Odszkodowanie za złamanie żeber

Złamane żebro

 Wypadki samochodowe, pobicia, niefortunne upadki, a nawet reanimacja… wszystko to może skutkować złamaniami żeber, do których dochodzi na skutek urazów klatki piersiowej. Złamanie żeber jest bolesnym doświadczeniem. Często ogranicza nas w życiu zawodowym i prywatnym. Warto pamiętać, że niezależnie od okoliczności powstania urazu, przysługuje Ci odszkodowanie za złamanie żeber.

Złamanie żeber – jak do nich dochodzi i jak je rozpoznać

Do złamań żeber dojść może w różnych okolicznościach. Najczęściej jednak dochodzi do nich w trakcie wypadków samochodowych oraz upadków. Zdecydowanie więcej złamań odnotowywanych jest w sezonie zimowym, kiedy oblodzone chodniki i ulice sprzyjają poślizgnięciom. Częściej do urazów klatki piersiowej dochodzi u osób w starszym wieku, ale złamania nie omijają również dzieci i młodzieży.

Stosunkowo łatwo można samemu ocenić, czy doszło u nas do złamania żebra. Do typowych objawów złamań żeber zalicza się:

 • ból w miejscu wystąpienia urazu,
 • spłycenie oddechu z uwagi na dolegliwości bólowe podczas próby zaczerpnięcia oddechu,
 • nasilenie bólu podczas skrętu tułowia, kichania i kaszlu,
 • ruchomość żebra,
 • miejscowy obrzęk,
 • zasinienie.

Jeśli podejrzewasz u siebie złamanie żeber, koniecznie udaj się do lekarza na badania. Wystąpienie urazu klatki piersiowej, w tym złamań żeber, może mieć poważne skutki. Przeważnie jednak leczenie złamań żeber ogranicza się do stosowania zimnych okładów oraz rehabilitacji oddechowej. Jeśli stwierdzono u Ciebie złamanie żebra, odszkodowanie jest tym, o czym powinieneś pomyśleć. Warto dodać, że przysługuje Ci również za złamanie żeber zadośćuczynienie. W jakich przypadkach? Gdy ktoś odpowiada za złamanie żebra przez spowodowanie wypadku komunikacyjnego, przy pracy, nieutrzymanie chodnika w odpowiedni sposób albo przez niewłaściwą pomoc.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie zadośćuczynienie za złamanie żeber

Kiedy przysługuje odszkodowanie za złamanie żeber

Odszkodowanie za złamane żebra jest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym, które zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 444 § 1 KC, zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Odszkodowanie za złamanie żeber otrzymasz, gdy doszło do urazu podczas wypadku, jak i pobicia.

Skąd odszkodowanie za złamane żebra

Planując uzyskanie środków pieniężnych rekompensujących przykre zdarzenie, musisz najpierw określić skąd odszkodowanie za złamanie żeber Ci przysługuje. Odszkodowanie za złamanie żebra przysługuje Ci przede wszystkim z własnej polisy, zarówno grupowej, jak i NNW. Decydujące znaczenie ma jednak zakres ochrony wskazany w Twojej polisie. Środki pieniężne z polisy możesz otrzymać również z OC sprawcy. Odszkodowanie za złamanie żeber z ZUS i KRUS przysługuje z kolei za wypadki przy pracy. Jeżeli winę za wypadek ponosi pracodawca, to możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z jego odpowiedzialności cywilnej.

Przykład

Podczas wypadku komunikacyjnego poszkodowany doznał złamania trzech żeber. Poza odszkodowanie z własnej polisy wystąpił także o zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadku. Po zakończonym postępowaniu otrzymał kwotę 7.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów leczenia w kwocie 500 złotych.

Jak duże odszkodowanie za złamane żebro/złamane żebra

O tym, ile odszkodowania za złamane żebra dostaniesz, decydują okoliczności, które związane są z urazem. Dotyczą one przede wszystkim sumy ubezpieczenia, okoliczności w jakich doszło do złamania, Twojego wieku i zawodu, a także stanu zdrowia. Wpływ złamania żeber na wykonywaną pracę i ulubione zajęcia oraz komplikacje i leczenie złamania żeber, a także inne czynniki, jak np. stopień trwałego uszczerbku, mają znaczenie dla wysokości przyznanego odszkodowania za złamania żeber. Warto jednak podkreślić, że odszkodowanie za złamane żebra powinno pokryć w całości doznaną przez Ciebie szkodę. W praktyce oznacza to, że odszkodowanie obejmuje zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z urazem, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz koszty przejazdu do placówki medycznej. Zadośćuczynienie za złamane żebro przyznawane jest z kolei za doznaną krzywdę i wysokość zadośćuczynienia za złamane żebra uwzględnia cele i charakter zadośćuczynienia oraz rozmiar doznanej krzywdy.

Stopień trwałego uszczerbku za złamane żebro i złamane żebra

Im wyższy stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, tym wyższą kwotę tytułem zadośćuczynienia za złamane żebra dostaniesz. Zasady oceny stopnia uszczerbku zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. O stopniu uszczerbku, który może wynieść od 1 do nawet 40, decyduje:

 • ograniczenie ruchomości klatki piersiowej,
 • niewydolność oddechowa.

Zadośćuczynienie za 1 żebro wynosi nawet 2000 zł. Za więcej żeber otrzymasz prawdopodobnie od 4000 do 10 000 zł. W przypadku wystąpienia zniekształceń, możesz otrzymać od 4000 do 20 000 zł. Natomiast przy ograniczeniu wydolności oddechowej, zadośćuczynienie wynosi od 10 000 do 100 000 zł. Co jeśli jest brak uszczerbku na zdrowiu? Zadośćuczynienie za złamane żebro przysługuje Ci nawet wtedy, kiedy nie ma stwierdzonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie otrzymasz nie tylko za złamania, ale również za stłuczenie żeber i pęknięcie żebra.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę