ODSZKODOWANIE ZA URAZ KOLANA

Uraz kolana

 

Urazy kolana należą do powszechnie występujących uszkodzeń kończyn dolnych. Dochodzi do nich zarówno podczas wykonywania typowych czynności dnia codziennego, jak i uprawiania sportów oraz nieszczęśliwych wypadków. Niezależnie od okoliczności w jakich doszło do wypadku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci odszkodowanie za uraz kolana. Jeśli zastanawiasz się, kto wypłaca odszkodowanie za uraz kolana i ile za skręcenie kolana możesz dostać, zapoznaj się z poniższym tekstem.

Przyczyny występowania urazów kolana 

Staw kolanowy to największy staw w organizmie człowieka. Łączy udo z podudziem, a dokładniej kość udową z kością piszczelową. Nie licząc stawu skokowego, jest najbardziej obciążanym stawem człowieka. W związku z tym staw kolanowy jest podatny na różnorakie urazy. Do najczęściej występujących urazów stawu kolanowego zalicza się skręcenie i naciągnięcia. Równie często spotyka się otarcia i stłuczenia kolana. Nieco rzadziej występują rany. Faktem jest, że do urazów stawu kolanowego dochodzi przede wszystkim podczas podejmowania aktywności fizycznej. W konsekwencji na urazy stawu kolanowego narażeni są przede wszystkim biegacze i osoby uprawiające sporty zimowe. Do urazu kolana dochodzi często przy nagłym zatrzymaniu oraz lądowaniu po skoku. Niemniej jednak stosunkowo często dochodzi do uszkodzeń kolana podczas zwykłych aktywności ruchowych. Faktem jest, iż do uszkodzenia stawu kolanowego może dojść nawet podczas obrotu na nodze, na przykład podczas wsiadania lub wysiadania do i z samochodu. Diagnostyka urazów kolana obejmuje przede wszystkim badania obrazowe, takie jak:

 • rezonans magnetyczny,
 • RTG,
 • tomografia komputerowa,
 • USG stawu.

W diagnostyce uwzględnia się również testy ruchowe. Leczenie urazów stawu kolanowego uzależnione jest od rodzaju kontuzji.

Kto wypłaca odszkodowanie za uraz kolana?

To, kto wypłaca odszkodowanie za uraz kolana, uzależnione jest od okoliczności, w których doszło do wystąpienia urazu. Niemniej jednak możesz otrzymać środki finansowe nie tylko za złamanie kolana, ale również możesz liczyć na odszkodowanie za artroskopię kolana, jak i na odszkodowanie za uszkodzenie łąkotki oraz zerwane więzadła w kolanie, a także za inne urazy stawu kolanowego. Warto wspomnieć, że za szwy na kolanie odszkodowanie wypłacane jest w ramach poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za uraz stawu kolanowego możesz otrzymać z:

 • Twojej polisy,
 • ZUS-u
 • OC sprawcy.

Ale to nie wszystko! Odszkodowanie możesz również w pewnych okolicznościach dostać nawet od zarządcy drogi.

Odszkodowanie za uraz kolana z własnej polisy

Jeśli do urazu kolana doszło na skutek poślizgnięcia, to co do zasady odszkodowanie otrzymasz z własnej polisy. Aby dowiedzieć się, czy Twoje ubezpieczenie obejmuje urazy stawu kolanowego, musisz sprawdzić warunki umowy. Najczęściej polisy obejmują różnorakie urazy stawu kolanowego, w związku z czym możesz otrzymać m.in. odszkodowanie za zerwanie więzadła w kolanie, jak i za złamanie awulsyjne. Odszkodowanie uwzględnia również wszystkie poniesione przez Ciebie koszty. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciele zamieszczają w polisach postanowienia wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Przykładem jest stan nietrzeźwości ubezpieczonego powyżej pewnej granicy.

Odszkodowanie za uraz kolana z ZUS

Odszkodowanie za uraz kolana może wypłacić Ci również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ ZUS wypłaca odszkodowanie poszkodowanym objętym ubezpieczeniem wypadkowym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostaniesz odszkodowanie z ZUS za uraz kolana w pracy jeśli zostaną spełnione dwie przesłanki:

 • jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym,
 • na skutek wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej stwierdzono u Ciebie długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu.

Przykład: Podczas wykonywania obowiązków zawodowych w miejscu pracy uszkodziłeś kolano. Po badaniach okazało się, że masz uszkodzoną łąkotkę. Z ZUS-u możesz otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie łąkotki wtedy, kiedy jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym i powstał u Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Jeśli masz szwy na kolanie, odszkodowanie otrzymasz w ramach poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Warto dodać, że środki z ZUS możesz otrzymać nawet za skręcenie kolana. Odszkodowanie otrzymasz wtedy, kiedy podobnie, jak to ma miejsce w uszkodzeniu łąkotki, stałeś się osobą częściową niesprawną.

Odszkodowanie za uraz kolana z OC sprawcy

W przypadku wypadku komunikacyjnego, odszkodowanie za uraz kolana otrzymasz z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego z winy sprawcy, doznałeś uszkodzenia stawu kolanowego, możesz ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku, które zostanie wypłacone z jego OC. Odszkodowanie obejmuje wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i szkody, jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie związane z wypadkiem.

Skąd jeszcze odszkodowanie za uraz kolana

Warto jednak zwrócić uwagę, że odszkodowanie za uraz kolana możesz utrzymać również od zarządcy drogi. Jeśli w wyniku, np. poślizgnięcia na chodniku, nastąpiło uszkodzenie łąkotki, odszkodowanie należy Ci się od zarządcy drogi. W takiej sytuacji musisz ustalić, kto jest właścicielem drogi. Może to być zarówno jednostka samorządu terytorialnego, jak i spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa lub nawet osoba fizyczna bądź prawna.

Przykład:  Uszkodziłeś staw kolanowy idąc zaśnieżonym chodnikiem do apteki. Nie dość, że na chodniku leżała gruba warstwa śniegu, to na dodatek znajdowała się pod nim duża dziura, w którą wpadłeś jedną nogą, w wyniku czego nastąpiło złamanie rzepki. Odszkodowanie w takiej sytuacji przysługuje Ci od zarządcy drogi. Więcej informacji na temat uzyskiwania odszkodowania od zarządcy drogi uzyskasz tutaj.

Ile odszkodowania można uzyskać za uraz kolana?

Jeśli zastanawiasz się ile odszkodowania za złamanie rzepki w kolanie możesz otrzymać i ile za skręcenie kolana dostaniesz, powinieneś wiedzieć, że wszystko zależy od tego skąd otrzymasz odszkodowanie, a także kilku innych kwestii. Istotne jest, że w większości przypadków o wysokości odszkodowania decyduje procent doznanego uszczerbku. Dotyczy to również takiego urazu, jak skręcenie kolana. Ile procent uszczerbku zostanie Ci przyznane zależy od tabel norm uszczerbku.

Przykładowo, w miejscu Twojej pracy miał miejsce wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiło skręcenie kolana. Ile procent uszczerbku zostanie Ci przyznane, zależne jest od wspomnianych powyżej tabel ZUS-u. Natomiast w przypadku odszkodowania z własnej polisy, zależy od warunków umowy z ubezpieczycielem.

Faktem jest, iż wysokość odszkodowania uzależniona jest również od stopnia doznanego uszkodzenia i jego charakteru. Jeśli uszkodziłeś kolano, a leczenie obejmowało szycie łąkotki, odszkodowanie będzie inne niż odszkodowanie za naderwanie więzadła pobocznego kolana. Odszkodowanie przysługuje Ci również wtedy, kiedy konieczna była rekonstrukcja ACL. Odszkodowanie należy się również za różnorakie zabiegi ortopedyczne.

To, jaki stopień uszczerbku zostanie przyznany po urazie kolana zależy od tego, jak bardzo leczenie i rehabilitacja usprawnią Twoją nogę. Przy złamaniu kolana i rzepki decyduje ograniczenie ruchomości kolana oraz jego stabilność. Przy małych zmianach będzie to stopień uszczerbku od 1-10. Większe zmiany powodujące niestabilność kolana wiążą się już z uszczerbkiem rzędu 10-40 procent. Zesztywnienie kolana to stopień uszczerbku pomiędzy 30 a 40 procent.

Podobnie po skręceniu kolana decyduje ograniczenie ruchomości w kolanie. Samo izolowane skręcenie łąkotek to stopień uszczerbku pomiędzy 1 a 5 procent. Uszkodzenie więzadeł to procent uszczerbku pomiędzy 1 a 25 procent, a przy bardzo dużym ograniczeniu nawet do 40%.

Czy należy się odszkodowanie po artroskopii kolana? Jeśli Twoja polisa obejmuje zabieg to tak. Możesz wówczas dodatkowo otrzymać odszkodowanie za zwrot kosztów leczenia oraz świadczenie za pobyt w szpitalu. W przypadku, gdy dochodzisz odszkodowania z OC (po wypadku komunikacyjnym albo od zarządcy drogi) możesz uzyskać zwrot kosztów prywatnej operacji, jak również wyrównanie utraconego dochodu za okres zwolnienia lekarskiego. 

Przykład – Odszkodowanie za artroskopię stawu kolanowego

Pani Joanna została potrącona przez samochód doznając skręcenia obu stawów kolanowych. Skręcenie spowodowało konieczność wykonania operacji artroskopii kolana, którą poszkodowana wykonała odpłatnie. Koszt artoskopii wyniósł 6000 złotych. Pomimo operacji pani Joanna nadal odczuwa skutki wypadku, nie może wyprostować kolana oraz jest ono niestabilne. Po wypadku ubezpieczyciel poszkodowanej wypłacił jej kwotę 2.000 złotych za uraz. Z kolei z ubezpieczenia OC otrzymała kwotę 5.000 złotych tytułem zadośćuczynienia. Skierowanie sprawy na drogę sądową spowodowało zwiększenie kwoty odszkodowania. Z ubezpieczenia OC pani Joanna otrzymała 27.000 złotych zadośćuczynienia, zwrot kosztów operacji, leczenie i rehabilitacji w kwocie 12.000 złotych oraz zwrot pozostałych kosztów w kwocie 3.500 złotych. Ubezpieczyciel sprawcy ponadto wyrównał utracony dochód za ponad 4 miesiące zwolnienia lekarskiego.

Odszkodowanie za zerwane ACL

Zerwanie więzadła ACL, czyli więzadła krzyżowego przedniego powoduje najczęściej konieczność operacji. Odszkodowanie po zerwaniu ACL uwzględnić musi skutki leczenia. W przypadku, gdy rekonstrukcja ACL pomogła poprawić stan kolana, jednak nie doprowadziła do odzyskania pełnej sprawności wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie za zerwanie więzadeł przysługiwać będzie więc z polisy NNW. Jednocześnie można dochodzić odszkodowanie z OC, o ile za wypadek odpowiada inna osoba. Odszkodowanie z OC za zerwanie ACL obejmie także zwrot kosztów operacji rekonstrukcji ACL. Koszty te mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych razem z rehabilitacją. 

Odszkodowanie za złamaną rzepkę w kolanie

Złamanie rzepki powoduje uszczerbek na zdrowiu w wysokości kilku procent. To właśnie ustalony uszczerbek decyduje o tym, jakie odszkodowanie można uzyskać z własnej polisy NNW. Z polisy OC z kolei zostanie przyznane zadośćuczynienie w kwocie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oraz pokryte zostaną wszelkie poniesione koszty.

Przykład – 24.000 złotych odszkodowania za złamanie rzepki

Pani Anna wyszła z samochodu na zakupy. Po drodze potknęła się o wyszczerbiony chodnik doznając złamania rzepki. Nie posiadała ubezpieczenia, zatem jedyną możliwością na rekompensatę skutków wypadku było dochodzenie odszkodowania od zarządcy chodnika. W drodze ugody ubezpieczyciel miasta wypłacił kwotę 24.000 złotych obejmującą zadośćuczynienie, koszt leczenia, dojazdów, opieki oraz zmniejszonego dochodu przez okres zwolnienia.

Odszkodowanie za uszkodzoną łąkotkę

Złamanie lub skręcenie kolana wiąże się często z uszkodzeniem łąkotki albo łąkotek. W zależności od rodzaju urazu, ale też wieku i stanu zdrowia leczenia polega na operacji lub rehabilitacji. Niestety, nie zawsze wykonane zabiegi przynoszą pełne wyzdrowienie. Za powstały uszczerbek można wówczas otrzymać odszkodowanie zarówno z własnej polisy, jak i od ubezpieczyciela sprawcy. Procent uszczerbku przy uszkodzeniu łąkotki wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu procent, a do jego określenia konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją medyczną i aktualnym stanem zdrowia. Wysokość zadośćuczynienia za uszkodzenie łąkotki zależy od tych samych kryteriów i mieści się w granicach od 5 do 50 tysięcy złotych. W przypadku bardzo poważnych urazów kwoty te mogą być wyższe.

Odszkodowanie za stłuczenie kolana

Stłuczenie kolana po wypadku może nie powodować żadnych następstw. Mogą jednak pozostawić trwały ślad na przykład  postaci obrzęków, krwiaków, blizn albo też spowodować niestabilność stawu. W przypadku takich trwałych następstw odszkodowanie może zostać wypłacone zarówno przez ubezpieczyciela z polisy NNW, jak i z OC. Z polisy OC odszkodowanie może przysługiwać nawet, gdy nie stwierdzono uszczerbku na zdrowiu. Warto zaznaczyć, że blizny na kolanie są podobnie widoczne, jak blizny okolic twarzy i stanowią trałe następstwo. Odszkodowanie za szwy, czy blizny na kolanie jest więc uzasadnione. Więcej o odszkodowaniu za blizny po wypadku można przeczytać tutaj.

 Warto mieć na względzie, że odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli za uszkodzenia kolana są zaniżane przez ubezpieczycieli, dlatego musisz wnikliwie sprawdzać warunki polisy oraz przepisy prawa. Wysokość odszkodowania za uraz kolana z OC sprawcy zależy od rodzaju uszkodzenia i szkody, którą poniosłeś. Pamiętaj, że oprócz odszkodowania z OC sprawcy, możesz domagać się zadośćuczynienia za cierpienie. Jeśli masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uraz stawu kolanowego, skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą celem ustalenia Twojej sytuacji i określenia, czy możesz wnioskować o środki finansowe w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wszystkie konsultacje i porady są bezpłatne. Za darmo przeanalizujemy Twoją sprawę, ocenimy skąd możesz otrzymać odszkodowanie. Jeśli już otrzymałeś decyzję ubezpieczyciela to sprawdzimy, czy odszkodowanie za skręcenie lub złamanie kolana nie zostało zaniżone.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę