Odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i piszczelowej

złamanie kości piszczelowej i strzałkowej

Sporty kontaktowe, upadki z wysokości, poślizgnięcia, złamania zmęczeniowe, wypadki komunikacyjne… to tylko wybrane przyczyny występowania złamań kości strzałkowej i piszczelowej. Złamanie tej części ciała jest bolesne i wpływa na nasze funkcjonowanie przez dłuższy czas. Jedynym pocieszeniem w takiej sytuacji wydaje się być fakt, iż zgodnie z prawem poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i piszczelowej.

Złamanie kości piszczelowej i strzałkowej – przyczyny i objawy

Strzałka z piszczelą tworzą łydkę i goleń, czyli podudzie. Urazy tej części ciała są powszechne i uciążliwe, gdyż człowiek ma ograniczoną ruchomość. Kto z nas nie uderzył się w piszczel? Zdarzają się jednak zdecydowanie bardziej problematyczne obrażenia, w tym złamanie. Złamanie kości strzałkowej i piszczelowej występuje przede wszystkim przy upadkach z wysokości i podczas wypadków komunikacyjnych. Stosunkowo często dochodzi do nich podczas uprawiania sportów kontaktowych, np. piłki nożnej. Złamania strzałki i piszczeli zdarzają się również w hokeju i MMA. Do złamania kości piszczelowej i strzałkowej dochodzi także po poślizgnięciu się i niefortunnym upadku. Szczególnie często w sezonie zimowym dochodzi do urazów. Należy dodać, że do złamań kości piszczelowej i strzałkowej może dojść również na skutek złamań zmęczeniowych, co obserwuje się np. u biegaczy. Jeśli wystąpiło złamanie kości piszczelowej, jak i złamanie kości strzałkowej, objawy wskazujące na wystąpienie urazu to: 

 • bladość lub zasinienie kończyny,
 • intensywny ból w okolicy złamania,
 • krwiak,
 • masywny obrzęk,
 • osłabienie mięśni,
 • tkliwość miejscowa,
 • zmiana obrysu kończyny,
 • zniesienie ruchów kończyny i zniesienie funkcji całej kończyny,
 • w przypadku złamania otwartego- uszkodzenie tkanek miękkich.

Złamanie kości strzałkowej i piszczelowej – diagnostyka i leczenie

Diagnostyka złamań opiera się na badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Ważną rolę odgrywają badania obrazowe. Najczęściej wykonuje się RTG, które przy urazach układu kostnego jest podstawowym badaniem. Czasami lekarz decyduje o konieczności wykonania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dokładny schemat leczenia urazu jakim jest złamanie kości strzałkowej i złamanie kości strzałkowej, ile trwa leczenie złamania oraz długość rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności, uzależniony jest od rozległości i rodzaju złamania, a także od ogólnego stanu poszkodowanego. Niezależnie od charakteru złamania oraz jego rozległości, przysługuje Ci odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i piszczelowej, które może choć trochę poprawić humor, jeśli przytrafiło Ci się złamanie kości podudzia.

Skąd przysługuje odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i piszczelowej?

Odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i odszkodowanie za złamanie piszczeli można dostać z różnych źródeł, w zależności od okoliczności, w których doszło do urazu. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego nie z Twojej winy, odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i piszczelowej przysługuje Ci z OC sprawcy wypadku.

Przykładowo, jedziesz samochodem, w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, do którego doszło z winy innego kierowcy, doznajesz uszkodzenia dolnej kończyny, w wyniku którego doszło do złamania kości strzałkowej i piszczelowej. W takiej sytuacji, odszkodowanie za złamanie piszczeli i strzałki przysługuje z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za złamanie kości strzałkowej i odszkodowanie za złamanie kości piszczelowej przy upadkach z wysokości, podobnie jak podczas uprawiania sportu, przysługuje z Twojej polisy. Wysokość i dokładne warunki wypłaty odszkodowania z polisy uzależnione są od OWU. 

Przykładowo, podczas malowania sufitu spadłeś z drabiny, było ono na tyle niefortunne, że wystąpiło złamanie kostki bocznej, odszkodowanie w takim przypadku przysługuje Ci z Twojej polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli do złamania kości strzałkowej i piszczelowej doszło w pracy, przysługuje Ci odszkodowanie z ZUS. Natomiast jeżeli do urazu doszło w wyniku zaniedbania pracodawcy, wówczas możesz wystąpić dodatkowo z powództwem przeciwko pracodawcy, dlaczego? Ponieważ pracodawca zobowiązany jest zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego z 19 września 2019 r. w Bydgoszczy (sygn. akt VII U 28/19) do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności zabezpieczenia pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy i uwzględniania zasad ergonomii.

Przykładowo, pracodawca przez nieuwagę wjechał wózkiem widłowym w pracownika. Skutkowało to złamaniem kości strzałkowej. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie za złamanie strzałki z ZUS oraz odszkodowanie od pracodawcy.

Co ważne, pracodawca odpowiada także za wypadki przy pracy spowodowane przez innych pracowników. Jeżeli kolega z pracy spowodował Twój wypadek, to dodatkowe odszkodowanie wypłaci pracodawca.

Przykładowo, pracownik przez nieuwagę upuścił metalową belkę na nogę drugiego pracownika powodując złamanie kości piszczelowej z przemieszczeniem. Za wypadek będzie odpowiadał pracodawca i poza odszkodowaniem z ZUS poszkodowany otrzyma pieniądze od pracodawcy.

Ile można dostać odszkodowania za złamanie strzałki i piszczeli?

W przypadku odszkodowania z własnej polisy, czy też z ZUS wysokość odszkodowania równa się kwocie wynikającej z polisy i ustalonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Inaczej jest przy wypłacie zadośćuczynienia z OC sprawcy. Nie ma jednej określonej kwoty, którą przyznaje się poszkodowanym za złamanie kości piszczelowej i za złamanie kości strzałkowej. Ile procent otrzymasz za uraz uzależnione jest od wielu czynników, w tym przede wszystkim od charakteru złamania, poniesionych kosztów leczenia, opieki medycznej, dojazdów z i do placówki medycznej, a także wyrównanie dochodów. Zgodnie z orzecznictwem sądowym:

instytucja zadośćuczynienia powinna przede wszystkim spełniać funkcję kompensacyjną, czyli łagodzić negatywne doznania psychiczne i fizyczne wynikające z naruszenia prawnie chronionej sfery dóbr osobistych osób poszkodowanych. Rekompensata pieniężna ma stanowić jedynie role surogatu odszkodowania w klasycznym, cywilistycznym tego słowa znaczeniu, gdyż nie da się zrównoważyć w pełni uszczerbku niemajątkowego przy pomocy majątkowego środka ochrony, jakimi są pieniądze (uzasadnienie Sądu Okręgowego z dnia 19 marca 2019 r. w Szczecinie, sygn. akt II Ca 925/18).

Wysokość odszkodowania w przypadku izolowanego złamania strzałki wynosi od kilku do piętnastu tysięcy złotych zadośćuczynienia plus zwrot poniesionych kosztów leczenia, opieki, dojazdów i wyrównanie dochodów. Rehabilitacja takiego złamania może być długa i kosztowna. Natomiast w przypadkach poważniejszych, w tym przede wszystkim przy kiedy doszło do uszkodzenia nerwu strzałkowego, możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości od kilkunastu do nawet stu tysięcy złotych. Z kolei w przypadku złamania kości piszczelowej albo złamaniu obu kości, kwoty odszkodowania mogą być jeszcze wyższe. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy stwierdzono złamanie nasady bliższej kości piszczelowej, odszkodowanie jest zróżnicowane. Ile można dostać odszkodowania za złamanie kości podudzia? W przypadku lekkiego złamania są to kwoty zadośćuczynienia wahające się od 10 do 40 tysięcy złotych. Wyższa kwota może być przyznana, jeśli nastąpiły zmiany wtórne albo znaczne skrócenie nogi. W takim przypadku wysokość zadośćuczynienia wynosi najczęściej od 30 do ponad 100 tysięcy złotych w przypadku bardzo poważnych zmiana. Dodatkowo rekompensacie podlega także koszt opieki i leczenia, w tym koszt rehabilitacji.

Uzyskanie odszkodowania pozwala na rekompensatę kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, które mogą być niemałe. Poza tym po to przecież płacimy składki, aby otrzymać godne świadczenie za doznany uraz. A jeżeli dodatkowo ktoś odpowiada za wypadek, to powinien ponieść konsekwencje swojego czynu. Dlatego nie warto poddawać się i przyjmować zaniżone odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, należy skutecznie się odwołać. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów pomoże uzyskać taką kwotę odszkodowania za złamaną nogę, na którą zasługujesz. 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę