Odszkodowanie za udar mózgu

Podeszły wiek, niezdrowy styl życia, nałogi oraz posiadanie innych chorób sprawiają, że udar mózgu dotyka coraz więcej osób. Konsekwencje zaburzeń najważniejszej części układu nerwowego mogą być nie tylko bardzo poważne, ale też długotrwałe. Powrót do części sprawności możliwy jest dzięki kosztownej rehabilitacji i specjalistycznemu leczeniu, które może pokryć odszkodowanie za udar mózgu. Jak je uzyskać? 

Jak otrzymać odszkodowanie za udar mózgu?

Na początku należy sprawdzić warunki wszystkich umów swoich lub osoby bliskiej z ubezpieczycielem. Te wykupione w pracy, indywidualnie albo do kredytu lub pożyczki. Często posiadają one opcję wypłaty odszkodowania za poważne choroby i zachorowania. Tego rodzaju rekompensatę za udar gwarantują zakłady ubezpieczeń takie jak np. PZU, WARTA, Vienna, UNIQA, Generali, Nationale Nederlanden, UNUM, Compensa, Europa, Allianz, Aviva, Hestia czy Metlife. 

Następnie powinno się sprawdzić, jak ubezpieczyciel zdefiniował w umowie zjawisko udaru mózgu oraz określić czy będzie nam przysługiwało odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie tak w sytuacji, w której to nadmierny wysiłek, silny stres lub brak odpowiednich warunków pracy był przyczyną wystąpienia udaru. W takim przypadku zawał zostanie uznany za wypadek przy pracy, a pracownik otrzyma odszkodowanie z ZUS-u.

Natomiast jeśli to pracodawca ponosi odpowiedzialność za udar, to on pokryje odszkodowanie uzupełniające takie nieszczęśliwe zdarzenie. Coraz więcej firm posiada polisę OC, z której może wystąpić wypłata takiego odszkodowania.

Masz problem z ustaleniem, czy otrzymasz odszkodowanie za udar? Sprawdź to bezpłatnie z naszą pomocą.

Problemy z otrzymaniem odszkodowania za udar

Nieuznanie przez pracodawcę udaru za wypadek przy pracy, odmowa wypłaty rekompensaty czy stwierdzenie, że zawał nie odpowiada definicji zawartej umowie to jedne z najczęstszych komplikacji, z jakimi mają do czynienia poszkodowani. Takie osoby często nie wiedzą jak, kiedy i gdzie należy zgłosić się po odszkodowanie. 

Co zrobić w takim przypadku?

W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z porad lub całkowitego wsparcia specjalistów ds. odszkodowań. Nasza wiedza i doświadczenie sprawiły, że wszyscy nasi Klienci otrzymali wysokie odszkodowania za udar mózgu. Wiemy, jak sformułować skuteczne pismo do zakładu ubezpieczeń oraz jakie dokumenty i dodatkowe opinie lekarskie zebrać, aby kwota odszkodowania była możliwie najwyższa.

Prowadzimy całe postępowania, sporządzamy odwołania i reklamacje skierowane do ubezpieczycieli naszych Klientów. Nie boimy się też spraw sądowych, podczas których uzyskujemy wysokie rekompensaty dla osób poszkodowanych. Jak je wygrywamy?

Przykład

Nasz Klient posiadał ubezpieczenie grupowe na życie. Przysługiwało mu świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania. W katalogu poważnych zachorowań według OWU zakładu ubezpieczeń znajdował się udar mózgu. 

Klient przebywał w szpitalu, w którym zdiagnozowano udar niedokrwienny prawej półkuli mózgu. W jego wyniku wystąpił zespół twarzowo – ramienny lewostronny. Po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ stwierdził, że u naszego Klienta występują przemijające zaburzenia krążenia mózgowego. A to zgodnie z definicją ubezpieczyciela nie wystarcza do wypłaty odszkodowania za udar mózgu.

Wykonaliśmy niezależną opinię medyczną, która potwierdziła, że udar mózgu rozpoznany u Klienta spełnia wszystkie warunki zawarte w OWU takie jak stwierdzenie martwicy tkanki mózgowej wywołanej przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu następujących okoliczności:

  • wystąpienia nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu (nasz lekarz orzecznik opisał tu potwierdzone dokumentacją medyczną zaburzenia mowy, objawy niedowładu nerwu twarzowego lewego, osłabienie siły mięśniowej kończyny górnej lewej),
  • wystąpienia obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres minimum 60 dni od powstania udaru mózgu (zespół ramienno – twarzowy),
  • obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (zmiany opisane w MR głowy).

Niezależna opinia medyczna zaprzeczyła ustaleniom zakładu ubezpieczeń. Udowodniliśmy, że pracownicy tej instytucji bezpodstawnie zakwestionowali dokumentację medyczną oraz wyniki badania radiologicznego.

Po złożonej przez nas reklamacji ubezpieczyciel zmienił stanowisko i wypłacił poszkodowanemu świadczenie z tytułu wystąpienia udaru mózgu oraz pobytu w szpitalu. Dodatkowo zakład ubezpieczeń wypłacił też rekompensatę za niezdolność do pracy. 

Masz podobną sprawę? Nie zwlekaj. Za darmo sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie

Dlaczego warto walczyć o odszkodowanie za udar?

Kwota odszkodowania za udar zależy od warunków polisy. Są zakłady ubezpieczeń, w których wypłaca się 5 000 złotych, ale są też i takie, w których rekompensata może wynieść nawet 100 000 złotych. Ponadto od 1 kwietnia 2021 roku ZUS płaci 1033 zł za każdy procent uszczerbku po udarze.

Ubezpieczyciele często oprócz samego odszkodowania wypłacają też rekompensatę za leczenie, pobyt w szpitalu, inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu. Takie świadczenie pomoże więc pokryć większość, a nawet wszystkie niezbędne koszty związane z powrotem do zdrowia. Okaże się też niezwykle potrzebne w przypadku utraty pracy na skutek wypadku. Wiemy, jak dotkliwe są skutki udaru mózgu, dlatego do tych spraw podchodzimy bardzo poważnie.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę