Odszkodowanie za blizny po wypadku

Blizna po wypadku

Blizny są stosunkowo częstą pamiątką po wypadku. Wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, przypominają o przykrym wydarzeniu, a w niektórych przypadkach skutkują wycofaniem i zmianami w kontaktach z innymi ludźmi. Choćby z tego powodu, warto pamiętać, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie za blizny po wypadku. Sprawdź w jakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie za blizny po wypadku i co obejmuje odszkodowanie za ranę ciętą.

Czym jest blizna i jakie są metody jej usuwania?

Blizna to zmiana skórna, która powstaje w procesie gojenia skóry, do którego dochodzi po jej uszkodzeniu. Jest to tkanka łączna, która ma na celu zastąpienie uszkodzonej tkanki nową. Blizna nie posiada budowy skóry zdrowej, najczęściej posiada kolor czerwony, różowy, biały lub szary, zatem bez problemu można ją zauważyć na skórze. Blizny powstają z różnych przyczyn, dlatego można podzielić je między innymi na:

 • blizny pooperacyjne,
 • blizny potrądzikowe,
 • blizny powypadkowe,
 • blizny pozabiegowe,
 • blizny przerostowe,
 • blizny w postaci keloidów.

Współcześnie panuje kult piękna i młodości. Prowadzi to do presji bycia najlepszym i jak najpiękniejszym. Nie ma miejsca na słabości oraz jakiekolwiek wady. Wszelakie dysfunkcje oraz niedoskonałości urody są nam wytykane. Ratunkiem w takiej sytuacji są zabiegi medycyny estetycznej i kosmetologii, które mają na celu zmniejszenie widoczności blizn. Wśród najczęściej przeprowadzanych zabiegów i metod usuwania blizn wymienić można:

 • zabiegi z wykorzystaniem lasera frakcyjnego,
 • mezoterapię igłową,
 • dermabrazję,
 • karboksyterapię,
 • dermapen,
 • radiofrekwencję.

Na rynku dostępne są również różnego typu kremy i maści, których zadaniem jest zmniejszenie widoczności zmian skórnych. Jednak ich skuteczność jest niewystarczająca. Usuwanie blizn wiąże się z dużymi kosztami, a ich efekt może Cię rozczarować. Dlatego pojawienie się blizn wiąże się z dużym dyskomfortem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Pamiętaj w takiej chwili o tym, że może przysługiwać Ci odszkodowanie za ranę ciętą. Co ważne, przy dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy koszt zabiegów usunięcia blizn albo redukcji ich widoczności pokryć może ubezpieczyciel sprawcy!

Czy blizna jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Blizna może być trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, za który może przysługiwać odszkodowanie z ZUS lub KRUS oraz polisy ubezpieczeniowej, zarówno swojej, jak i polisy OC sprawcy wypadku. Blizny mogą powstać przede wszystkim w wyniku wypadku, przykładowo w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jeśli my jesteśmy sprawcą wypadku, wówczas musimy sięgnąć do umowy z ubezpieczycielem. Jeśli sprawcą jest ktoś inny, wówczas ubiegamy się o odszkodowanie z OC sprawcy lub jeśli nie ma polisy, to występujemy z odpowiednim powództwem do sądu. Blizny mogą być również wynikiem operacji, np. usunięcia woreczka robaczkowego. Odszkodowanie za blizny obejmuje odszkodowanie za blizny po operacji i po wypadku. Blizna może powstać również po szyciu rany. Odszkodowanie za szwy przysługuje w ramach doznanego uszczerbku na zdrowiu . Oznacza to, że odszkodowanie za szycie rany wiąże się bezpośrednio z powstałym uszczerbkiem na zdrowiu . Co do zasady, im większa rana i większa liczba szwów, tym większe odszkodowanie. Zatem odszkodowanie za 7 szwów powinno być z reguły wyższe niż odszkodowanie za 6 szwów. Natomiast odszkodowanie za 2 szwy na głowie będzie wyższe niż odszkodowanie za 2 szwy zlokalizowane na innej części ciała. Wysokość odszkodowania z własnej polisy NNW zależy jednak od tego, jakie warunki ustalił nasz ubezpieczyciel w polisie. Warto pamiętać o tym, że można odwołać się od wysokości uszczerbku na zdrowiu. Odwołanie przysługuje także, gdy odmówiono wypłaty odszkodowania.

Co obejmuje odszkodowanie za blizny z OC sprawcy?

Odszkodowanie za blizny obejmuje zwrot poniesionych kosztów, a także wyrównanie dochodu. Zalicza się przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, koszty leczenia i rehabilitacji, a także koszty dojazdów do specjalistów. Niestety najczęściej leczenie blizn nie jest refundowane przez NFZ, co oznacza, że poszkodowany musi z własnej kieszeni pokryć koszty usuwania zmian. Jest to problematyczne. W takiej sytuacji warto pamiętać o pokryciu kosztów z polisy OC, co jak najbardziej jest możliwe. Oprócz odszkodowania za blizny, poszkodowanemu przysługuje również zadośćuczynienie, a w niektórych przypadkach nawet renta (tutaj link z artykułu przesłanego). Przy czym renta od sprawcy ma na celu naprawienie szkody majątkowej poszkodowanego. Przysługuje wtedy, kiedy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Z renty za blizny poszkodowany będzie mógł pokryć koszty leczenia oraz koszty dojazdów do placówek medycznych, etc.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie z polisy OC za blizny po wypadku

Odszkodowanie za blizny na twarzy

Nie da się jednoznacznie określić wysokości odszkodowania, czyli tego, ile odszkodowania za blizny na twarzy otrzyma poszkodowany. O tym, jakie odszkodowanie za blizny na twarzy dostanie poszkodowany, w tym również jakie otrzyma odszkodowanie za szwy na brodzie, decyduje kilka czynników. Jeśli konsekwencją wypadku jest blizna na twarzy, odszkodowanie w ramach ZUS przyznawane jest kiedy blizna, która powstała na skutek rany z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wówczas ZUS przy określaniu uszczerbku na zdrowiu (https://delikta-odszkodowania.pl/blog/uszczerbek-na-zdrowiu/ ) uwzględnia tabelę oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z blizną na twarzy bez zaburzenia funkcji, ustalany jest na poziomie od 1 do 10%.  Z kolei blizna z miernymi zaburzeniami funkcji, traktowana jest jako uszczerbek na zdrowiu na poziomie od 10 do 30%. Natomiast blizny wraz z dużymi zaburzeniami funkcji, uznawane są za uszczerbek na zdrowiu na poziomie od 30 do nawet 60%. O tym, ile procent za bliznę na twarzy otrzymasz, zależy od rozległości uszkodzeń i zaburzeń funkcji. Warto dodać, że odszkodowanie za szycie głowy związane jest z blizną, która powstaje po zabiegu. W przypadku polis NNW, wysokość odszkodowania za blizny uzależniona jest od wysokości polisy i warunków ubezpieczenia. W przypadku zaś polisy OC sprawcy decydujący wpływ poza stopniem uszczerbku na zdrowiu ma także wpływ blizny na życie poszkodowanego, bolesność i uciążliwość leczenia.

Przykład:

Pani Anna jest przedstawicielem handlowym w branży kosmetycznej. W wyniku wypadku komunikacyjnego doznała ran ciętych na twarzy. Pomimo wielu zabiegów widoczne są blizny na twarzy, które wymagają dalszego leczenia. Pani Anna po wypadku stała się osobą nieśmiałą, bardzo skoncentrowaną na swoim wyglądzie. Pogorszyły się jej wyniki w pracy, ograniczyła kontakty towarzyskie, rozstała się także z wieloletnim partnerem. Poszkodowana jak twierdzi cały czas ma wrażenie, że ludzie „gapią się” na jej bliznę i oceniają ją przez pryzmat tego oszpecenia. Pani Anna otrzymała z ZUS jako odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy kwotę 5.000 złotych, z własnej polisy NNW otrzymała 1500 złotych oraz zwrot kosztów wizyt lekarskich w kwocie 1000 złotych. Z polisy OC złożyła wniosek samodzielnie i otrzymała 1200 złotych zadośćuczynienia. Złożyliśmy w tej sprawie reklamację uzyskując dopłatę w kwocie 10.000 złotych zadośćuczynienia, zwrot kosztów leczenia w kwocie 6.500 złotych oraz pokrycie kosztów dojazdu i opieki w kwocie 1500 złotych. Na drodze sądowej w tej sprawie do uzyskania jest kwota 30.000 zł zadośćuczynienia, zwrot kosztów terapii psychologicznej i chirurgicznej w kwocie 10.000 złowych oraz ustanowienie renty w kwocie 2.400 zł miesięcznie. 

Odszkodowanie za blizny na ręce

Odszkodowanie przysługuje również za blizny zlokalizowane na innych częściach ciała. Wysokość odszkodowania za blizny na dłoni z ZUS określana jest w nieco inny sposób niż ma to miejsce w przypadku blizn na twarzy. Istotne znaczenie ma §8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, zgodnie z którym:

jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

Natomiast odszkodowanie za blizny na dłoni oraz odszkodowanie za szwy na dłoni przyznawane z polisy NNW, uzależnione jest od tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciela. Jeśli w wyniku wypadku poza pracą założono u Ciebie szwy na palcuodszkodowanie będzie przyznane wyłącznie z Twojej polisy lub polisy sprawcy. Dlatego ubiegając się o odszkodowanie za szwy na palcu, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W drugiej kolejności należy ustalić, czy za wypadek i jego skutki ktoś inny odpowiada, wówczas można ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

Ustalenie i wyliczenie poniesionych kosztów i prognoz na przyszłość oraz powiązanie tego z posiadanymi polisami i odpowiedzialnością sprawcy, czy ZUS jest niezwykle skomplikowane. Wymaga zgromadzenia dokumentacji medycznej oraz wielu rachunków i faktur. Pomocne mogą być zeznania świadków. Konieczne może być powołanie biegłego, który w obiektywny sposób oceni nasze położenie. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, aby uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę