ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PODCZAS MECZU LUB TRENINGU

Gry zespołowe to zawsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Dotyczy to zarówno meczu, jak i treningu. Nie ma również znaczenia, czy grasz amatorsko, czy bierzesz udział w rozgrywkach zawodowych. Niezależnie od tego jaki charakter ma Twój udział w rozgrywanym meczu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek podczas meczu lub treningu.

Najczęściej spotykane kontuzje podczas meczów lub treningów 

Każda dyscyplina sportowa należąca do sportów kontaktowych wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. W przypadku piłki nożnej, najczęściej dochodzi do takich urazów, jak:

W przypadku koszykówki, koszykarze najczęściej doznają urazu skrętnego stawu skokowego  oraz zwichnięcia stawu skokowego. Często spotykanym urazem koszykarzy są również wybite palce. Natomiast w siatkówce najczęściej dochodzi do zwichnięcia stawu skokowego i stawu łokciowego, zapalenia ścięgien nadgarstka i uszkodzenia ścięgna głowy długiej bicepsa. Do podobnych urazów dochodzi również w innych zespołowych grach kontaktowych. Kontuzje nigdy nie są przyjemne. Wiążą się z dolegliwościami bólowymi, wpływają na codzienne funkcjonowanie, a niekiedy uniemożliwiają dalszą grę. Niezależnie od tego, jaki wpływ na Twoje życie ma wypadek podczas meczu lub treningu, pamiętaj o odszkodowaniu.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie za wypadek na meczu lub treningu?

Wielu naszych Klientów zastanawia się, skąd przysługuje odszkodowanie za wypadek na meczu lub treningu osobie poszkodowanej. Jeżeli jesteś poszkodowanym w wypadku podczas meczu lub treningu, w zależności od sytuacji, możesz otrzymać za wypadek podczas meczu odszkodowanie z:

 • własnej polisy NNW,
 • od klubu sportowego lub organizatora rozgrywek,
 • od ZUS i pracodawcy
 • od sprawcy wypadku.

Oczywiście może się zdarzyć, że odszkodowanie za wypadek na meczu lub treningu otrzymasz z każdego źródła, a może się zdarzyć, że nie otrzymasz go wcale. 

Każda sytuacja jest inna, dlatego, jeśli zastanawiasz się skąd możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek na meczu lub treningu, zadzwoń do nas + 48 535 02 02 32. Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i pomogą Ci zdobyć odszkodowanie z każdego możliw

Czy za wypadek podczas meczu lub treningu przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Odszkodowanie za wypadek podczas meczu oraz odszkodowanie za wypadek podczas treningu możesz otrzymać również z ZUS w formie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, w sytuacji kiedy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub takiej umowy cywilnoprawnej, od której odprowadzane są składki wypadkowe. Czyli wówczas, kiedy udział w meczu lub treningu traktowany jest jako świadczenie pracy lub usług.

Odszkodowanie od klubu sportowego

Dochodzenie odszkodowania od własnego pracodawcy nie jest łatwe. Niekiedy jednak, zwłaszcza w przypadku kontuzji uniemożliwiających dalszą karierę to jedyna szansa na uczciwą wysokość odszkodowania. Co należy udowodnić, aby klub wypłacił odszkodowanie? Poza szkodą (np. uszkodzeniem kolana) winę klubu piłkarskiego i związek przyczynowy. Co może świadczyć o winie klubu? Na przykład ignorowanie przepisów dotyczących zgłaszania niepełnoletnich zawodników, wystawienie w meczu piłkarza z kontuzją, niedostosowanie treningu do możliwości czy też zwykłe zaniedbania np. mokra podłoga podczas zajęć halowych. Odszkodowanie od klubu sportowego obejmuje zadośćuczynienie, zwrot wszelkich kosztów oraz wyrównanie utraconego dochodu.

Odszkodowanie od organizatora rozgrywek

Odszkodowanie od organizatora rozgrywek przysługuje Ci, jeśli wypadek i kontuzja wynikają z nieprawidłowej organizacji zawodów sportowych, spotkania lub rozgrywek. Odpowiedzialność organizatora rozgrywek i klubu sportowego obejmuje między innymi niewłaściwe przygotowanie murawy. Ale to nie wszystko, odpowiedzialność obejmuje również wypadki z winy sędziego. 

Przykład: podczas meczu piłki nożnej, organizator rozgrywek nie zadbał należycie o bezpieczeństwo uczestników meczu. W wyniku czego jeden z kibiców drużyny przeciwnej wszedł na mecz wyposażony w ostre narzędzie. Podczas rozgrywanego meczu rzucił tym przedmiotem raniąc piłkarza. W takich okolicznościach odpowiedzialność ponosi nie tylko osoba bezpośrednio winna urazowi, ale również organizator. 

Ogólna odpowiedzialność organizatora za tego typu sytuacje wynika z treści ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 wspomnianej ustawy, bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Polisa NNW – odszkodowanie od ubezpieczyciela 

Odszkodowanie za wypadek podczas meczu lub treningu możesz otrzymać z polisy od nieszczęśliwych wypadków. Jeśli uraz lub kontuzja została objęta ubezpieczeniem NNW, ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że indywidualne ubezpieczenie NNW może nie obejmować kontuzji doznanych podczas uprawiania wyczynowo lub zawodowo sportów kontaktowych. Aby stwierdzić, czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek podczas meczu lub treningu, musisz zapoznać się z treścią OWU polisy i przeanalizować Twój przypadek. Zdarza się, że ubezpieczyciele zbyt szeroko traktują zapisy OWU. Spójrzmy na przykład.

Przykład: Odmowa odszkodowania za uraz podczas meczu rugby

Nasz Klient jest rugbystą i występują w rozgrywkach ligowych. Podczas meczu ligowego doznał groźnej kontuzji. Zgłosił się do swojego ubezpieczyciela i otrzymał odmowę. Zakład ubezpieczeń powołał się na zapis OWU, zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas zawodowego uprawiania sportu. Przeanalizowaliśmy sprawę i złożyliśmy odwołanie. Liga rugby nie była bowiem ligą zawodową w rozumieniu przepisów. Ubezpieczyciel zmienił stanowisko i przyznał odszkodowanie. 

Jeśli masz problem z ubezpieczycielem, który nie chce wypłacić Ci odszkodowania za wypadek podczas meczu lub treningu, skontaktuj się z nami

Odszkodowanie od bezpośredniego sprawcy szkody 

Poza tym odszkodowanie za wypadek podczas meczu lub treningu może Ci przysługiwać od sprawcy szkody. Czyli osoby odpowiedzialnej za wypadek. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa cywilnego, a dokładniej z art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że każdy, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Przykład: podczas meczu koszykówki, inny koszykarz popchnął Cię z premedytacją, w wyniku czego przewróciłeś się niefortunnie i złamałeś sobie nadgarstek. W takiej sytuacji możesz domagać się odszkodowania za wypadek podczas meczu od sprawcy szkody, czyli koszykarza, który Cię popchnął.

Wysokość odszkodowania za wypadek na meczu lub podczas treningu

Wysokość odszkodowania za wypadek na meczu lub podczas treningu zależy od tego, skąd będziesz dochodził odszkodowania oraz od poniesionej przez Ciebie szkody. Generalna zasada głosi, że wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o uszczerbek na zdrowiu i koszty poniesione w związku z leczeniem i rehabilitacją. Im większa szkoda, tym większe odszkodowanie możesz otrzymać. Zależne to jest od tego, z jakiej polisy dochodzisz odszkodowania. Oczywiście w przypadku szkód z OC możesz ubiegać się również o zadośćuczynienie za szkody o charakterze niemajątkowym i odszkodowanie za utracony dochód.

Masz problem z wyceną należnego Ci odszkodowania? Zadzwoń do naszych specjalistów + 48 535 02 02 32, którzy po przeanalizowaniu Twojej sytuacji, pomogą Ci uzyskać odszkodowanie w satysfakcjonującej Cię wysokości.

Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za wypadek podczas meczu lub treningu

Jak pokazuje nasze doświadczenie, kontuzje i wypadki podczas treningów i meczów nie są wcale rzadko spotykane. Nasi Klienci zgłaszają się do nas z wieloma pytaniami dotyczącymi odszkodowania za wypadek podczas meczu lub treningu. Poniżej przedstawiamy wybrane pytania Klientów wraz z krótkimi odpowiedziami.

Podczas meczu piłki nożnej doznałem urazu ścięgna Achillesa. Otrzymałem odmowę wypłaty odszkodowania. Czy można coś z tym zrobić?

Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, należy napisać odpowiedniej treści odwołanie od decyzji, czyli reklamację na odmowę wypłaty odszkodowania. Możesz również wystąpić z powództwem do właściwego sądu. Jeśli masz rację, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie wraz z odsetkami i, co do zasady, będzie obciążony kosztami procesowymi. Dlatego nie wahaj się walczyć o odszkodowanie. Nawet wtedy, gdy chodzi o niewielką kwotę.

Ubezpieczyciel wypłacił mi znacznie mniejsze odszkodowanie, tłumacząc tym, że regularne uprawianie sportów kontaktowych wyłącza odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za kontuzje i urazy. Czy ma do tego prawo?

Jeśli w treści polisy nie ma jakichkolwiek postanowień wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela, należy Ci się odszkodowanie za uraz. Pamiętaj, że ubezpieczyciele nader często stosują w umowach klauzule niedozwolone. Więc nawet obecność różnych wyłączeń odpowiedzialności nie oznacza, że nie należy Ci się odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Czy za wypadek na orliku przysługuje odszkodowanie od jego zarządcy?

Wbrew regulaminom orlików zarządca orlika ponosi odpowiedzialność za zaniedbania. Zły stan murawy, niesprawne urządzenia – to może sprawić, że zarządca orlika zmuszony będzie wypłacić odszkodowanie za wypadek na orliku.

Czy za uraz podczas rozgrzewki można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za uraz podczas rozgrzewki można uzyskać z kilku źródeł. Przede wszystkim z własnej polisy NNW. W drugiej kolejności, jeśli jesteś związany z klubem kontraktem lub umową o pracę możesz uzyskać odszkodowanie z ZUS. A jeśli udowodnisz winę klubu, to dodatkowo możesz ubiegać się o odszkodowanie od niego

W jakiej wysokości można uzyskać odszkodowanie za kontuzję?

W zdecydowanej większości przypadków zależy to od ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i od wykupionej sumy ubezpieczenia. Z polisy wynika, jaką kwotę możesz otrzymać za procent uszczerbku. W przypadku odszkodowań z OC (od klubu, organizatora) nie ma takiego limitu i możesz ubiegać się o zwrot wszystkich kosztów, utratę dochodu i wypłatę zadośćuczynienia.

Kontuzja może znacznie skomplikować karierę sportową, a nawet ją całkowicie zakończyć. Warto uzyskać to, co się po prostu należy. Problemy z wypłatą uczciwego odszkodowania są powszechne. Aby ich uniknąć warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Skonsultuj swoją sprawę zanim będzie za późno.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę