Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego

Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego jest możliwe. To ważne zwłaszcza teraz, kiedy trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez samochodu. Jeśli interesuje Cię, kiedy przysługuje odszkodowanie za samochód zastępczy i jak długo można z niego korzystać, koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem. Pomoże Ci on zrozumieć Twoje prawa, dzięki czemu ubezpieczyciel Cię nie oszuka.  

Masz problem z odszkodowaniem za samochód zastępczy – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy przysługuje auto zastępcze i odszkodowanie za wynajem

Samochód zastępczy z OC sprawcy jest przydatny i konieczny, zwłaszcza w przypadku tych osób, które codziennie przemieszczają się samochodem. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe o tym, że należy Ci się pojazd zastępczy z OC niechętnie wspominają, dlatego warto wiedzieć kiedy przysługuje Ci samochód zastępczy. Tymczasem samochód przysługuje każdemu, kto został poszkodowany w zdarzeniu drogowym z cudzej winy i to bez względu na wielkość szkody. Czyli możesz ubiegać się o zwrot kosztów wynajmu pojazdu niezależnie od tego, jak mocno uszkodzony jest samochód. Zatem nie ma znaczenia, czy miała miejsce szkoda całkowita, czy częściowa. W zasadzie nie ma również znaczenia, czy jesteś właścicielem prywatnym samochodu, czy przedsiębiorcą, który wykorzystuje samochód do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego otrzymasz wtedy, kiedy nie masz do dyspozycji innego, sprawnego samochodu. Przy czym od tej kwestii przewidziane są dwa wyjątki. Jednym jest wynajem auta do innych celów, a drugim – interesy pozostałych członków rodziny. 

Kto płaci za samochód zastępczy? W przypadku polisy OC będzie to ubezpieczyciel sprawcy. Najczęściej będzie to zakład ubezpieczeń, w którym polisę OC miał sprawca kolizji. Jednak może też to być zarząd dróg, ale też inny podmiot, który zaniedbał swoje obowiązki albo np. właściciel zwierzęcia, które wyrządziło szkodę czy niesumienny warsztat

Samochód zastępczy może też przysługiwać z ubezpieczenia autocasco lub assistance. Zależy to jednak od warunków umowy z zakładem ubezpieczeń. 

Wynajem auta do innych celów a odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego

Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego należy Ci się, nawet wtedy, gdy posiadasz inny pojazd, ale uszkodzonego samochodu nie możesz zastąpić tym, który już posiadasz. 

Przykład:

Posiadasz samochód dostawczy, który wykorzystujesz do działalności cateringowej. Poza nim posiadasz również samochód marki Skoda Citygo. Wiadomo, że Skodą nie zastąpisz dużego samochodu dostawczego. Oczywiście jest to technicznie niemożliwe. Dlatego w takiej sytuacji przysługuje Ci pojazd zastępczy z OC sprawcy szkody, a ubezpieczyciel będzie musiał Ci zwrócić środki finansowe za wynajęcie pojazdu zastępczego. 

Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego a interesy pozostałych członków rodziny

Ubezpieczyciel nie może Ci również odmówić wypłaty odszkodowania za wynajem auta zastępczego w sytuacji kiedy, co prawda posiadasz inny samochód, ale korzysta z niego inny członek rodziny i jest to uzasadnione interesami rodziny.

Przykład: 

Posiadasz z żoną oprócz samochodu po wypadku, jeszcze jeden. Ale samochodem tym jeździ do pracy Twoja żona, która również odwozi nim dzieci do szkół i na zajęcia pozalekcyjne. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zobligowany będzie do wypłaty odszkodowania za samochód zastępczy z OC sprawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie mogło powoływać się podczas ewentualnej odmowy na kwestie posiadania drugiego samochodu. 

Ubezpieczyciel nie uwzględnił w odszkodowaniu samochodu zastępczego? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci odzyskać brakującą część odszkodowania.

Jak długo można korzystać z samochodu zastępczego?

Długość korzystania z auta zastępczego uzależniona jest od zakresu szkody. Czyli inaczej mówiąc, od tego, czy doszło podczas zdarzenia drogowego do szkody częściowej, czy została jednak stwierdzona szkoda całkowita. W przypadku szkody częściowej, zakład ubezpieczeń wypłaci Ci odszkodowanie uwzględniające długość najmu samochodu zastępczego przypadającą na okres naprawy. Co znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądowym.     

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem, z którego szkoda wynikła, pozostają koszty najmu samochodu zastępczego tylko w okresie koniecznym i niezbędnym do dokonania naprawy pojazdu (wyrok SN z dnia 5 listopada 2004 roku, sygn. akt II CK 494/03). 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku najmu samochodu zastępczego przy szkodzie całkowitej.

Co do zasady, w przypadku szkody całkowitej, okres od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym poszkodowany może nabyć podobny pojazd, nie dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 roku, IV CK 672/03). 

Najczęstsze problemy z dochodzeniem odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego

Poszkodowani mają często problemy z dochodzeniem odszkodowania za wynajem samochodu. Ubezpieczyciele kombinują, jak mogą, byle tylko nie wypłacić całego należnego Ci ubezpieczenia. To typowe, podobne problemy są przy dochodzeniu odszkodowania za uszkodzony samochód zwłaszcza przy zaniżeniu kosztorysu naprawy, ubytku wartości rynkowej samochodu, szkodach kradzieżowych

Pamiętaj! Jeśli ubezpieczyciel nie wyraża zgody na wynajęcie samochodu dla Ciebie na cały okres, w którym nie możesz korzystać z samochodu, możesz wynająć go na koszt własny, a potem domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

Odmowa wypłaty odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego

Odmowa wypłaty odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego nie jest niczym niezwykłym. To stosunkowo częsta praktyka ubezpieczycieli. Przede wszystkim stwierdzają, że wynajęcie samochodu zastępczego było niezasadne i nieusprawiedliwione.. Faktycznie ubezpieczyciele zazwyczaj powołują się na to, iż poszkodowany posiada jeszcze jeden samochód, z którego może korzystać. Mało tego, niektórzy ubezpieczyciele piszą wprost, że poszkodowany może jeździć komunikacją miejską! Co jest oczywiście złą praktyką i nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie sądowym.

Jeśli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego, skontaktuj się z naszą kancelarią odszkodowawczą, która w Twoim imieniu odzyska należne Ci środki.

Zmniejszenie czasu wynajmu a odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego

Zmniejszenie czasu wynajmu jest dość często spotykaną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych. Ściśle mówiąc, ubezpieczyciele wypłacają poszkodowanym odszkodowanie za wynajem samochodu, ale zaniżają liczbę dni wynajęcia samochodu zastępczego. Co w konsekwencji prowadzi do tego, że tym, kto płaci za auto zastępcze, jesteś w pewnym stopniu również Ty. Jaki podają powód? Często jest to tzw. technologiczny czas naprawy. Ubezpieczyciel w kosztorysie wylicza czas naprawy według roboczogodzin. Następnie dzieli to na dni i tylko za ten okres zwraca koszt wynajmu samochodu zastępczego. Czy jest to prawidłowe? W idealnym świecie pewnie tak. Jednak nie bierze się pod uwagę dostępności części, na które trzeba czekać. Kolejnym powodem przedłużającej się naprawy są dodatkowe oględziny, na które czeka warsztat. No i dochodzi powód prozaiczny, którego kosztorys nie przewiduje – dni wolne, wakacje, święta. To wszystko może spowodować uzasadnione przedłużenie czasu naprawy. 

Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel nie zaliczył całego okresu wynajęcia samochodu zastępczego do odszkodowania, zadzwoń do nas. Nasi pracownik przeanalizują Twoją sprawę. Jeśli rzeczywiście ubezpieczyciel popełnił błąd, pomożemy Ci odzyskać brakującą część odszkodowania.

Wyższe stawki w firmach współpracujących a wysokość odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego

Ubezpieczyciele często przycinają stawki wynajmu samochodów argumentując, że są tańsze oferty na rynku. Racja, ale są dwie ważne kwestie. Po pierwsze nie możena porównać tylko ceny, liczy się np. kaucja, udział własny, wybór pojazdu, warunki dostarczenia i zwrotu. Po drugie, jak masz porównać stawki, gdy stoisz rozbitym samochodem w nocy, w deszczu, w środku lasu? To nie czas na negocjacje i porównanie ofert. To poszkodowany ma prawo wyboru podmiotu, od którego wypożyczy samochód zastępczy. Nie musisz szukać najtańszych na rynku firm. 

Co do zasady nabywający autoryzowane części samochodowe potrzebne do naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu – nie ma obowiązku poszukiwać sprzedawcy, oferującego je najtaniej. Także więc w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego, poszkodowany nie miał obowiązku poszukiwać podmiotu, oferującego najniższe stawki. Wystarczy, aby stawki najmu pojazdu nie odbiegały rażąco od średnich stawek na rynku lokalnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I CKN 1466/99, OSNC 2003, nr 5, poz. 64)).

Jaki samochód zastępczy z OC sprawcy

Masz prawo wynająć samochód nie gorszy niż ten, którym jeździsz. Nie mają znaczenia przy tym kategorie stosowane przez zakłady ubezpieczeń. Znaczenie ma rozmiar pojazdu, jego wyposażenie, spalanie, rodzaj skrzyni. Jeśli nie wynająłeś samochodu lepszego niż ten, którym jeździsz na co dzień, to powinieneś zwrot uzyskać.

Czy można uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodem zastępczym?

Gdy poruszasz się samochodem zastępczym i masz kolizję, to odszkodowanie za naprawę przysługuje oczywiście właścicielowi. Ale jeśli nie byłeś sprawcą, to masz prawo do wynajmu kolejnego samochodu zastępczego. Przysługuje też Tobie prawo do odszkodowania za zniszczone rzeczy oraz za obrażenia ciała Twoje i pasażerów. 

Czy można żądać zwrotu kosztów paliwa do samochodu zastępczego

Zwrot kosztów paliwa i innych wydatków na samochód zastępczy jest możliwy. Jeżeli Twój samochód przed wypadkiem spalał mniej niż samochód zastępczy, to ubezpieczyciel powinien za to zapłacić. Możesz też żądać zwrotu kosztów dojazdu po samochód zastępczy i związanych z jego oddaniem. 

Na co zwrócić uwagę przy wynajmie samochodu zastępczego?

Nawet, jeśli za wynajem zastępczy płaci ubezpieczyciel sprawcy, to musisz zwrócić uwagę na warunki najmu. Wszystko po to, abyś nie poniósł dodatkowych kosztów. Na co zwrócić uwagę przy wynajmie samochodu zastępczego? 

 • wysokość kaucji i jak jest rozliczana,
 • kto może prowadzić samochód zastępczy,
 • udział własny w przypadku szkody,
 • czy w protokole są zawarte wszystkie uszkodzenia pojazdu, nawet drobne,
 • warunki przedłużenia najmu,
 • w jaki sposób oddać samochód zastępczy,
 • gdzie zgłosić problem z samochodem,
 • czy samochód ma ubezpieczenie assistance i na jakich warunkach,
 • czy jest limit kilometrów i jak jest rozliczany,
 • jaki jest stan paliwa i płynów i jaki powinien być przy zwrocie,
 • kto ma obowiązek sprzątania samochodu po wynajmie,
 • czy można wykupić ubezpieczenie najemcy samochodu.

Masz pełne prawo żądać zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Ubezpieczyciel powinien zapłacić odszkodowanie, a nie szukać kruczków prawnych. Pamiętaj, że decyzja odmowy wypłaty odszkodowania nie jest ostateczna. Można się skutecznie od niej odwołać. I właśnie to robimy.

Bezpłatnie sprawdzimy, czy zakład ubezpieczeń powinien dopłacić różnicę w odszkodowaniu. Złożymy reklamację, a w razie odmowy skierujemy sprawę do sądu. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań majątkowych i mamy w tym duże doświadczenie. Nie czekaj i zamów darmową konsultację już dzisiaj – po prostu zadzwoń lub wyślij maila. Nie pozwól, by Twoje pieniądze leżały na koncie zakładu ubezpieczeń. 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę