Wypadek w domu a odszkodowanie

Brown Wooden Handrail

Wypadek w domu to zdarzenie, które może się przydarzyć każdemu z nas. Przyczyną wypadków może być na przykład upadek z drabiny, skręcenie kostki na schodach, poparzenie wrzątkiem, czy poranienie nożem. Niestety, nawet drobny wypadek może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, co często prowadzi do długiego okresu rekonwalescencji. W takim przypadku, osoba poszkodowana ma prawo do odszkodowania. W tym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać świadczenie z tytułu wypadku w domu.

Skąd uzyskać odszkodowanie za wypadek w domu?

Osoba poszkodowana w wypadku w domu ma prawo do uzyskania odszkodowania. Najczęściej świadczenie odszkodowawcze wypłaca ubezpieczyciel. W przypadku wypadku w domu, można uzyskaćświadczenie z kilku źródeł. Jeśli poszkodowany posiada wykupioną polisę NNW, wówczas ubezpieczyciel na podstawie umowy w zależności od wybranego wariantu ochrony wypłaci świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz pokryje koszty związane z wypadkiem. Szczegółowy zakres polisy ujęty jest w warunkach ubezpieczenia. Jeśli wypadkowi towarzyszyła szkoda materialna, np. zniszczenie sprzętu AGD lub RTV, można uzyskać dodatkowo odszkodowanie z ubezpieczenia domowego. Należy jednak mieć wykupioną polisę.

Jakie odszkodowanie za wypadek w domu?

Wysokość świadczenia za wypadek w domu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wypadku, stopień uszczerbku na zdrowiu i koszty leczenia. Najważniejsze jest, aby poszkodowany zgłosił wypadek i zaczął zbierać dokumentację medyczną, która potwierdzi, że do wypadku doszło, a poszkodowany wymagał leczenia. Na podstawie tych dokumentów ubezpieczyciel wyliczy wysokość wypłaty. Ubezpieczyciel może także zorganizować komisję lekarską, aby ustalić skutki wypadku. Zgłoszenie szkody następuje w obecnych czasach najczęściej przez telefon lub pocztą elektroniczną. Korespondencja również odbywa się elektronicznie lub telefonicznie.

Skonsultuj się za darmo ze specjalistą odszkodowawczych

Najczęściej zadawane pytania

Czy ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek w domu?

ZUS co do zasady nie wypłaca pieniędzy za wypadki w domu. Jedynie osoby, które są ubezpieczone w ZUS-ie, mogą ubiegać się o rentę, jeśli w wyniku wypadku w domu doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy. Jeżeli miejscem wypadku był dom, który nie jest wykorzystywany podczas pracy, to poszkodowany nie będzie miał prawa do jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy dziecko może uzyskać odszkodowanie za wypadek w domu?

Tak, dziecko poszkodowane w wypadku w domu ma prawo do odszkodowania. Jeżeli inna osoba spowodowała wypadek (np. szkoda powstała u dziecka będącego z wizytą u znajomych) dodatkowo można uzyskać odszkodowanie z polisy OC, jeśli spełnione są warunki odpowiedzialności cywilnej.

Co jeśli mamy pracę zdalną a wypadek w domu jest z nią bezpośrednio związany?

Wykonywanie pracy zdalnej wiąże się z ryzykiem wypadków. Jeżeli dojdzie do niego w związku z wykonywaniem pracy, to poszkodowanemu przysługują świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym prawo do jednorazowego odszkodowania oraz świadczeń za okres niezdolności do pracy. Wypadki związane z wykonywaniem usług na podstawie umowy objętej obowiązkiem ubezpieczenia wypadkowego są stosunkowo świeżym zjawiskiem.

Czy z pracowniczego nnw można uzyskać świadczenie za wypadek w domu?

W zależności od tego, co jest ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia wypadkowego polisa pracownicza może chronić w zakresie wypadków domowych.

Skutki urazów doznanych w domu np. podczas wykonywania prac porządkowych mogą być złagodzone poprzez uzyskane świadczenie z ubezpieczenia. Do najczęstszych wypadków należą te, za które odpowiada nieuwaga poszkodowanego. Jednak zdarzają się także wypadki z winy innej osoby, wówczas można dochodzić roszczeń z odpowiedzialności cywilnej. W każdym przypadku należy zgłosić szkodę, a w przypadku niezadowolenia z decyzji zakładu ubezpieczeń złożyć reklamację korzystając z pomocy specjalistów.

Już dziś skorzystaj z darmowej porady odnośnie odszkodowania za wypadek w domu

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę