przejrzyste i jednoznaczne. Nie mogą zawężać pojęć chorób czy terapii.

Kolejną praktyką ubezpieczycieli jest odmowa wypłaty odszkodowania za raka, jeśli ubezpieczony wcześniej już na niego chorował. Warto również wspomnieć o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczyciel nie może narzucać ubezpieczonemu właściwej w opinii towarzystwa ubezpieczeń metody leczenia. O tym, która metoda leczenia raka jest odpowiednia dla ubezpieczonego decyduje lekarz.

Odszkodowanie za raka pomimo odmowy wypłaty

Dochodzenie roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń nie jest ani proste, ani przyjemne. Ubezpieczyciele powołują się na różnego typu przepisy i postanowienia polisy ubezpieczeniowej. Odsyłają do wielu regulaminów. Czasem można mieć wrażenie, że ubezpieczyciele mają regulaminy do regulaminów. Do tego dochodzi nieznajomość przez ubezpieczonych przepisów prawa. Wszystko to wpływa na to, że uzyskanie odszkodowania za raka od ubezpieczyciela po odmowie wypłaty świadczenia jest trudne. Jak uzyskać odszkodowanie za raka pomimo odmowy? Delikta Odszkodowania pomoże Ci w Twojej sprawie. Przede wszystkim sprawdzimy, czy przysługuje Ci odszkodowanie za nowotwór. Jeśli tak, wykonamy opinię lekarską, która pomoże odzyskać należne Ci środki z ubezpieczenia za raka. Następnie złożymy reklamację na odmowę wypłaty ubezpieczenia za raka. Jeśli będzie zachodziła taka konieczność, wystąpimy z powództwem do właściwego sądu.

Odszkodowanie za raka, gdy brak diagnozy lub… choroby!

Odszkodowanie za raka przysługuje Ci również wtedy, kiedy lekarz błędnie zdiagnozował chorobę i rozpoczął leczenie, do którego w ogóle nie powinno dojść. Warto dodać, że odszkodowanie za raka przysługuje Ci również wtedy, kiedy lekarz nie zdiagnozował nowotworu. Ponieważ błędna diagnoza lub jej brak to błąd medyczny, za który powinieneś otrzymać stosowne odszkodowanie. Kancelaria odszkodowawcza Delikta Odszkodowania pomoże Ci w trudnej walce z lekarzem o odszkodowanie za błąd medyczny. Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę