SZKODA CAŁKOWITA

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Rosnąca liczba użytkowników ruchu drogowego, niewłaściwy stan dróg, złe warunki pogodowe i wreszcie – brawura kierowców i niedostosowanie prędkości do posiadanych umiejętności i warunków na drodze, to najczęściej spotykane przyczyny rosnącej liczby wypadków drogowych w Polsce. Wiele z nich kończy się szkodą całkowitą. Co to jest szkoda całkowita? Jakie są jej skutki? O tym poniżej.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja kiedy, uszkodzony w trakcie zdarzenia drogowego samochód uległ takiemu zniszczeniu, że w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, koszt jego naprawy przekracza wartość samochodu szacowaną na dzień likwidacji szkody. Zatem szkoda całkowita z OC sprawcy występuje wtedy, kiedy naprawa samochodu staje się nieopłacalna. A co za tym idzie, otrzymasz odszkodowanie za szkodę całkowitą.

Przykład: posiadasz samochód, który został wyceniony na 20 000 zł. Natomiast koszt naprawy samochodu wynosi wg ubezpieczyciela 22 000 zł. Zatem zakład ubezpieczeniowy stwierdzi szkodę całkowitą i wypłaci Ci odszkodowanie.

Została stwierdzona szkoda całkowita, co z autem w takiej sytuacji? Jeśli chcesz wiedzieć, co z wrakiem po wypadku, informujemy, iż należy on do Ciebie. Sprzedaż auta po szkodzie całkowitej uzależniona jest od Twojej decyzji. Co oznacza, że masz właściwie dwie możliwości. Pierwsza – możesz sprzedać pozostałości powypadkowe. Druga – możesz je naprawić we własnym zakresie i zbyć lub zostawić.

Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą? Zadzwoń do nas +48 535 02 02 32. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita z OC sprawcy a szkoda całkowita z Autocasco

Szkoda całkowita auta występuje zarówno w przypadku ubezpieczenia OC, jak i Autocasco. Oczywiście występują różnice w orzekaniu o szkodzie całkowitej pomiędzy OC i AC. W przypadku AC, szkoda całkowita występuje wtedy, kiedy koszt naprawy samochodu przekroczy pewien procent wartości samochodu. Czyli wtedy, kiedy przewyższa wskazaną w OWU wartość samochodu. Wysokość ta uzależniona jest od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo, jeśli posiadasz polisę w PZU i zastanawiasz się, kiedy zostaje stwierdzona szkoda całkowita, PZU stwierdza szkodę całkowitą, gdy całkowity koszt naprawy samochodu przewyższa 70% wartości samochodu. Natomiast w przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy, szkoda jest stwierdzana wtedy, kiedy koszt naprawy jest wyższy niż wartość samochodu.

Przykład: Posiadasz samochód o wartości 20 000 zł. W przypadku OC, szkoda całkowita jest stwierdzana wtedy, kiedy koszt naprawy wynosi powyżej 20 000 zł. Zatem, jeśli naprawa Twojego samochodu wyniesie 11 000 zł, nie otrzymasz odszkodowania za szkodę całkowitą. Natomiast ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy Twojego samochodu z OC sprawcy.

Z kolei w przypadku AC, szkoda całkowita jest orzekana już wtedy, kiedy koszt naprawy wynosi powyżej 14 000 zł. Jeśli koszt naprawy Twojego samochodu wyniesie 12 000 zł. Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania z AC za szkodę całkowitą, ale pokryje koszty naprawy.

Szkoda całkowita – co dalej?

Stwierdzenie szkody całkowitej auta uruchamia całą procedurę ustalania wysokości należnego poszkodowanemu odszkodowania. Aby ubezpieczyciel mógł to zrobić, musi wycenić pozostałości po aucie. Czym są wspomniane pozostałości po aucie? To po prostu wrak samochodu. Przy wycenie pozostałości po samochodzie stosuje się metodę dyferencyjną. Przy czym metoda dyferencyjna <https://mu.rf.gov.pl/65/art-2.html>, to inaczej mówiąc metoda różnicowa. Opiera się na ustaleniu wysokości odszkodowania przez pomniejszenie wartości samochodu w stanie sprzed uszkodzenia o wartość pozostałości powypadkowych, czyli wraku pojazdu. Jak to wygląda w praktyce?

Twój samochód był wart 15 000 zł. A zakład ubezpieczeń wycenił wrak samochodu na 5000 zł. W związku z powyższym otrzymasz odszkodowanie za szkodę całkowitą w wysokości 10 000 zł.

Powyższa metoda obliczania wysokości odszkodowania dotyczy zarówno szkody całkowitej z OC sprawcy, jak i szkody całkowitej z Autocasco.

Ile wynosi szkoda całkowita?

Nie da się określić bez analizy dokumentacji, ile dokładnie wynosi szkoda całkowita. To, ile wyniesie szkoda całkowita samochodu uzależnione jest przede wszystkim od tego, czy dostaniesz odszkodowanie z OC, czy AC oraz od wartości samochodu i pozostałości powypadkowych.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy, aby ustalić czy wartość pojazdu została wyliczona prawidłowo. 

Szkoda całkowita w leasingu

Szkoda całkowita może dotyczyć również leasingowanego samochodu. Oczywiście w sytuacji, kiedy zostaje stwierdzona szkoda całkowita samochodu, następuje wygaśnięcie umowy leasingowej i dochodzi do jej rozliczenia. Co wcale nie oznacza, że leasingobiorca jest zwolniony z uregulowania leasingodawcy pozostałych rat leasingu. W praktyce wygląda to tak, że leasingodawcy przysługują wszystkie pozostałe raty leasingu, które zostają pomniejszone o dyskonto i wartość wykupu oraz wypłacone odszkodowanie. Co nie brzmi zbyt korzystnie. Niewątpliwie ratunkiem dla leasingobiorców jest ubezpieczenie GAP. Sprawia ono, że szkoda całkowita samochodu w leasingu nie jest już tak dotkliwa dla klientów firm leasingowych. Co do zasady GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową auta lub pozostałymi ratami leasingu a kwotą odszkodowania z AC. Problem z GAP polega często na tym, że ubezpieczyciel weryfikuje po czasie wartość fakturową samochodu i odmawia wypłaty odszkodowania lub je zaniża. A chodzi o niemałe kwoty i spokój związany z rozliczeniem leasingu. W każdym takim przypadku możesz złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy.

Zaniżenie odszkodowania za szkodę całkowitą

Zaniżenie odszkodowania za szkodę całkowitą przez ubezpieczycieli nie jest niczym niespotykanym. Ubezpieczyciele bardzo często starają się zaniżyć wysokość wypłacalnego odszkodowania za szkodę. Zaniżenie odszkodowania za szkodę całkowitą dotyczy przede wszystkim takich kwestii, jak:

Inną kwestią pozostaje zaniżenie odszkodowania za szkodę całkowitą w leasingu.

Zaniżona wartość pojazdu a szkoda całkowita

Zaniżona wartość pojazdu przed szkodą całkowitą jest najczęściej spotykanym problemem właścicieli uszkodzonych pojazdów. Wśród nieprawidłowych praktyk ubezpieczycieli podczas wyceny wartości pojazdu wymienić można:

 • uwzględnienie nieprawidłowych wersji modelu samochodu,
 • nieuwzględnienie dobrego stanu technicznego samochodu,
 • pominięcie wyposażenia dodatkowego samochodu,
 • odrzucenie wycen niezależnych rzeczoznawców samochodowych.

Problem z wyceną wynika z braku konkretnych regulacji prawnych w tym zakresie i nadużyć ze strony ubezpieczycieli. Niemniej nie oznacza to, że nie możesz walczyć z nieuczciwym ubezpieczycielem. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01)

rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Niezależnie zatem od tego, czy ubezpieczyciel korzysta z pomocy specjalistycznych narzędzi (programów) do wyceny wartości rynkowej pojazdu, istotne jest, aby dokonując wyceny wartości pojazdu, w sposób prawidłowy ustalił wartość rynkową pojazdu w dniu szkody, zaś wysokość odszkodowania powinna w pełni kompensować poniesioną przez poszkodowanego szkodę. 

Zaniżona wartość pozostałości

Zaniżona wartość pozostałości jest kolejnym często spotykanym problemem poszkodowanych przy szkodzie całkowitej. Właściciele mają problem również w zbyciu wraku, a ubezpieczyciele w żaden sposób nie ułatwiają im tego zadania. Poza tym często ubezpieczyciele nie odkupują od poszkodowanych wraków po cenie, którą sami ustalili.

Ubezpieczyciel zaniżył wartość pozostałości powypadkowych? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i skorzystaj z darmowych konsultacji

Szkoda całkowita a samochód zastępczy

Co do zasady, jeśli zostaje stwierdzona szkoda całkowita, przysługuje Ci samochód zastępczy. Niestety ubezpieczyciele często kwestionują długość wynajmu samochodu zastępczego lub kwestionują w ogóle uprawnienie do wynajmu auta zastępczego przez poszkodowanego przy szkodzie całkowitej. Co sprowadza się do tego, że zakłady ubezpieczeń niestety najczęściej nie chcą uwzględnić kosztów wynajmu samochodu zastępczego i dążą do tego, aby poszkodowany zapłacił za niego z własnej kieszeni.

Leasing a szkoda całkowita

Problemem przy szkodzie całkowitej w leasingu jest zarówno zaniżenie wartości samochodu, jak i pozostałości po pojeździe. Leasingodawcy mogą również napotkać problemem z dostępem do wraku.

Odwołanie od wyceny szkody całkowitej

Odwołanie od wyceny szkody całkowitej jest pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jeśli uważasz, że ubezpieczyciel źle ją wycenił. Możesz również zgłosić się do Delikta Odszkodowania  gdzie natychmiastowo uzyskasz fachową pomoc. Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek, zapoznają się z wyceną samochodu i pozostałości powypadkowych oraz poniesionymi kosztami, dzięki czemu uzyskasz odszkodowanie w kwocie, która jest adekwatna do poniesionej przez Ciebie szkody. Często fachowo przygotowane odwołanie do ubezpieczyciela odniesie sukces i pozwolina podwyższenie wypłaty.

Najczęściej zadawane pytania o szkodę całkowitą

Klienci, którzy do nas trafiają mają wiele pytań dotyczących szkody całkowitej. Wynikają one przede wszystkim z niejasnych przepisów prawa regulujących kwestie odszkodowania i określania szkody całkowitej auta, kombinowania ubezpieczycieli i skomplikowanych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych. Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania.

Szkoda całkowita a naprawa. Czy przy szkodzie całkowitej można naprawić auto i nim dalej jeździć?<br />

Wielu z tych, u których została stwierdzona szkoda całkowita, zastanawia się, czy można jeździć dalej takim samochodem. Oczywiście odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnym warunkiem. Na jazdę samochodem nie ma większego wpływu to, czy została stwierdzona szkoda całkowita auta, tylko jego faktyczny stan techniczny. Co oznacza , że jeśli tylko stan techniczny samochodu na to pozwala i jest on dopuszczony do ruchu drogowego, możesz nim jeździć. Najczęściej wygląda to tak, że po szkodzie całkowitej i wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą z OC sprawcy, właściciele naprawiają auto we własnym zakresie i jeżdżą nim dalej.

Czy wrak muszę sprzedać po cenie, którą wycenił ubezpieczyciel?

Nie. Nie masz obowiązku sprzedaży pozostałości powypadkowych za cenę określoną w wycenie ubezpieczyciela. Możesz go sprzedać w takiej wysokości, w jakiej Ci się to uda. Jeśli uda Ci się sprzedać go drożej, to Twoje szczęście. Jeżeli za cenę ustaloną przez zakład ubezpieczeń nie sprzedasz wraku i musisz ją obniżyć, to po udokumentowaniu negocjacji możesz dochodzić zwiększenia odszkodowania.

Napisałem odwołanie do ubezpieczyciela, ale ten nie zmienił decyzji. Wypłacił mi bardzo małe odszkodowanie. Co mogę teraz zrobić?

Napisanie odwołania do ubezpieczyciela w związku ze stwierdzeniem szkody całkowitej jest najczęściej pierwszym krokiem poszkodowanych. Ale odmowa ubezpieczyciela nie oznacza, że nie możesz już nic zrobić w tym temacie. Pozostają Ci dwie opcje. Możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego, którego działania w jakimś stopniu mogą Ci pomóc albo możesz wystąpić z powództwem do sądu. Możesz również zgłosić się do Delikta Odszkodowania. Z pewnością Ci pomożemy. Każda analiza sprawy u nas jest całkowicie bezpłatna.

Jak długo mogę korzystać z samochodu zastępczego przy szkodzie całkowitej?

Co do zasady, samochód zastępczy możesz wynająć do momentu wypłaty odszkodowania. Aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach możesz go wynająć do czasu nabycia nowego pojazdu. Standardowo ubezpieczyciele uwzględniają okres 7 dni od wypłaty odszkodowania jako wystarczający do kupna nowego samochodu.

Czy można uzyskać dobrze wyliczone odszkodowanie za szkodę całkowitą bez pomocy specjalisty? Jest taka szansa, ale bardzo niewielka. Szczerze mówiąc, jeśli nie załączasz do pisma odwoławczego niezależnej wyceny, to najczęściej nikt tego nie przeczyta. Dlatego z naszą pomocą zwiększasz szanse na uczciwe rozliczenie szkody całkowitej. Analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna, a nasza reprezentacja jest bezzaliczkowa. Skontaktuj się teraz i uzyskaj wyższe odszkodowanie.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę