ODSZKODOWANIE ZA SAMOCHÓD W LEASINGU

Leasing jest coraz popularniejszym źródłem finansowania prowadzonej działalności. Coraz więcej osób decyduje się na nabycie samochodu w ten sposób. Powodów jest całkiem sporo. Przede wszystkim brak konieczności wyłożenia znacznej kwoty pieniędzy za jednym razem. Poza tym możliwość wliczenia w koszty rat leasingowych… Ale trzeba myśleć też realnie. Co w przypadku zdarzenia drogowego lub jeśli miała miejsce kradzież samochodu w leasingu? Kto może dostać odszkodowanie za samochód w leasingu? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Czym jest leasing?

Leasing, jako forma finansowania zakupu samochodu cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Co prawda, istnieją różne rodzaje leasingu, ale najczęściej wygląda on w ten sposób, że wpłacasz leasingodawcy pewną kwotę, a dokładniej pewien procent wartości samochodu, następnie spłacasz w określonej wysokości raty leasingowe, a na koniec wykupujesz samochód za ustaloną stawkę.

Czy leasingobiorca może dochodzić odszkodowania za samochód w leasingu?

Czy leasingobiorca może dochodzić odszkodowania za samochód w leasingu? Tak! Postępowanie w zakresie likwidacji szkody nie odbiega zbytnio od procedury jaka obowiązuje w przypadku posiadania na własność samochodu. Niemniej jednak musisz liczyć się z dodatkowymi formalnościami. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, aby zgłosić szkodę zarówno do zakładu ubezpieczeń, jak i do firmy leasingowej. Oczywiście umowa leasingowa co do zasady określa sposób wypłaty odszkodowania. Czyli określa, czy wypłata nastąpi na Twoje konto, czy na konto firmy leasingowej. Leasingodawca decyduje o charakterze likwidacji szkody – czy będzie to wariant kosztorysowy, czy serwisowy. Wypłata odszkodowania na Twoje konto wiąże się z uprzednim wyrażeniem zgody przez leasingodawcę. Czyli musi być zgoda leasingu na wypłatę odszkodowania. Wszakże standardowo to właśnie leasingodawcy przysługuje pełne odszkodowanie za szkodę. Ponadto w umowach leasingowych często zawarte są postanowienia zmuszające leasingobiorców do naprawy szkody w autoryzowanych zakładach naprawczych. Dlatego dokładnie zapoznaj się z treścią swojej umowy jeszcze na etapie zawierania umowy leasingu.

Gdy chcesz dochodzić odszkodowania za samochód w leasingu, to musisz uzyskać cesję wierzytelności o d firmy leasingowej. Jest ona udzielana bez problemu, chyba że masz zaległości w płatnościach.

Leasingobiorca bez VAT a odszkodowanie za samochód w leasingu

Sam leasing jest obarczony ryzykiem. Ale leasingobiorca bez VAT musi być jeszcze bardziej ostrożny. Bowiem wielu ubezpieczycieli wypłaca odszkodowanie pomniejszone o VAT. Dlaczego? Ponieważ ubezpieczyciele traktują firmy leasingowe, które są VAT-owcami, jako poszkodowanego, a nie rzeczywistego poszkodowanego w zdarzeniu. Sprowadza się to do sytuacji, w której Ty, musisz zapłacić różnicę z własnej kieszeni. Stanowisko Rzecznika Finansowego w tej sprawie jest jasne:

odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. Przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

Z powodzeniem prowadziliśmy już sprawy, w których uzyskaliśmy dopłatę dla przedsiębiorców, którzy nie byli VAT-owcami i posiadali leasingowany samochód. Likwidując szkodę auta w leasingu z OC sprawcy nie możesz dokładać do naprawy i zawsze musisz uzyskać pełne odszkodowanie. Dzięki tej zasadzie można pokonać zakład ubezpieczeń w sporze o VAT od naprawy auta w leasingu.

Masz problem z wypłatą odszkodowania za samochód w leasingu? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji teraz

Czego możesz dochodzić bez zgody firmy leasingowej? 

Tymczasem wielu leasingobiorców oraz osób rozważających opcję skorzystania z leasingu, nie wie do końca, czego właściwie mogą dochodzić bez zgody wynajmującego w leasingu, czyli co obejmuje odszkodowanie za samochód w leasingu. Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, którymi nie powinieneś być obciążony, musisz wiedzieć, że odszkodowanie za samochód w leasingu powinno obejmować również:

 • koszt samochodu zastępczego, tu link do nowego tekstu
 • koszty dojazdów,
 • utracone korzyści w firmie,
 • koszty holowania,
 • szkodę osobową,
 • koszty parkowania,
 • koszty mycia.

Na dochodzenie tych odszkodowań nie musisz mieć zgody leasingu. Przysługują one tylko Tobie.

Samochód zastępczy a odszkodowanie za samochód w leasingu

Odszkodowanie za samochód w leasingu powinno obejmować również koszt samochodu zastępczego. Wynika to z faktu, iż szkoda na samochodzie leasingowanym wpływa na bezpośredni uszczerbek na Twoim majątku. Nie ma tutaj znaczenia do jakich celów wykorzystywałeś samochód. Czy był to samochód, który wykorzystywałeś do codziennego funkcjonowania, np. wyjazdu do znajomych, czy do prowadzonej działalności. I w jednym, i w drugim przypadku, ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie za samochód zastępczy.

Odszkodowanie za samochód w leasingu a utracone korzyści w firmie

Co do zasady poszkodowanemu leasingobiorcy należy się także zwrot utraconych korzyści w firmie. Niestety ubezpieczyciele bardzo często kwestionują ten fakt i odmawiają wypłaty za utracone korzyści. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek problemy z zakładem ubezpieczeń, który nie chce wypłacić Ci odszkodowania zwiększonego o utracone korzyści w firmie, skontaktuj się z naszą doświadczoną i co równie ważne – skuteczną kancelarią odszkodowawczą, która doskonale wie, w jaki sposób rozmawiać z ubezpieczycielami.

Leasing a wypłata odszkodowania za szkodę osobową

Odszkodowanie za samochód w leasingu powinno obejmować również poniesioną szkodę osobową. Otrzymasz wówczas zadośćuczynienie, którego wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od poniesionego przez Ciebie uszczerbku na zdrowiu. Otrzymasz także zwrot poniesionych kosztów związanych z leczeniem.

Koszty holowania, parkowania, mycia a odszkodowanie za leasingowany samochód

Ubezpieczyciel wypłacający odszkodowanie za leasingowany pojazd powinien podczas oceny wysokości odszkodowania uwzględnić również poniesione przez Ciebie koszty parkowania, holowania i mycia samochodu, jak również dojazdów związanych ze szkodą. Rzeczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wypłacić odszkodowanie za holowanie, parkowanie, a nawet mycie samochodu z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. W praktyce niechętnie wyrażają na to zgodę.

Bezpłatnie dopytaj w razie problemów z odszkodowaniem – kliknij i napisz wiadomość

Odszkodowanie za samochód w leasingu – szkoda z Autocasco 

Każdy leasingowany samochód posiada ubezpieczenie Autocasco. Jednak zarówno kradzież samochodu w leasingu, jak i szkoda całkowita leasingowanego samochodu wiąże się z tym, że środki z Autocasco przysługują leasingodawcy. Firma leasingowa pokrywa z Autocasco koszty naprawy samochodu lub wartość wszystkich pozostałych do zapłaty rat leasingowych. Jeśli coś z tych środków zostanie, wówczas przypada ona leasingobiorcy. Co oznacza, że standardowo kradzież samochodu w leasingu wiąże się z dużą stratą leasingobiorcy. Ratunkiem dla leasingobiorców jest ubezpieczenie GAP. Polisa GAP umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy wartością zakupu leasingowanego auta a jego wartością z dnia szkody. O ile Autocasco posiada każdy leasingowany samochód, o tyle nie każdy leasingobiorca decyduje się na wykupienie ubezpieczenia GAP.

Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież auta w leasingu

W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skradziony samochód w leasingu poszkodowany jest w podwójnie trudnej sytuacji. Z jednej strony nie ma samochodu i środków na kupno nowego, a z drugiej windykuje go ubezpieczyciel. Jakie są powody odmowy wypłaty odszkodowania? Często ubezpieczyciel neguje okoliczności kradzieży lub ma wątpliwości co do użycia kluczyków. W tego typu przypadkach najczęściej rozsądnym wyjściem jest wykonanie prywatnej opinii. Dzięki współpracy ze specjalistami skutecznie podważamy decyzje odmowne ubezpieczycieli.

Zobacz naszą wygraną sprawę o ponad 70.000 złotych. Spór dotyczył pożaru samochodu, który był leasingowany. Ubezpieczyciel odmówił odszkodowania, jednak po naszej interwencji zmienił zdanie. Dodatkowo pozwaliśmy go jeszcze o odsetki. https://delikta-odszkodowania.pl/70-600-zl-po-naszej-reklamacji/

Zaniżenie wartości pojazdu przy szkodzie całkowitej

W przypadku szkody całkowitej, zarówno z AC jak i z OC sprawcy problemem jest zaniżenie wartości samochodu. Konsekwencją jest zaniżenie odszkodowania i konieczność rozliczenia z firmą leasingową. Bardzo często zakłady ubezpieczeń stosują niedozwolone lub zawyżone korekty, zaniżają wartość wyposażenia lub zawyżają wartość pozostałości. Skorzystanie z pomocy prawnej pozwala na skuteczną walkę o swoje i uzyskanie takiego odszkodowania, jakie przysługuje.

Problemy z wypłatą odszkodowania z GAP

GAP ma stanowić ochronę przed utratą wartości samochodu podczas trwania leasingu. Dzięki tej polisie w przypadku szkody całkowitej firma leasingowa ma uzyskać całość odszkodowania bez windykowania klienta. Niestety, czasami bywa inaczej. Ubezpieczyciele odmawiają wypłat z polisy GAP powołując się na zawyżenie wartości pojazdu przy kupnie. Jest to dziwne, gdyż faktura kupna samochodu jest przecież dostępna przy kupnie polisy. Spór jednak bardzo często trafia do sądu, gdyż zakłady ubezpieczeń nie chcą płacić niemałych kwot odszkodowań.

Udzielamy pomocy osobom, które miały szkodę autem w leasingu. Zajmujemy się zarówno zaniżeniem kosztów naprawy, jak i uzyskaniem odszkodowania za szkodę całkowitą, z polisy GAP, a także dodatkowymi kosztami i szkodami. Na początku skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, dzięki której dowiesz się, czy możesz dochodzić odszkodowania. 

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę